Konektory w Shopify Flow

Konektory umożliwiają używanie określonych aplikacji do tworzenia wyzwalaczy na podstawie informacji z aplikacji lub tworzenia czynności wykorzystujących aplikację. Gdy używasz wyzwalacza, aplikacja wysyła dane do platformy Flow. Gdy używasz czynności, Flow wysyła informacje do aplikacji.

Tworzenie workflow za pomocą konektorów

Za pomocą konektorów można tworzyć procesy workflow z wyzwalaczami i czynnościami z aplikacji. Aby korzystać z aplikacji w workflow, musisz mieć zainstalowaną aplikację z wbudowanym konektorem.

Kroki

 1. Zainstaluj i skonfiguruj aplikację, która ma wbudowane złącze.
 2. Skonfiguruj aplikację. W zależności od aplikacji może to obejmować utworzenie konta, subskrypcję płatnej usługi lub dodanie informacji o Twoim sklepie.
 3. Utwórz nowy workflow.
 4. Wyzwalacze używające konektorów są uruchamiane przez powiadomienie z aplikacji, natomiast Czynności, w których wykorzystywane są konektory, są podejmowane przez aplikacje w związku z powiadomieniem z platformy Flow.
  1. Utwórz wyzwalacz lub czynność na platformie Flow.
  2. Z listy Zainstalowane wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.
  3. Jeśli tworzysz wyzwalacz, wybierz zdarzenie, które uruchomi workflow. Jeśli tworzysz czynność, wybierz czynność, którą aplikacja ma wykonać.

Za pomocą konektorów nie można ustawiać Warunków.

Konektory na poziomie organizacji

Na poziomie organizacji aplikacje pojawiają się na liście Zainstalowane dopiero po ich zainstalowaniu w co najmniej jednym sklepie w organizacji. Aby workflow działał w określonym sklepie, musisz zainstalować aplikację, która ma konektor w tym sklepie.

Przykład: Masz cztery sklepy w swojej organizacji i chcesz zacząć używać procesu workflow, który zawiera konektor aplikacji lojalnościowej. Jeśli utworzysz workflow przed instalacją aplikacji, pojawi się ona na liście Niezainstalowane i użycie tego konektora do tworzenia workflow będzie niemożliwe.

Jeśli zainstalujesz aplikację lojalnościową w jednym sklepie, jej konektor będzie mógł zostać użyty w ramach procesów workflow w tym sklepie. Jednak workflow nie będzie działać w innych sklepach w Twojej organizacji, dopóki nie zainstalujesz aplikacji także w tych sklepach.

Ograniczenia i znane problemy

 • Jeśli Twój workflow używa aplikacji konektora i chcesz go uruchomić w sklepie, taka aplikacja musi być zainstalowana w tym sklepie.
 • Jeśli potrzebujesz zmienić ustawienia uwierzytelniania dla konektorów z aplikacji Asana, Google Sheets, Slack lub Trello, Twój sklep musi mieć zainstalowaną kopię aplikacji Flow. Aby zmienić te ustawienia konektora, musisz zalogować się do sklepu i użyć aplikacji Flow.
 • Jeśli odinstalujesz aplikację Flow ze sklepu, Twoje procesy workflow będą wyłączone dla tego sklepu. Procesy workflow będą nadal istnieć w panelu administracyjnym Shopify organizacji, więc będziesz mieć możliwość ich ponownego włączenia po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Plus.

Aplikacje współpracujące z Flow

AgeChecked

Wyzwalacze

 • Niepowodzenie AgeChecked klienta – uruchamia się w przypadku niepomyślnej weryfikacji wieku klienta.
 • Sukces AgeChecked klienta – uruchamia się w przypadku pomyślnej weryfikacji wieku klienta.

Czynności

 • Weryfikacja ageChecked – Przeprowadź weryfikację AgeChecked zamówienia i klienta. Zapewnij, by w ramach tej czynności przekazano identyfikator zamówienia.

Wyszukiwanie i odkrywanie za pomocą wyszukiwarki Algolia

Wyzwalacze

 • Najpopularniejsze wyszukiwania – Uruchamia się codziennie i pobiera najpopularniejsze wyszukiwania przeprowadzone w Twoim sklepie oraz ich najpopularniejsze wyniki.
 • Najpopularniejsze wyszukiwania bez wyników – Uruchamia się codziennie i pobiera wyszukiwania, które nie zwracają wyników w Twoim sklepie.
 • Wstrzymane indeksowanie – uruchamia się po wstrzymaniu indeksowania wyszukiwania w wyszukiwarce Algolia.

Automatyzacja Arigato

Wyzwalacze

 • Zdarzenie przychodzącego wyzwalacza – uruchamia się po wysłaniu wyzwalacza na platformę Flow przez Pana Arigato.

Asana

Czynności

 • Utwórz zadanie Asana – Utwórz nowe zadanie w projekcie Asana.

Avolin Protect

Wyzwalacze

 • Weryfikacja klienta z zamówienia NS8 Protect – uruchamia się, gdy klient zakończy weryfikację za pomocą SMS-a.
 • Ocena EQ8 NS8 Protect – uruchamia się, gdy
 • Ryzyko zamówienia NS8 Protect
 • Status zamówienia NS8 Protect

Back in Stock

Wyzwalacze

 • Zmiana zapotrzebowania na wariant produktu – uruchamia się w przypadku zmiany poziomu popytu na wariant produktu.

Powiadomienia o ponownej dostępności produktu

Wyzwalacze

 • Subskrybuj powiadomienia o ponownej dostępności produktu – Uruchamia się, gdy klient zapisze się na subskrypcję powiadomienia o ponownej dostępności produktu w magazynie.

Wysyłka na zamówienie

Czynności

 • Policz zamówienia – ustalanie liczby zamówień na dzień.
 • Ustaw atrybuty koszyka – ustawianie atrybutów koszyka.

Lepsza cena

Wyzwalacze

 • Zażądano lepszej ceny – uruchamia się, gdy klient znajdzie sklep z lepszą ceną niż cena oferowana w Twoim sklepie.

Bulk Discounts

Wyzwalacze

 • Utworzono kody rabatowe – uruchamia się po utworzeniu partii zawierających 100 kodów rabatowych.

Callback

Wyzwalacze

 • Zażądano oddzwonienia – Uruchamia się w przypadku zażądania nowego oddzwonienia.

CleverPush

Czynności

 • Wyślij powiadomienie – wysyła powiadomienie push.

Promocje i sprzedaż droższych produktów podczas realizacji zakupu

Wyzwalacze

 • Promocja wykorzystana – uruchamia się, gdy promocja zostanie pomyślnie wykorzystana i płatność, jeśli obowiązuje, zostanie potwierdzona.
 • Promocja wykorzystana niepomyślnie – uruchamia się, gdy klient nie dokona płatności za promocję i produkt promocyjny zostanie usunięty z zamówienia.

Covet.pics – Kanał Instagram

Wyzwalacze

 • Żądanie zdjęcia – uruchamia się, gdy aplikacja Covet.pics utworzy żądanie zdjęcia.

E-mail marketing dotdigital

Czynności

 • Utwórz lub zaktualizuj kontakt – tworzy kontakt w Engagement Cloud lub aktualizuje kontakt, który już istnieje.
 • Dodaj do programu marketingowego – dodaje klienta do istniejącego programu marketingowego obejmującego wszystkie kanały w Engagement Cloud.
 • Wyślij e-mail transakcyjny – wysyła e-mail transakcyjny za pomocą istniejącej kampanii Engagement Cloud.

Edit Order by Cleverific

Czynności

 • Rozwiń pakiety – rozbija pakiety produktów na produkty składowe, aby ułatwić realizację. Ta czynność jest dostępna tylko w wersji wcześniejszego dostępu. Skonfiguruj pakiety produktów w funkcji edycji zamówienia.
 • Edytuj i dodaj pozycje – edytuje zamówienie, dodając jedną lub więcej pozycji.

Ankiety po zakupie Enquire

Wyzwalacze

 • Utworzono odpowiedź na ankietę (starsza wersja) – uruchamia się po przesłaniu nowej odpowiedzi na ankietę.
 • Nowa odpowiedź na ankietę – uruchamia się, gdy klient odpowie na ankietę w sklepie.

Flits – strona konta klienta

Czynności

 • Korekta kredytów przy realizacji zamówienia – koryguje saldo kredytów Flits przy realizacji zamówienia.

Kreator formularzy z ładowaniem plików

Wyzwalacze

 • Kreator formularzy – uruchamia się po przesłaniu formularza.

Arkusze Google dla Shopify Flow

Czynności

 • Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego – dołącza wiersz na dole Arkusza Google.

Klaviyo – E-mail marketing

Czynności

 • Śledź zdarzenie – przesyła zdarzenie do Klaviyo.
 • Utwórz kampanię – wysyła kampanię za pomocą listy i szablonu z konta Klaviyo.

Wyzwalacze

 • Najpopularniejsze wyszukiwania – uruchamia się codziennie i pobiera najpopularniejsze wyszukiwania i najpopularniejsze wyszukiwania z zerowymi wynikami przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch dni.

Czynności

 • Promuj/degraduj produkt w wynikach wyszukiwania – promuje lub degraduje produkt w wynikach wyszukiwania Klevu, stosując wskaźnik promowania. Tej czynności można używać tylko w procesie workflow uruchamianym przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów.

Launchpad

Wyzwalacze

 • Zdarzenie rozpoczęte - Uruchamia się po rozpoczęciu zdarzenia Launchpad.

Kmetric – analizy w czasie rzeczywistym

Czynności

 • Rejestruj pogodę – tworzy dziennik zmian pogodowych.

Littledata – Google Analytics

Czynności

 • Zdarzenie dotyczące klienta Google Analytics – wysyła niestandardowe zdarzenie do Google Analytics i łączy je z zachowaniem klienta. Przykładem może być informacja o tym, w ramach której kampanii klient trafił na strony sklepu i co przeglądał.
 • Zdarzenie dotyczące zamówienia Google Analytics – Wysyła niestandardowe zdarzenia do Google Analytics i łączy je z klientem, który złożył zamówienie. Przykładem może być informacja o tym, w ramach której kampanii klient trafił na strony sklepu i co przeglądał.

Loox – recenzje zdjęć

Wyzwalacze

 • Nowa recenzja – Uruchamia się po otrzymaniu nowej recenzji.

LoyaltyLion – nagrody i polecenia

Wyzwalacze

 • Klient znalazł się w segmencie „Odzyskany” – Uruchamia się, gdy klient znajdzie się w segmencie lojalności „Odzyskany”.
 • Klient ma wystarczającą liczbę punktów, aby otrzymać nagrodę – uruchamia się, gdy klient zgromadzi liczbę punktów wystarczającą do otrzymania nagrody lojalnościowej.
 • Klient przesunięty poziom niżej – Uruchamia się, gdy klient spada na niższy poziom lojalności.
 • Klient znalazł się w segmencie „Lojalny” – Uruchamia się, gdy klient znajdzie się w segmencie lojalności „Lojalny”.
 • Urodziny klienta są dzisiaj – Uruchamia się o godz. 9-tej rano w dniu urodzin klienta.
 • Klient przesunięty poziom wyżej – uruchamia się, gdy klient przejdzie do poziomu lojalnościowego wyższego niż jego aktualny poziom.
 • Klient znalazł się w segmencie „Obarczony ryzykiem” – Uruchamia się, gdy klient znajdzie się w segmencie lojalności „Obarczony ryzykiem”.
 • Urodziny klienta są za 7 dni -– Uruchamia się o godz. 9-tej rano, 7 dni przed urodzinami klienta.

Czynności

 • Dodaj punkty – dodaje zatwierdzone punkty do klienta.
 • Zmień poziom – przenosi klienta na nowy poziom lojalnościowy.

Aplikacja mobilna – Plobal

Czynności

 • Indywidualne powiadomienie push – wysyła powiadomienie push do jednego użytkownika aplikacji mobilnej.
 • Masowe powiadomienie push – wysyła promocyjne powiadomienie push do wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej.

Nosto

Czynności

 • Dodaj klientów do segmentów Nosto – dodaje klienta do segmentu Nosto.

E-mail marketing Omnisend

Czynności

 • Śledź wydarzenie – przenosi zdarzenie na konto Omnisend.
 • Utwórz lub zaktualizuj klienta – tworzy nowego klienta lub aktualizuje istniejącego klienta na koncie Omnisend.

Okendo

Wyzwalacze

 • Utworzono recenzję Okendo – uruchamia się po utworzeniu recenzji Okendo.

Order Merger

Wyzwalacze

 • Połączone zamówienia – Uruchamia się, gdy zamówienia są łączone przez aplikację Order Merger.

Order Tagger

Wyzwalacze

 • Przetworzone zamówienie – Uruchamia się, gdy zamówienie zostanie przetworzone przez aplikację Order Tagger.

Śledzenie zamówień przez TrackingMore

Wyzwalacze

 • Aktualizacja statusu zamówienia – uruchamia się po aktualizacji statusu zamówienia.

Parcel Panel

Wyzwalacze

 • Aktualizacja statusu zamówienia – uruchamia się po aktualizacji statusu zamówienia.

Menedżerze przedsprzedaży – zamówienie w przedsprzedaży

Wyzwalacze

 • Zamówienie w przedsprzedaży utworzone – uruchamia się po utworzeniu nowego zamówienia w przedsprzedaży.

Powiadomienie push PushOwl Web

Czynności

 • Wyślij powiadomienie push – Wysyła powiadomienie push do subskrybenta.
 • Wyślij kampanię push – wysyła powiadomienie push do wszystkich subskrybentów.

Sprzedaż droższych i dodatkowych produktów ReConvert

Wyzwalacze

 • Klient przesłał komentarz do produktu – Uruchamia się, gdy klient prześle komentarz do produktu na stronie z podziękowaniem.
 • Klient odpowiedział na pytanie – Uruchamia się, gdy klient prześle odpowiedź na ankietę po dokonaniu zakupu na stronie z podziękowaniem.
 • Zamówienie śledzone przez klienta – Uruchamia się, gdy klient kliknie przycisk Śledź na stronie z podziękowaniem.
 • Klient ponownie przekonwertowany – Uruchamia się, gdy klient złoży zamówienie, używając jednego z widżetów ponownej konwersji.
 • Klient przesłał dzień urodzin – Uruchamia się, gdy klient prześle dzień swoich urodzin na stronie z podziękowaniem.

Czynności

 • Aktualizuj dzień urodzin klienta – Aktualizuje dzień urodzin klienta w sekcji Konwertuj ponownie.

REVIEWS.io

Wyzwalacze

 • Nowa negatywna recenzja firmy w REVIEWS.io – Uruchamia się, się, gdy do REVIEWS.io przesłana zostanie nowa negatywna recenzja firmy.
 • Nowa recenzja produktu w REVIEWS.io – uruchamia się po przesłaniu nowej recenzji produktu do serwisu REVIEWS.io.
 • Nowa pozytywna recenzja produktu w REVIEWS.io – Uruchamia się, gdy do REVIEWS.io przesłana zostanie nowa pozytywna recenzja produktu.
 • Nowa recenzja w REVIEWS.io ze zdjęciami – Uruchamia się, się, gdy do REVIEWS.io przesłana zostanie nowa recenzja produktu z jednym lub kilkoma zdjęciami.
 • Nowa pozytywna recenzja firmy w REVIEWS.io – uruchamia się po przesłaniu nowej pozytywnej recenzji firmy do serwisu REVIEWS.io.
 • Nowa negatywna recenzja produktu w REVIEWS.io – Uruchamia się, gdy do REVIEWS.io przesłana zostanie nowa negatywna recenzja produktu.
 • Nowa recenzja REVIEWS.io z filmami – uruchamia się po przesłaniu nowej recenzji produktu z co najmniej jednym filmem do serwisu REVIEWS.io.
 • Nowa recenzja firmy w REVIEWS.io – uruchamia się po przesłaniu nowej recenzji firmy do serwisu REVIEWS.io.

Scribeless

Czynności

 • Dodaj nowego odbiorcę – dodaje nowego odbiorcę do istniejącej kampanii.

ShopHire

Wyzwalacze

 • Zadanie zamknięte – uruchamia się po zamknięciu nowego zadania.
 • Nowy kandydat – uruchamia się, gdy nowy kandydat złoży podanie o pracę.
 • Zadanie otwarte – uruchamia się po otwarciu nowego zadania.

Slack

Czynności

 • Wyślij wiadomość Slack – Wysyła wiadomość do dowolnego użytkownika lub kanału w zespole Slack.

SMS, Web Push, E-mail - FirePush

Czynności

 • Wyślij wiadomość SMS – wysyła wiadomość SMS. Upewnij się, że numer telefonu odbiorcy ma format E. 164.

Marketing i automatyzacja SMSbump

Czynności

 • Wyślij SMS poprzez SMSBump – wysyła wiadomość SMS, używając SMSBump jako dostawcy.

Stamped.io – Lojalność i nagrody

Czynności

 • Dodaj punkty – dodaje punkty do konta klienta.
 • Odejmij punkty – odejmuje punkty z konta klienta.

Stamped.io Reviews i treści wygenerowane przez użytkowników

Wyzwalacze

 • Nowe recenzje – uruchamia się po otrzymaniu nowej recenzji produktu.
 • Nowy wskaźnik Net Promoter Score – uruchamia się po otrzymaniu nowego wskaźnika NPS.
 • Nowe pytanie – uruchamia się po otrzymaniu nowego pytania.

Czynności

 • Wstrzymaj ankietę z prośbą o recenzję – usuwa e-mail z prośbą o recenzję dla zamówień.
 • Anuluj subskrypcję klienta – anuluje subskrypcję adresu e-mail klienta z próśb o recenzję.

Tobi. Automatyzacja marketingu sms-owego

Czynności

 • Wyślij wiadomość SMS poprzez Tobi – wyślij wiadomość SMS na określony numer telefonu.

Ton

Czynności

 • Wiadomość tekstowa – wysyła wiadomość tekstową na określony numer telefonu.

Translate&Currency - LangShop

Czynności

 • Tłumacz produkt – tłumaczy produkt, który wyzwala workflow, na wszystkie języki sklepu.
 • Tłumacz kolekcję – tłumaczy kolekcję, która wyzwala workflow, na wszystkie języki sklepu.

Trello

Czynności

 • Utwórz kartę Trello – Tworzy nową kartę na tablicy Trello.

Typoly – rozwiązanie wykrywające literówki w adresach e-mail

Wyzwalacze

 • Wykryto błędną domenę – uruchamia się, gdy w adresie e-mail znajduje się literówka.

WOTIO

Czynności

 • Wyślij e-mail z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID zamówienia – Uruchamia wysłanie e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID zamówienia.
 • Wyślij e-mail z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID zamówienia – uruchamia wysłanie e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID klienta.

YotPo: Recenzje zdjęć i produktów

Wyzwalacze

 • Nowa recenzja Yotpo – uruchamia się po utworzeniu recenzji produktu w sklepie.
 • Recenzja Yotpo zaktualizowana – uruchamia się po zaktualizowaniu recenzji produktu w sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo