Wytyczne i ograniczenia dotyczące workflow

Niektóre workflow działają tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Sprawdź wytyczne i ograniczenia każdego workflow, którego używasz, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Synchronizacja workflow

Zazwyczaj workflow są uruchamiane najszybciej, jak to możliwe. Jednak może zdarzyć się opóźnienie między uruchomieniem wyzwalacza i zakończeniem jego czynności. Flow nie może zagwarantować czasu uruchomienia i zakończenia workflow.

Workflow analizy ryzyka

Użyj wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia, aby sprawdzić poziom ryzyka zamówienia. Ten wyzwalacz używa tylko wyników z Analizy ryzyka Shopify (wyniki z aplikacji firm zewnętrznych nie są używane). Zobacz przykłady.

Rejestrowanie workflow płatności

Użyj czynności Rejestruj płatność, aby zarejestrować płatność dla zamówienia. W Twoim sklepie musi być ustawiona ręczna rejestracja płatności, aby ta czynność działała. Żaden workflow nie może przerwać rejestracji płatności automatycznych.

Jedyną metodą płatności, którą Flow może zarejestrować, jest płatność kartą kredytową. Inne formy płatności, takie jak płatności alternatywne lub płatności ręczne, nie są rejestrowane ani oznaczane jako opłacone na stronie Zamówienia.

Śledzenie workflow zapasów

Użyj wyzwalacza Zmieniona ilość zapasów, aby utworzyć workflow, który śledzi zmiany zapasów. Ten wyzwalacz musi sprawdzać następujące warunki:

  • Ilość zapasów wariantu produktu
  • Wcześniejsza ilość zapasów wariantu produktu – Użyj tego warunku, aby upewnić się, że workflow zadziała, gdy tylko zapasy będą zgodne z warunkiem Ilość zapasów wariantu produktu. Jeśli nie użyjesz warunku wcześniejszej ilości, workflow może uruchamiać się częściej niż oczekiwano.

Na przykład, aby otrzymać powiadomienie, gdy zapasy wariantu będą mniejsze niż 5, ustaw Ilość zapasów wariantu produktu na 5, a Wcześniejszą ilość zapasów wariantu produktu na 6. Zobacz przykłady.

Workflow anulowania zamówienia

Użyj czynności Anuluj zamówienie, aby anulować zamówienia. Ta czynność anuluje zamówienie, ale nie powoduje zwrotu jego kosztów. Po anulowaniu zamówienia musisz ręcznie zwrócić jego koszty.

Czynność Anuluj zamówienie obejmuje opcję zwrotu pozycji do magazynu po anulowaniu zamówienia. Ta opcja jest domyślnie wyłączona, ponieważ łatwiej jest zwrócić pozycje do magazynu podczas zwrotu zamówienia. Opcja zwrotu do magazynu jest również dostępna i domyślnie włączona w przypadku zwrotu kosztów zamówienia. Jeśli zdecydujesz się na zwrot pozycji do magazynu po anulowaniu zamówienia, musisz pamiętać, aby wyłączyć tę opcję przy zwrocie zamówienia.

Czynność Anuluj zamówienie obejmuje również opcję wysłania powiadomienia do klienta po anulowaniu zamówienia.

Zobacz przykłady.

Uruchamianie workflow dla wersji roboczych zamówień i zamówień

Workflow, które wpływają na zamówienia, nie mają zastosowania, gdy zamówienie jest w wersji roboczej. Po przekształceniu wersji roboczej w zamówienie obowiązują workflow zamówienia.

Korzystanie z tagów w workflow

Workflow, które zawierają warunki obejmujące tagi, mogą nie działać, jeśli istnieje więcej niż 250 tagów powiązanych z zamówieniem, produktem lub klientem.

Ręczne uruchamianie workflow

Nie można ręcznie uruchomić Workflow. Wszystkie workflow muszą być uruchamiane przez wyzwalacz z Flow lub aplikacji.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo