Tworzenie workflow

Utwórz workflow, aby zautomatyzować typowe zadania w swoim sklepie.

Najszybszym sposobem na zautomatyzowanie Twojej działalności jest wybór szablonu workflow i jego dostosowanie. Szablony Flow to kompletne workflow, które wykonują określone czynności i które możesz edytować w celu dopasowania do własnych procesów biznesowych.

Korzystanie z szablonów

Przeglądaj Szablony we Flow, aby znaleźć wstępnie zbudowane workflow, które możesz dostosować i używać.

Wiele szablonów korzysta z wyzwalaczy i czynności aplikacji. Aby użyć wyzwalacza lub czynności aplikacji, musisz zainstalować aplikacje, które je zbudowały. Przejdź do konektorów dla Flow w Shopify App Store, aby zainstalować aplikację, która stworzyła konektor.

Po dodaniu szablonu do Flow możesz go sprawdzić i dostosować, aby pasował do potrzeb Twojej firmy:

 • Upewnij się, że adresy e-mail lub Slack zostały zmienione, aby wiadomości były wysyłane do odpowiednich osób.
 • Przejrzyj tekst wiadomości, aby upewnić się, że jest zgodny ze stylem i tonem Twojej firmy.
 • Jeśli workflow używa Slack, a Ty nie, możesz zastąpić daną czynność czynnością wysyłającą wiadomość e-mail.

Tworzenie własnych workflow

Jeśli nie możesz znaleźć szablonu workflow, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe, możesz tworzyć niestandardowe workflow, aby uruchamiać je w swoim sklepie.

Zanim zaczniesz

Przed utworzeniem workflow upewnij się, że znasz wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące workflow.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify otwórz Flow.
 2. Kliknij opcję Utwórz workflow.
 3. Opcjonalnie: Jeśli tworzysz workflow za pomocą panelu administracyjnego Shopify organizacji, wybierz sklep, w którym chcesz utworzyć workflow.
 4. Kliknij opcję Dodaj wyzwalacz, a następnie wybierz wyzwalacz, który uruchamia workflow.
 5. Kliknij opcję Dodaj warunek i wybierz warunek, który musi zostać spełniony, zanim będzie mogła zostać wykonana jakakolwiek czynność.
 6. Kliknij opcję Dodaj czynność i wybierz czynność, która działa zgodnie z wynikami warunku.
 7. Kliknij opcję Zapisz i wprowadź tytuł workflow.
 8. Kliknij opcję Podgląd workflow, aby sprawdzić, jak działa workflow w Twoim sklepie.
 9. Kliknij opcję Włącz, aby włączyć workflow w swoim sklepie.
 10. Opcjonalnie: Jeśli masz więcej niż jeden sklep, możesz wyeksportować proces workflow z jednego sklepu i zaimportować go do innego. Zapoznaj się z sekcją Importowanie i eksportowanie procesów workflow, aby dowiedzieć się więcej. Jeśli korzystasz z panelu administracyjnego Shopify organizacji, możesz kopiować procesy workflow bezpośrednio ze sklepu do sklepu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Kopiowanie workflow w panelu administracyjnym Shopify organizacji

Ten workflow jest uruchamiany automatycznie za każdym razem, gdy w Twoim sklepie wystąpi zdarzenie wyzwalacza.

Następne kroki

Wyświetl wyniki workflow na stronie workflow:

Strona podsumowania workflow, na której wyświetlane są szczegółowe informacje o ostatnim uruchomieniu workflow

Może wystąpić niewielkie opóźnienie między uruchomieniem workflow a dostępnością wyników jego działania w panelu administracyjnym Shopify.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo