Zarządzanie organizacją

Panel administracyjny Shopify dla organizacji jest rozszerzeniem standardowego panelu administracyjnego Shopify. Jeśli obsługujesz wiele sklepów, możesz używać panelu administracyjnego organizacji Shopify, aby działać na poziomie organizacji zamiast na poziomie pojedynczego sklepu.

Użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do panelu administracyjnego Shopify dla organizacji, mogą wykonywać działania w wielu sklepach w Twojej organizacji mające wpływ na użytkowników, sklepy i procesy workflow Shopify.

Korzyści z używania panelu administracyjnego Shopify organizacji

W panelu administracyjnym Shopify organizacji dostępne są poniższe funkcje, które pomagają efektywniej zarządzać organizacją.

Korzyści z używania panelu administracyjnego Shopify organizacji
Funkcja Opis
Przegląd analiz Przegląd analiz umożliwia wykonanie następujących czynności:
 • Wyświetl łączną sprzedaż i zamówienia dla całej swojej organizacji.
 • Wyświetl łączną sprzedaż i zamówienia dla poszczególnych sklepów.
 • Uzyskaj dostęp do analiz dotyczących wydajności określonego sklepu.
Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie użytkownikami umożliwia wykonywanie następujących czynności:
 • Dodawanie nowych użytkowników do swojej organizacji.
 • Ponowna aktywacja, zawieszanie lub usuwanie zbiorcze użytkowników.
 • Przypisywanie lub usuwanie dostępu do funkcji na poziomie organizacji.
 • Sterowanie dostępami i uprawnieniami na poziomie sklepu.
 • Tworzenie ról łączących uprawnienia dostępu na poziomie organizacji i sklepu oraz przypisywanie ról do użytkowników.
 • Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego.
Zarządzanie sklepem Zarządzanie sklepem umożliwia wykonywanie następujących czynności:
 • Wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich sklepów w organizacji.
 • Filtrowanie sklepów według typu lub statusu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo