Generowanie tekstu Shopify Magic

W kilku obszarach Shopify możesz użyć automatycznego generowania tekstu, aby przyspieszyć proces pisania. Dzięki technologii sztucznej inteligencji (AI) Shopify Magic wykorzystuje wprowadzone przez Ciebie informacje do generowania sugestii dotyczących treści, takich jak opisy produktów, linie tematu e-maila i nagłówki w sklepie online.

Jak to działa

Automatyczne generowanie tekstu opiera się na technologii LLM (Large Language Model) wykorzystywanej przez programy komputerowe umożliwiające przetwarzanie i rozumienie języka ludzkiego. LLM analizuje duże ilości danych tekstowych, takich jak książki, artykuły i strony internetowe i wykorzystuje algorytmy statystyczne do rozpoznawania wzorców i relacji między słowami i wyrażeniami. LLM może wykonywać różne zadania, takie jak odpowiadanie na pytania, tłumaczenie z innych języków, podsumowanie tekstu i generowanie oryginalnych treści.

Gdzie można korzystać z funkcji automatycznego generowania tekstu

Sugerowane teksty można generować w następujących częściach sklepu:

Uwagi dotyczące korzystania z automatycznego generowania tekstu

Mimo iż automatyczne generowanie tekstu może być efektywnym narzędziem, należy pamiętać, że:

  • Nie cały tekst generowany przez LLM ma jednakową jakość. Czasami LLM generuje tekst, który nie dotyczy tematu, jest nonsensowny, a nawet obraźliwy. Przejrzyj dokładnie wygenerowany tekst, aby upewnić się, że jest poprawny i zgodny z Twoimi standardami. Twoim obowiązkiem jest weryfikacja całego wygenerowanego tekstu przed jego opublikowaniem.
  • Tekst wygenerowany przez LLM jest w takim stopniu bezstronny, jak dane, z których korzysta program. Jeśli dane wykorzystane do szkolenia LLM są stronnicze, wygenerowany tekst również może być stronniczy. W przypadku automatycznie generowanych opisów produktów możesz zgłaszać szkodliwe lub stronnicze treści za pomocą opcji przesyłania informacji zwrotnej dostępnej w tej funkcji.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo