Shopify Flow

Aby używać platformy Shopify Flow na poziomie sklepu, pobierz aplikację Flow ze sklepu Shopify App Store.

Aby utworzyć te automatyzacje, wybierz wyzwalacze, warunki i czynności.

Wyzwalacze to zdarzenia uruchamiane w sklepie lub w aplikacji, np. tworzenie zamówienia lub dodanie klienta do aplikacji.

Warunki zapewniają, że workflow uruchamia czynności tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki.

Czynności to zadania, które mogą wprowadzić zmiany w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach.

Wyzwalacz – Uruchom workflow z poziomu wydarzenia w Shopify lub z poziomu aplikacji. Warunek – Ustal warunki, które określają, czy należy uruchomić workflow. Czynność – Zakończ workflow poprzez zadanie wykonywane w sklepie lub aplikacji.

Flow na poziomie organizacji

Aby korzystać z platformy Flow na poziomie organizacji, przejdź do strony Flow w panelu administracyjnym Shopify organizacji.

Obraz przedstawiający pozycję menu poziomu organizacji Flow

Jeśli masz dostęp na poziomie organizacji do Flow, możesz wykonywać następujące czynności we wszystkich sklepach w organizacji z Flow:

  • tworzenie i edytowanie procesów workflow
  • włączanie procesów workflow w sklepach bez konieczności instalowania aplikacji Flow
  • kopiowanie procesów workflow bezpośrednio z jednego sklepu do drugiego

Ten dostęp pozwala użytkownikom zarządzać procesami workflow dla każdego sklepu, bez konieczności logowania się do każdego sklepu z osobna.

Jeśli chcesz zapewnić użytkownikom dostęp do Flow tylko dla określonego sklepu, możesz zainstalować aplikację Flow w tym sklepie i przyznać im dostęp do aplikacji Flow na poziomie sklepu zamiast na poziomie organizacji.

Ponieważ Flow jest dostępny na poziomie organizacji, odinstalowanie aplikacji Flow w określonym sklepie nie powoduje automatycznego wyłączenia workflow dla tego sklepu. Aby zapobiec uruchamianiu workflow w określonym sklepie, musisz wyłączyć te workflow ręcznie. Możesz to zrobić w panelu administracyjnym Shopify za pomocą aplikacji Flow przed odinstalowaniem aplikacji lub w panelu administracyjnym Shopify organizacji na stronie Flow.

Powiązane linki

Powiązane linki programisty

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo