Zarządzanie organizacją

Panel administracyjny organizacji Shopify to rozszerzenie do standardowego panelu administracyjnego Shopify. Pozwala on działać organizacji, zarządzając narzędziami, które oddziałują na wiele sklepów jednocześnie. Użytkownicy, którym przyznano dostęp do panelu administracyjnego organizacji Shopify, mogą podejmować działania, które sterują użytkownikami, sklepami i procesami Flow całej organizacji.

Funkcje

Przegląd

 • Wyświetl łączną sprzedaż i zamówienia dla całej swojej organizacji
 • Wyświetl łączną sprzedaż i zamówienia dla poszczególnych sklepów
 • Uzyskaj dostęp do analiz dotyczących wydajności określonego sklepu

Więcej informacji zawiera sekcja Przegląd.

Użytkownicy

 • dodawanie nowych użytkowników do organizacji
 • ponowna aktywacja, zawieszanie lub usuwanie zbiorcze użytkowników
 • nadawanie lub odwołanie dostępu do funkcji na poziomie organizacji
 • sterowanie dostępami i uprawnieniami na poziomie sklepu
 • wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego

Więcej informacji zawiera sekcja Użytkownicy.

Sklepy

 • wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich sklepów w swojej organizacji
 • filtrowanie sklepów według typu lub statusu
 • tworzenie nowych sklepów i dodawanie ich do swojej organizacji

Więcej informacji zawiera sekcja Sklepy.

Flow

 • tworzenie nowych procesów workflow
 • sprawdzanie i edytowanie procesów workflow
 • włączanie procesów workflow w sklepach bez konieczności instalowania aplikacji Flow
 • kopiowanie procesów workflow bezpośrednio z jednego sklepu do drugiego

Więcej informacji zawiera sekcja Flow.

Rozpoczęcie pracy z panelem administracyjnym organizacji Shopify

Właściciel sklepu głównego sklepu w Twojej organizacji jest uważany za właściciela organizacji. Właściciel organizacji jest pierwszą osobą, która otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego organizacji Shopify. Domyślnie ten użytkownik rozpoczyna pracę z pełnymi uprawnieniami.

Właściciel organizacji nie może zostać usunięty i zawsze ma dostęp do zarządzania użytkownikami. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Użytkownicy.

Logowanie

Dostęp do panelu administracyjnego organizacji Shopify możesz uzyskać, logując się do sklepu w swojej organizacji. Jeśli masz dostęp na poziomie organizacji, globalne menu nawigacji pojawia się po lewej stronie menu Twojego sklepu. Globalne menu nawigacji umożliwia dostęp i zarządzanie informacjami, takimi jak użytkownicy i inne sklepy w całej organizacji.

Nawigacja

Nawigacja globalna pojawia się po lewej stronie ekranu.

Użytkownicy w organizacji widzą tylko te pozycje menu i sklepy, do których mają dostęp. Jeśli użytkownik ma dostęp tylko do jednego sklepu i nie ma dostępu do organizacji, nie ma dostępu do globalnej nawigacji.

Nawigacja globalna pojawia się jako pełne menu w panelu administracyjnym organizacji Shopify dla sprzedawców Plus lub jako zwinięta wersja w panelu administracyjnym Shopify sklepu. W zwiniętej wersji menu globalnej nawigacji nazwy sklepów są wyświetlane jako dwuliterowy skrót. Kody sklepu zawierają pierwszą literę lub litery nazwy sklepu. Przykład:

 • Svenshirts - Sv
 • Sven's Shirts - SS
 • Sven's Shirt Depot - SD

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo