Wysyłanie wiadomości poprzez workflow

Twórz procesy workflow, które wysyłają wiadomości do Ciebie lub Twoich pracowników. Możesz na przykład utworzyć workflow, który będzie wysyłać Ci wiadomość e-mail ilekroć otrzymasz zamówienie obarczone wysokim ryzykiem.

Podczas wysyłania wiadomości pomocne jest dołączenie szczegółów dotyczących klienta, zamówienia lub danego produktu. Aby dołączyć te szczegóły, dodaj zmienne do swoich wiadomości.

Aby wysłać wiadomość w workflow, wybierz czynność wysyłania wiadomości.

Wyślij e-mail

Czynność Wyślij e-mail powoduje automatyczne wysłanie wiadomości e-mail z adresu flow@shopify.com. W przypadku problemów z otrzymywaniem e-maili z platformy Flow, sprawdź, czy Twój serwis pocztowy nie odfiltrowuje wiadomości przychodzących z tego adresu. Aby wysłać e-maile do wielu osób, oddziel ich adresy e-mail przecinkami. Nie używaj zmiennych w celu dostosowania adresu.

Wyślij żądanie HTTP

Czynność o nazwie Wyślij żądanie HTTP łączy Twój workflow z serwerem sieci Web lub adresem URL i wysyła żądania HTTP. Twoje żądanie HTTP może obsługiwać następujące metody HTTP:

 • Get – Wysyła żądanie informacji z serwera.
 • Delete – Usuwa zasób z serwera.
 • Head – Pobiera nagłówki odpowiedzi HTTP serwera.
 • Options – Pobiera opcje i funkcje, które są obsługiwane przez serwer.
 • Patch – Częściowo aktualizuje zasób na serwerze.
 • Put – Aktualizuje zasób na serwerze.
 • Post – Tworzy lub zastępuje zasób na serwerze.

Wysyłanie żądania HTTP

 1. W workflow kliknij opcję Dodaj czynność.
 2. Wybierz opcję Wyślij żądanie HTTP.
 3. W sekcji Metoda http wypełnij pola w następujący sposób:

  1. Wybierz jedną z metod HTTP.
  2. W polu URL wprowadź adres URL serwera.
  3. Opcjonalnie: Jeśli API, do którego przekazujesz informacje wymaga dodania informacji do adresu URL, wykonaj jedną z poniższych czynności: - Jeśli API wymaga informacji w nagłówku, określ parametry w tabeli Nagłówki, aby przekazać je do adresu URL. Jeśli API umożliwia dodanie informacji do nagłówka lub ścieżki URL, użyj nagłówka. Ta opcja jest bezpieczniejsza niż dodawanie informacji do ścieżki URL.
  4. Jeśli API wymaga dodania informacji w ścieżce adresu URL, dodaj zmienne do części ścieżki adresu URL. Część ścieżki adresu URL znajduje się za trzecim ukośnikiem. Przykładowo, w adresie URL https://shopify.com/{{order.id}} częścią ścieżki jest {{order.id}}.
 4. W polu Nagłówki dodaj wszystkie pary klucz-wartość. Możesz także dodać zmienne do klucza lub wartości.

 5. W polu Treść dodaj treść, którą chcesz wysłać do serwera. Podczas wysyłania wiadomości często pomocne jest podanie szczegółów dotyczących klienta, zamówienia lub produktu. W tym celu musisz użyć zmiennych.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kody odpowiedzi

Gdy Flow wyśle Twoje żądanie HTTP, poczeka maks. 30 sekund na odpowiedź aplikacji w postaci wysłania kodu statusu HTTP. Jeśli po upływie 30 sekund Flow nie otrzyma odpowiedzi od Twojej aplikacji, zamknie połączenie z aplikacją i ponownie wyśle żądanie.

W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki platforma Flow przetwarza kod statusu po otrzymaniu odpowiedzi.

Jak Flow przetwarza kody statusu.
Kody statusu Jak Flow przetwarza kod statusu
200 – pomyślne wykonanie Flow zakłada, że żądanie POST zostało przetworzone przez Twoją aplikację.
202 – pomyślne wykonanie Flow zakłada, że żądanie POST zostało zaakceptowane przez Twoją aplikację.
Błędy klienta 4XX

Jeśli Twoja aplikacja wyśle kod statusu 429 (zbyt wiele żądań) bez nagłówka Retry-After, to Flow będzie ponownie wysyłać żądanie HTTP (POST) w zwiększających się odstępach czasu przez maksymalnie 24 godziny.

Jeśli Twoja aplikacja wyśle kod statusu 429 (zbyt wiele żądań) z nagłówkiem Retry-After (określającym czas oczekiwania), to Flow ponownie wyśle żądanie HTTP (POST) po upływie czasu oczekiwania (sformatowanego w sekundach).

Jeśli Twoja aplikacja wyśle jakikolwiek inny kod 4XX, wówczas Flow zakłada, że wystąpił błąd i nie wysyła ponownie żądania POST.

Błędy serwera 5XX Flow wysyła ponownie żądanie HTTP (POST) w zwiększających się odstępach czasu przez maksymalnie 24 godziny.
Inny kod statusu Jeśli Twoja aplikacja zwróci kod, który nie jest opisany w tej tabeli, żądanie wiadomości zostanie uznane za nieudane i żądanie POST nie zostanie ponownie wysłane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo