Dodaj metapole produktu

Czynność Dodaj metapole produktu polega na dodaniu metapola do produktu, który uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tym produkcie.

Pola

Czynność Dodaj metapole zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj metapole wariantu produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma zostać zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj metapole produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID produktu identyfikuje produkt, do którego ma zostać dodane metapole. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj metapole produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na dodaniu metapola produktu podczas dodawania produktu do sklepu

W tym przykładowym workflow metapole produktu jest dodawane do wszystkich produktów, gdy są one dodawane do sklepu.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo