Wyzwalacze, warunki i czynności workflow

Poznaj wyzwalacz, warunek i logikę czynności Flow, aby tworzyć wydajne workflow umożliwiające zautomatyzowanie procesów biznesowych.

Wyzwalacze

Wyzwalacze to zdarzenia, które uruchamiają workflow. Wyzwalacze mogą być zdarzeniami wewnętrznymi w Shopify lub zdarzeniami w aplikacji firmy zewnętrznej. Nie można ręcznie uruchomić workflow. Dla każdego wyzwalacza dostępna jest lista powiązanych warunków i czynności, których można użyć w workflow.

Warunki

Warunki umożliwiają rozpoczęcie czynności dopiero po ich spełnieniu. Warunki mają taki sam cel, co początek instrukcji if-then. Mogą sprawdzać właściwości zdarzenia wyzwalacza, a także właściwości obiektów, które są powiązane ze zdarzeniem, takich jak zamówienia, produkty i klienci.

Warunki mogą sprawdzać proste właściwości tak/nie, takie jak to, czy suma zamówienia przewyższa określoną kwotę lub czy klient wyraża zgodę na marketing.

Mogą również sprawdzać bardziej złożone właściwości, porównując je z ciągami znaków lub miejscami dziesiętnymi. Właściwość ciągu znaków to wybór tekstu, a właściwość miejsca dziesiętnego to liczba. Na przykład:

 • Możesz utworzyć warunek sprawdzający ciąg znaków kraju zamówienia, używając operatora is any of w celu podjęcia działań dotyczących zamówień z Kanady, Irlandii lub Chile.
 • Możesz utworzyć warunek, który sprawdza właściwość miejsca dziesiętnego całkowitych zakupów klienta w Twoim sklepie, używając operatora greater than or equal to w celu podjęcia działań dotyczących klientów, którzy wydali 100 USD lub więcej.

Czynności

Czynności to zadania, które mogą dokonywać zmian w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach. Czynności mogą również wysyłać e-maile, wiadomości Slack i dokonywać wywołań WebHook HTTP dla usług zewnętrznych.

Po wybraniu czynności do wykonania dla workflow wybory są filtrowane na podstawie wyzwalacza workflow.

Warunki zamawiania

Możesz tworzyć workflow, które mają wiele warunków, z których każdy może prowadzić do innych czynności. Kolejność warunków ma znaczenie. Warunki są sprawdzane z góry na dół, a sprawdzanie jest wstrzymywane po spełnieniu warunku.

Łączenie warunków i czynności

Możesz łączyć warunki, aby stworzyć jeden duży warunek. Po połączeniu warunków każdy z nich musi zostać spełniony, aby spełniony był cały warunek. Jeśli którykolwiek warunek nie zostanie spełniony, cały warunek pozostaje niespełniony. W poniższym przykładzie klient musi zaakceptować materiały marketingowe, a łączna cena zamówienia musi być większa niż 1000 $.

Przykład połączonych warunków.

Podobnie możesz łączyć czynności, aby można było uruchamiać wiele czynności.

W poniższym przykładzie użyto wielu warunków do sprawdzenia, czy klient kwalifikuje się do programu lojalnościowego na podstawie łącznej kwoty, którą wydał w sklepie.

Przykład Workflow do oznaczania klienta dla programu lojalnościowego

Na powyższym obrazie sprawdzane są następujące warunki w kolejności, w jakiej się pojawiają:

 • Jeśli łączna kwota jest większa niż 1000 $, a klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go złotym tagiem lojalnościowym.
 • Jeśli łączna kwota jest mniejsza niż 1000 $, ale większa niż 500 $, a klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go srebrnym tagiem lojalnościowym.
 • Jeśli klient wydał więcej niż 200 $ i wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go brązowym tagiem lojalnościowym.

Referencja

Lista wyzwalaczy Shopify

Możesz użyć następujących wyzwalaczy w workflow.

Wyzwalacze klienta

 • Utworzono klienta
 • Usunięto klienta
 • Klient jest włączony
 • Klient jest wyłączony

Wyzwalacze zamówienia

 • Utworzono wersję roboczą zamówienia
 • Utworzono zamówienie (ten wyzwalacz jest uruchamiany przy każdym utworzeniu zamówienia, w tym gdy zamówienie zostanie utworzone w wyniku przekształcenia wersji roboczej zamówienia).
 • Zamówienie anulowane
 • Zamówienie usunięto
 • Zrealizowano zamówienie
 • Opłacono zamówienie
 • Przeanalizowano ryzyko zamówienia (ten wyzwalacz i jego warunki odnoszą się tylko analizy ryzyka Shopify. Wyniki z aplikacji do analizy oszustw firm zewnętrznych nie mają tu zastosowania. Dowiedz się więcej o workflow analizy ryzyka.)
 • Utworzono zwrot

Wyzwalacze zdarzeń realizacji

 • Utworzono zdarzenie realizacji

Wyzwalacze produktów

 • Produkt dodany do sklepu
 • Usunięto produkt
 • Utworzono wariant produktu
 • Usunięto wariant produktu
 • Zmieniono ilość zapasów (ten wyzwalacz jest uruchamiany, gdy zmieni się poziom zapasów dla produktu, który jest śledzony przez Shopify. Dowiedz się więcej o workflow śledzenia zapasów.)

Wyzwalacze kolekcji

 • Utworzono kolekcję
 • Usunięto kolekcję

Czynności dla wyzwalaczy zamówienia

Możesz używać poniższych czynności Shopify w wyzwalaczach dotyczących zamówień, takich jak Utworzono zamówienie, Zrealizowano zamówienie, Opłacono zamówienie, Przeanalizowano ryzyko zamówienia i Utworzono zwrot kosztów:

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie (dowiedz się więcej o anulowaniu zamówień za pomocą workflow.)
 • Zarejestruj płatność (dowiedz się więcej o workflow rejestracji płatności.)
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Zażądaj realizacji
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta (domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia (domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Możesz użyć następujących czynności Shopify dla wyzwalaczy dotyczących wersji roboczych zamówień, takich jak Utworzono wersję roboczą zamówienia:

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia (po przekształceniu wersji roboczej zamówienia w zamówienie te tagi są tagami zamówienia.)
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi wersji roboczej zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą wersji roboczej zamówienia (domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{order.note}} The content that you want to add to the note.)

Czynności dla wyzwalaczy realizacji

Możesz użyć następujących czynności Shopify w wyzwalaczach, które wymagają zmian statusu realizacji zamówienia:

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Zażądaj realizacji
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
 • Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia

Czynności dla wyzwalaczy produktów

Możesz używać następujących czynności Shopify z wyzwalaczami, które dotyczą produktów, takimi jak Zmieniono ilość zapasów i Produkt dodano do sklepu:

 • Dodaj tagi produktu
 • Ukryj produkty
 • Opublikuj produkt
 • Usuń tagi produktu

Czynności dla wyzwalaczy klienta

Możesz użyć następujących czynności Shopify z wyzwalaczami, które dotyczą klientów, takich jak Klient utworzony:

 • Dodaj tagi klienta
 • Usuń tagi klienta
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta (domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.)

Czynności dla wyzwalaczy kolekcji

Możesz używać następujących czynności Shopify w wyzwalaczach, które obejmują kolekcje, takie jak Utworzono kolekcję lub Usunięto kolekcję:

 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Czynności, które wysyłają wiadomości

Możesz dodać do dowolnego workflow czynność pozwalającą na wysyłanie wiadomości do Ciebie lub Twoich pracowników.

Powiązane informacje

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo