Przykłady workflow

Dowiedz się o typach workflow, jakie możesz utworzyć, przeglądając kilka przykładów.

Ryzyko

Możesz użyć Flow, aby otrzymać powiadomienie, gdy otrzymasz zamówienie wysokiego ryzyka. W workflow użyj wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia, aby sprawdzić poziom ryzyka zamówienia. Ten wyzwalacz używa tylko wyników z Analizy ryzyka Shopify (wyniki z aplikacji firm zewnętrznych nie są używane).

Gdy otrzymasz zamówienie wysokiego ryzyka, możesz wybrać, aby Flow wykonał następujące zadania:

 • Oznaczanie tagiem zamówienie, aby można je było później przetworzyć i powiadomienie pracowników lub wysłanie szczegółów zamówienia do aplikacji.

 • Zapobieganie przetwarzaniu płatności (o ile Twój sklep jest skonfigurowany do ręcznego rejestrowania płatności).

 • Anulowanie zamówienia (o ile zamówienie jest skonfigurowane do realizacji ręcznej).

Jeśli Twój sklep jest skonfigurowany do ręcznego rejestrowania płatności, możesz użyć Flow, aby zapobiec rejestrowaniu płatności za zamówienia wysokiego ryzyka. Utwórz workflow, który sprawdza poziom ryzyka zamówienia i rejestruje płatność tylko wtedy, gdy ryzyko jest niskie lub średnie. W workflow użyj czynności Rejestruj płatność, aby zarejestrować płatność.

Jeśli Twój sklep automatycznie rejestruje płatności i realizuje ręcznie zamówienia, możesz użyć Flow, aby anulować zamówienie. Nie możesz zapobiec rejestrowaniu płatności w tym przypadku. W workflow użyj czynności Anuluj zamówienie, aby anulować zamówienie.

Domyślnie Flow anuluje tylko zamówienie. Jeśli chcesz zautomatyzować zwrot kosztów zamówienia i zwrot towarów do magazynu, możesz to zrobić, wybierając te opcje w workflow Anuluj zamówienie.

Możesz także anulować zamówienia na podstawie innych kryteriów, takich jak adres e-mail lub adres IP klienta.

Aby śledzić zamówienia anulowane przez Flow, możesz dodać czynności, które wykonują następujące działania:

 • Oznacz anulowane zamówienia.
 • Wyślij wiadomość lub zgłoś problem do aplikacji, np. Arkusze Google lub Trello.

Przykłady szablonów:

Zapasy i merchandising

Flow ułatwia oznaczanie tagami produktów, których zapasy są wyczerpane i które są zwrócone do magazynu. Możesz używać tych tagów do sterowania sposobem wyświetlania tych produktów klientom. Przykład:

 • Możesz użyć automatycznych kolekcji, aby ukryć produkty, których nie ma na stanie.
 • Możesz użyć swojego szablonu, aby poinformować klientów, że produkt został wyprzedany i że został ponownie zamówiony.

W workflow użyj wyzwalacza zmiany Zmieniona ilość zapasów, aby utworzyć workflow, który śledzi zmiany zapasów. Ten wyzwalacz musi sprawdzać następujące warunki:

 • Ilość zapasów wariantu produktu
 • Wcześniejsza ilość zapasów wariantu produktu -Użyj tego warunku, aby upewnić się, że workflow działa, kiedy zapasy po raz pierwszy zgadzają się z warunkiem Ilość zapasów wariantu produktu. Jeśli nie używasz warunku wcześniejszych ilości, workflow może uruchamiać się częściej niż jest to oczekiwane.

Podczas tworzenia tego typu workflow warunek musi sprawdzić zarówno ilości przed, jak i po zmianie zapasów. Jeśli zaznaczysz tylko bieżącą ilość zapasów, e-mail z ponownym zamówieniem może być wysyłany za każdym razem, gdy produkt będzie zamawiany do momentu, gdy zapasy produktu zostaną uzupełnione. Na przykład, aby być powiadamianym, gdy zapasy wariantu produktu są mniejsze niż 5, ustaw Ilość zapasów wariantu produktu na 5 i ustaw Wcześniejsza ilość zapasów wariantu produktu na >5. W Twoim sklepie jest 7 koszulek i Jose zamawia 2 koszulki. Zapasy wynoszą teraz 5, więc wysyłany jest e-mail z ponownym zamówieniem. Następnie Karim zamawia 1 koszulkę. Zapasy wynoszą teraz 4, ale nie jest wysyłany e-mail z ponownym zamówieniem.

Aby być powiadamianym, gdy zapasy wariantu wynoszą więcej niż 100, ustaw Ilość zapasów wariantu produktu na >100 i ustaw Wcześniejsza ilość zapasów wariantu produktu na <100.

Przykłady szablonów:

Punkty lojalnościowe i promocje

Możesz użyć Flow, aby śledzić kody rabatowe i nagradzać swoich klientów za ich wsparcie. Wiele popularnych aplikacji lojalnościowych ma konektory Flow, których możesz użyć, aby nagradzać swoich klientów na podstawie ich wydatków i aktywności w Twoim sklepie. Na przykład, możesz dawać punkty lojalnościowe klientom za zamówienie określonego produktu, dodanie pozytywnej recenzji itd.

Przykłady szablonów:

Klienci

Flow może dodawać tagi do Twoich klientów podczas tworzenia klientów, tworzenia zamówienia albo anulowania zamówienia. Możesz oznaczać tagami klientów na podstawie ich cech, takich jak kod pocztowy, adres e-mail i ich historia zamówień.

Przykłady szablonów:

Możesz również oznaczyć klientów na podstawie charakterystyki ich bieżącego zamówienia, takich jak łączna kwota i używany kanał sprzedaży.

Przykłady szablonów:

Zamówienia

Gdy zamówienie zostanie utworzone lub zrefundowane, Flow może oznaczyć tagiem zamówienie i powiadomić o tym pracowników lub wysłać szczegóły do aplikacji. W workflow możesz tworzyć warunki na podstawie charakterystyki zamówienia lub klienta, który złożył zamówienie.

Przykłady szablonów:

Jeśli automatycznie zrealizujesz swoje zamówienia, Flow może je zarchiwizować.

Produkty

Kiedy tworzysz produkt, Flow może oznaczyć produkt i dodać go do kolekcji ręcznych. Na przykład, gdy tytuł nowego produktu zawiera słowo koszulka, Flow może dodać tag produktu Koszulka, a następnie dodać produkt do kolekcji letniej. W workflow użyj czynności Oznacz tagiem produkt i Dodaj do kolekcji, aby dodać tagi do swoich produktów.

Szablony:

Zmienne szablonu i przykłady Liquid

Przykłady czynności Workflow, które używają zmiennych szablonu i Liquid.

 • W poniższym przykładzie przedstawiono workflow, który wysyła e-mail, gdy klient wyda na jedno zamówienie więcej niż 500 $.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

Gdy klient, Jeanne Dupont, tworzy zamówienie na 1000 $, workflow wysyła następującą wiadomość:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się tytuł wycofanego produktu:
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się tytuł wariantu:
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się nazwisko klienta i adres e-mail wraz z sumą jego ostatniego zamówienia:
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się tytuł produktu:
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się ID zamówienia:
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się numer zamówienia i nazwisko klienta oraz adres e-mail:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • W poniższym przykładzie w wiadomości pojawia się nazwa klienta, jego adres e-mail i łączna cena jego ostatniego zamówienia wraz z linkiem do zamówienia w panelu administracyjnym Shopify:
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

Przykłady pętli for

Po otrzymaniu zamówienia przydatne może być wysłanie wiadomości z zamówionymi produktami. Możesz to zrobić za pomocą instrukcji for loops i zmiennej szablonu lineItems.

Pola tekstowe obsługujące zmienne szablonu obsługują także pętle for i obiekt pętli for.

Oto przykład użycia pętli for do stworzenia listy jednostek SKU i ilości we wszystkich obiektach lineitems:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

Po wysłaniu wiadomości kod pętli for jest zastępowany listą SKU:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

W tym przykładzie pętla for jest używana do tworzenia listy wszystkich lineitems:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

W tym przykładzie if używa się wewnątrz for loop do tworzenia listy pozycji od określonego dostawcy:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

Powiązane linki

Oprócz przykładów na tej stronie można również znaleźć workflow w następujący sposób:

 • Przeglądaj szablony, aby wyszukać automatyzacje, z których możesz skorzystać od razu lub które możesz dostosować do swojego sklepu.
 • Zobacz przykłady na naszej stronie Konektory.
 • Importuj i eksportuj workflow, a następnie udostępniaj je innym sprzedawcom lub partnerom.
 • Odwiedź nasz blog, aby zapoznać się z interesującymi przypadkami użycia.

Powiązane linki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo