Wysyłanie żądań HTTP w workflow

Twórz workflow, które wysyłają żądania HTTP do zewnętrznych serwerów internetowych, punktów końcowych API i adresów URL. Możesz na przykład utworzyć workflow, który wyśle wiadomość do usługi przesyłania wiadomości lub który utworzy pozycję w aplikacji do zarządzania projektami.

Twoje żądanie HTTP może obsługiwać następujące metody HTTP:

 • Get – Wysyła żądanie informacji z serwera.
 • Delete – Usuwa zasób z serwera.
 • Head – Pobiera nagłówki odpowiedzi HTTP serwera.
 • Options – Pobiera opcje i funkcje, które są obsługiwane przez serwer.
 • Patch – Częściowo aktualizuje zasób na serwerze.
 • Put – Aktualizuje zasób na serwerze.
 • Post – Tworzy lub zastępuje zasób na serwerze.

Kody odpowiedzi

Po tym jak Flow wyśle żądanie HTTP, oczekuje ono przez maksymalnie 30 sekund na odpowiedź Twojej aplikacji z kodem statusu HTTP. Jeśli po upływie 30 sekund Flow nie otrzyma odpowiedzi od Twojej aplikacji, program zamknie połączenie z aplikacją i ponownie wyśle żądanie.

Gdy Flow otrzyma odpowiedź, przetwarza kody w następujący sposób:

Jak Flow przetwarza kody statusu.
Kody statusu W jaki sposób Flow je przetwarza
200 – pomyślne wykonanie Flow zakłada, że żądanie POST zostało przetworzone przez Twoją aplikację.
202 – pomyślne wykonanie Flow zakłada, że żądanie POST zostało zaakceptowane przez Twoją aplikację.
Błędy klienta 4XX

Jeśli Twoja aplikacja wyśle kod statusu 429 (zbyt wiele żądań) bez nagłówka Retry-After, to Flow będzie ponownie wysyłać żądanie HTTP (POST) w zwiększających się odstępach czasu przez maksymalnie 24 godziny.

Jeśli Twoja aplikacja wyśle kod statusu 429 (zbyt wiele żądań) z nagłówkiem Retry-After (określającym czas oczekiwania), to Flow ponownie wyśle żądanie HTTP (POST) po upływie czasu oczekiwania (sformatowanego w sekundach).

Jeśli Twoja aplikacja wyśle jakikolwiek inny kod 4XX, wówczas Flow zakłada, że wystąpił błąd i nie wysyła ponownie żądania POST.

Błędy serwera 5XX Flow wysyła ponownie żądanie HTTP (POST) w zwiększających się odstępach czasu przez maksymalnie 24 godziny.
Inny kod statusu Jeśli Twoja aplikacja zwróci kod, który nie został opisany w tej tabeli, Shopify Plus założy, że wystąpił błąd i nie wyśle ponownie żądania POST.

Zabezpieczenia

Aby uzyskać pewność, że żądania HTTP są tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, zalecamy stosowanie się do następujących najlepszych praktyk:

 • Dodaj | url_encode do zmiennych liquid w sekcji ścieżki w polu konfiguracji adresu URL czynności HTTP. Serwer internetowy, który otrzymuje żądanie, musi obsługiwać dekodowanie adresów URL.

Na przykład, użyj tego formatu dla zmiennych liquid w sekcji ścieżki w polu konfiguracji adresu URL czynności HTTP:

https://example.com/customer/create?first_name={{ customer.firstName | url_encode }}&last_name={{ customer.lastName | url_encode }}
 • Dodaj | url_encode lub | json do każdej zmiennej szablonu, która jest używana w sekcji treści pola konfiguracji treści czynności HTTP. Serwer internetowy, który otrzymuje żądanie, musi obsługiwać dekodowanie adresów URL lub dekodowanie JSON.

Użyj na przykład | url_encode w tym formacie, jeśli masz Content-Type application/x-www-form-urlencoded header:

{
 "first name": "{{customer.firstName | url_encode}}",
 "last name": "{{customer.lastName | url_encode}}"
}

Użyj | json w tym formacie, jeśli masz Content-Type application/json header:

{
 "first name": {{customer.firstName | json}},
 "last name": {{customer.lastName | json}}
}

Ograniczenia

Nie należy mylić tej czynności żądania HTTP z czynnościami aplikacji utworzonymi za pomocą konektorów Flow. Obie funkcje wysyłają żądania HTTP, ale istnieją różnice między nimi. Na przykład żądanie HTTP wysyłane za pomocą tej czynności nie zawiera action_run_id w nagłówku.

Znanym problemem jest to, że ta czynność przetwarza kody statusu 202, tak jakby żądanie zostało przetworzone.

Wysyłanie żądania HTTP

 1. W workflow kliknij opcję Dodaj czynność.
 2. Wybierz opcję Wyślij żądanie HTTP.
 3. W sekcji Metoda http wypełnij pola w następujący sposób:

  1. Wybierz jedną z metod HTTP.
  2. W polu URL wprowadź adres URL serwera.
  3. Opcjonalnie: Jeśli API, do którego przekazujesz informacje wymaga dodania informacji do adresu URL, wykonaj następujące czynności: - Jeśli API wymaga informacji w nagłówku, określ parametry w tabeli Nagłówki, aby przekazać je do adresu URL. Jeśli API umożliwia dodanie informacji do nagłówka lub ścieżki URL, użyj nagłówka. Ta opcja jest bezpieczniejsza niż dodawanie informacji do ścieżki URL.
  4. Jeśli API wymaga informacji w ścieżce URL, dodaj zmienne szablonu do części ścieżki adresu URL. Część ścieżki adresu URL znajduje się za trzecim ukośnikiem. Na przykład, w adresie URL https://shopify.com/{{ order.id | url_encode }}częścią ścieżki jest {{ order.id | url_encode }}.
 4. W polu Nagłówki dodaj wszystkie pary klucz-wartość. Możesz także dodać zmienne szablonu do klucza lub wartości.

 5. W polu Treść dodaj treść, którą chcesz wysłać do serwera. Podczas wysyłania wiadomości często pomocne jest podanie szczegółów dotyczących klienta, zamówienia lub produktu. Aby je podać, użyj zmiennych szablonu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo