Wysyłanie wiadomości w workflow

Twórz workflow, które wysyłają wiadomości do Ciebie lub Twoich pracowników. Możesz na przykład utworzyć workflow, który wyśle Ci wiadomość e-mail za każdym razem, gdy otrzymasz zamówienie obarczone wysokim ryzykiem.

Aby wysłać wiadomość w workflow, wybierz czynność, która wysyła wiadomość. Ta czynność może zostać utworzona przez partnera lub może być jedną z następujących czynności:

  • Wyślij e-maile: Użyj tej czynności, aby wysłać e-mail. Te e-maile są wysyłane automatycznie z adresu flow@shopify.com. Jeśli masz problem z otrzymywaniem e-maili od Flow, upewnij się, że Twój program pocztowy nie odfiltrowuje e-maili z tego adresu. Aby wysyłać e-maile do wielu osób, rozdziel ich adresy e-mail przecinkiem. Nie można używać zmiennych szablonu do dostosowywania adresu.

  • Wyślij żądania HTTP: Podłącz workflow do serwera sieci Web lub adresu URL i wyślij żądania HTTP.

  • Wyślij wiadomości Slack : Podłącz Flow do usługi Slack, aby wysyłać wiadomości do kanałów Slack. Aby podłączyć Flow do Slack, musisz podać swoje poświadczenia Slack. Flow może wysyłać wiadomości do dowolnego kanału Slack, do którego ma dostęp Twoje konto Slack. Na przykład, jeśli chcesz, aby wiadomości były wysyłane przez Flow do kanałów prywatnych, upewnij się, że Twój użytkownik Slack ma odpowiednie role i uprawnienia.

Gdy wysyłasz wiadomość, często pomocne jest podanie danych dotyczących klienta, zamówienia lub produktu. Aby uwzględnić te dane, musisz dodać zmienne szablonu do swoich wiadomości.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo