Importowanie, eksportowanie i kopiowanie procesów workflow

Możesz importować i eksportować procesy workflow, aby dodać je do innych sklepów, udostępnić je innym sprzedawcom i tworzyć kopie zapasowe.

Ponieważ workflow można edytować i zapisywać tylko w ramach Flow, możesz mieć pewność, że nie będą one zawierać żadnych nieobsługiwanych instrukcji ani kodu. Gdy importujesz workflow, jest on dodawany do Flow, ale nie jest włączany w Twoim sklepie. Przed włączeniem workflow musisz go sprawdzić i dostosować do potrzeb Twojej firmy:

 • Upewnij się, że adresy e-mail lub adresy dla wiadomości zostały zmienione, aby wiadomości były wysyłane do odpowiednich osób.
 • Przejrzyj tekst wiadomości, aby upewnić się, że jest zgodny ze stylem i tonem Twojej firmy.
 • Jeśli proces workflow korzysta z usługi przesyłania wiadomości, a Ty nie, możesz zastąpić daną czynność czynnością wysyłającą wiadomość e-mail.

Importuj procesy workflow

Aby zaimportować workflow:

 1. Na stronie Workflows we Flow kliknij opcję Więcej czynności > Importuj workflow i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Kliknij opcje Więcej czynności > Importuj workflow, aby zaimportować.
  Zaimportowany workflow zostanie dodany do Twojej listy workflow.
 2. Kliknij workflow, aby otworzyć stronę Szczegółów workflow, a następnie kliknij opcję Edytuj workflow. Upewnij się, że w workflow nie brakuje żadnych szczegółów, takich jak warunek lub czynność.
 3. Gdy wprowadzisz wszystkie niezbędne zmiany, kliknij opcję Włącz, aby włączyć workflow.

Edytuj procesy workflow

Możesz edytować workflow tylko za pomocą Flow. Możesz otworzyć plik workflow w edytorze tekstu, aby wyświetlić jego zawartość, ale nie wprowadzaj żadnych zmian w pliku. Pliki, które były edytowane poza Flow, nie mogą być importowane do żadnego sklepu (w tym do sklepu, z którego pierwotnie je wyeksportowano). To ograniczenie zapewnia, że importowany workflow będzie obejmował tylko zawartość obsługiwaną przez Flow.

Eksportuj procesy workflow

Przed wyeksportowaniem workflow, który zamierzasz udostępnić innemu sprzedawcy, musisz usunąć wszelkie informacje identyfikujące lub wrażliwe, takie jak adresy e-mail lub inne dane kontaktowe. Każdy zapisany workflow, w tym te, których nie można włączyć, ponieważ brakuje w nich niektórych szczegółów, można wyeksportować. Po zaimportowaniu workflow sprawdź go i wprowadź wszelkie brakujące szczegóły.

Aby wyeksportować plik workflow:

 1. Otwórz workflow w edytorze workflow.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Eksportuj workflow i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kopiuj procesy workflow w panelu administracyjnym Shopify organizacji

Jeśli masz dostęp do Flow na poziomie organizacji, możesz kopiować procesy workflow z jednego sklepu do drugiego w swojej organizacji.

Po skopiowaniu workflow każdy sklep, do którego został skopiowany, będzie miał osobną kopię workflow. Nie można edytować jednocześnie wielu procesów workflow, więc jeśli musisz wprowadzić zmiany w procesach workflow po ich utworzeniu, możesz je edytować osobno dla każdego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji kliknij opcję Flow.
 2. Wybierz proces workflow, który chcesz skopiować.
 3. Kliknij opcję Kopiuj.
 4. Zdecyduj, czy chcesz skopiować workflow do tego samego sklepu, czy do innego sklepu w swojej organizacji.
 5. Wybierz sklepy, w których chcesz dodać kopię workflow. Możesz wybrać dowolną liczbę sklepów.
 6. Kliknij opcję Kopiuj workflow.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo