Archiwizuj zamówienie

Czynność Archiwizuj zamówienie- instygnia zamówienia, które uruchamia workflow.

Wyzwalacze

Czynność Archiwizuj zamówienie ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, które ma zostać zarchiwizowane. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Archiwizuj zamówienie może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego realizacji

W tym przykładzie workflow zamówienie jest zarchiwizowane po jego zrealizowaniu.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Zamknij zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo