Shopify Flow

Aby używać platformy Shopify Flow na poziomie sklepu, pobierz aplikację Flow ze sklepu Shopify App Store.

Aby utworzyć te automatyzacje, wybierz wyzwalacze, warunki i czynności.

Wyświetla listę składników workflow, opisuje je i udostępnia przykłady.
Składnik workflow Opis Przykład
Wyzwalacz Wyzwalacz to zdarzenie, które uruchamia workflow i może być sytuacją, która dzieje się w Twoim sklepie lub w aplikacji. Nowe zamówienie tworzone w Twoim sklepie online.
Warunek Warunek określa, czy podjęta zostanie jakaś czynność w zależności od spełnienia ustalonych warunków. Warunek ma sprawdzić, czy łączna kwota zapłacona za zamówienie przekracza 200 USD.
Czynność Czynność to zmiana wprowadzana w sklepie lub w aplikacji w przypadku spełnienia danego warunku. Czynność jest końcowym etapem workflow. Jeśli łączna kwota zapłacona za zamówienie przekracza 200 USD, do konta klienta, z którego złożono zamówienie dodawany jest tag.

Flow na poziomie organizacji

Obraz przedstawiający pozycję menu poziomu organizacji Flow

Jeśli masz dostęp na poziomie organizacji do Flow, możesz wykonywać następujące czynności we wszystkich sklepach w organizacji z Flow:

  • tworzenie i edytowanie procesów workflow
  • włączanie procesów workflow w sklepach bez konieczności instalowania aplikacji Flow
  • kopiowanie procesów workflow bezpośrednio z jednego sklepu do drugiego

Ten dostęp pozwala użytkownikom zarządzać procesami workflow dla każdego sklepu, bez konieczności logowania się do każdego sklepu z osobna.

Jeśli chcesz zapewnić użytkownikom dostęp do Flow tylko dla określonego sklepu, możesz zainstalować aplikację Flow w tym sklepie i przyznać im dostęp do aplikacji Flow na poziomie sklepu zamiast na poziomie organizacji.

Ponieważ Flow jest dostępny na poziomie organizacji, odinstalowanie aplikacji Flow w określonym sklepie nie powoduje automatycznego wyłączenia workflow dla tego sklepu. Aby zapobiec uruchamianiu workflow w określonym sklepie, musisz wyłączyć te workflow ręcznie. Możesz to zrobić w panelu administracyjnym Shopify za pomocą aplikacji Flow przed odinstalowaniem aplikacji lub w panelu administracyjnym Shopify organizacji na stronie Flow.

Powiązane linki

Powiązane linki programisty

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo