Zmieniono ilość zapasów

Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów uruchamia workflow, gdy zapasy są zmieniane dla określonego produktu. Źródłem zmiany zapasów może być zamówienie, ręczna zmiana zapasów lub aplikacja, która zmienia ilości zapasów.

Czynności

W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów, mogą być używane następujące czynności.

Przykłady

Przykład procesu workflow polegającego na publikacji produktu po zmianie ilości zapasów z mniejszej lub równej zero na większą niż zero

W tym przykładowym workflow produkt jest publikowany, gdy ilość zapasów produktu zmienia się z mniejszej lub równej zero na większą niż zero.

Testowanie wyzwalacza Zmieniono ilość zapasów

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, zmień zapasy produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu API Graphql Produkt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo