Wyzwalacze i czynności na nowej platformie Flow

Czynności, których można użyć w workflow, są ustalane przez wyzwalacz wykorzystany do uruchomienia procesów workflow. Czynności można ustawić tak, aby były wykonywane w przypadku wystąpienia zdarzenia wyzwalającego lub były sprawdzane względem warunku.

Wyzwalacze i odniesienie do czynności

Utworzono wersję roboczą zamówienia

Wyzwalacz Utworzono wersję roboczą zamówienia uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej utworzy wersję roboczą zamówienia.

Uwagi

Ten wyzwalacz ma zastosowanie tylko do nowo utworzonych wersji roboczych zamówień. Wersje robocze zamówień, które zostały utworzone przed procesem workflow wykorzystującym wyzwalacz Utworzono wersję roboczą zamówienia oraz wersje robocze zamówień, które nie zawierają żadnych pozycji, nie spowodują uruchomienia procesu workflow wykorzystującego ten wyzwalacz.

Procesy workflow, które używają wyzwalacza wersji roboczej zamówienia, nie wpływają na zamówienia. Aby mieć wpływ na zamówienia, użyj wyzwalacza Zamówienie utworzone.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono wersję roboczą zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu Order Graphql API. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Utworzono wersję roboczą zamówienia, mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj tagi wersji roboczej zamówienia
  Po przekształceniu wersji roboczej zamówienia w zamówienie te tagi stają się tagami zamówienia.
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Utwórz metapole wersji roboczej zamówienia
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Utwórz metapole sklepu
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi wersji roboczej zamówienia
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą wersji roboczej zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagów do klienta po utworzeniu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do konta klienta po utworzeniu wersji roboczej zamówienia, do której jest dołączony.

Usunięto wersję roboczą zamówienia

Wyzwalacz Usunięto wersję roboczą zamówienia uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie wersję roboczą zamówienia.

Uwagi

Procesy workflow, które używają wyzwalacza wersji roboczej zamówienia nie wpływają na zamówienia. Aby mieć wpływ na zamówienia, użyj wyzwalacza Zamówienie usunięte.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto wersję roboczą zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto wersję roboczą zamówienia mogą być używane następujące czynności.

 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po usunięciu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu wersji roboczej zamówienia.

Usunięto produkt

Wyzwalacz Usunięto produkt uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie produkt z panelu administracyjnego Shopify.

Uwagi

Usuniętych produktów nie można przywrócić, więc utworzenie workflow, który cofa usuwanie, jest niemożliwe.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto produkt umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql produktu. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto produkt mogą być używane następujące czynności.

 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu produktu

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy produkt zostanie usunięty.

Utworzono profil klienta

Wyzwalacz Utworzono profil klienta uruchamia się, gdy nowy klient złoży zamówienie w sklepie lub gdy profil klienta zostanie utworzony ręcznie przez użytkownika.

Uwagi

Ten wyzwalacz dotyczy tylko nowo utworzonych profili klientów. Edycja istniejącego profilu klienta nie spowoduje uruchomienia wyzwalacza Utworzono profil klienta.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono profil klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu Customer Graphql API. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Utworzono profil klienta mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj metapole klienta
 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Usuń metapole klienta
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu klienta po utworzeniu profilu klienta

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do konta klienta po utworzeniu profilu klienta.

Usunięto klienta

Wyzwalacz Usunięto klienta uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie profil klienta z panelu administracyjnego Shopify.

Uwagi

Profili klientów z historią zamówień nie można usunąć, ale można je wyłączyć. Aby utworzyć procesy workflow uruchamiane po wyłączeniu konta klienta, zapoznaj się z wyzwalaczem Wyłączono konto klienta.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql klienta. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto klienta mogą być używane następujące czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykłady

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu klienta

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu klienta.

Włączono konto klienta

Wyzwalacz Włączono konto klienta uruchamia się, gdy profil klienta stanie się kontem klienta. Ta zmiana statusu ma miejsce, gdy klient zaakceptuje e-mailowe zaproszenie do utworzenia konta lub gdy prześle informacje podczas realizacji zakupu w sklepie online.

Czynności

Użycie wyzwalacza Włączono konto klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql klienta. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Włączono konto klienta mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj metapole klienta
 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuwanie przekierowań adresów URL
 • Usuń metapole klienta
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow, który dodaje tag klienta po włączeniu konta klienta

W tym przykładowym workflow tag klienta dodawany jest po włączeniu konta klienta.

Wyłączono konto klienta

Wyzwalacz Wyłączono konto klienta klienta uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej wyłączy konto klienta w panelu administracyjnym Shopify.

Czynności

Użycie wyzwalacza Wyłączono konto klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql klienta. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Wyłączono konto klienta mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj metapole klienta
 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuwanie przekierowań adresów URL
 • Usuń metapole klienta
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu klienta po wyłączeniu konta klienta

W tym przykładowym workflow tag klienta jest dodawany, gdy konto klienta jest wyłączone.

Zmieniono ilość zapasów

Wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów uruchamia się po złożeniu zamówienia, które powoduje odjęcie dostępnych zapasów od zapasów określonego produktu.

Uwagi

Produkty muszą mieć zaznaczoną opcję Śledź ilość, aby proces workflow został uruchomiony przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów. Wersje robocze zamówień nie wpływają na dostępne zapasy do czasu ich konwersji na zamówienia. Ten wyzwalacz umożliwia korzystanie z warunków i czynności, które wpływają na produkty. Aby uzyskać informacje o procesach workflow, które wpływają na pozycje zapasów, zapoznaj się z wyzwalaczem Utworzono pozycję zapasów.

Czynności

Użycie wyzwalacza Zmieniono ilość zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu Product Graphql API. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów, mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj tagi produktu
 • Dodaj produkt do kolekcji
 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz metapole produktu
 • Utwórz metapole wariantu produktu
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Ukryj produkt
 • Opublikuj produkt
 • Usuń produkt z kolekcji
 • Usuń metapole produktu
 • Usuń tagi produktu
 • Usuń metapole wariantu produktu
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykłady

Przykład procesu workflow polegającego na publikacji produktu po zmianie stanu zapasów z „poniżej zera” na „powyżej zera”

W tym przykładowym workflow produkt jest publikowany, gdy ilość zapasów produktu zmienia się z „poniżej zera” na „powyżej zera”.

Produkt dodany do sklepu

Wyzwalacz Produkt dodany do sklepu uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej doda nowy produkt w panelu administracyjnym Shopify.

Uwagi

Ten wyzwalacz ma zastosowanie tylko do nowych produktów. Nie uruchamia się po dodaniu nowego wariantu do istniejącego produktu. Aby uzyskać informacje na temat procesów workflow, które uruchamiają się po dodaniu nowego wariantu, zapoznaj się z wyzwalaczem Dodano wariant produktu. Wyzwalacz Produkt dodany do sklepu uruchamia się, gdy nowy produkt zostanie dodany do panelu administracyjnego Shopify niezależnie od tego, czy zostanie dodany do kanału sprzedaży Sklep online, czy nie.

Czynności

Użycie wyzwalacza Produkt dodany do sklepu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql produktu. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów, mogą być używane następujące czynności.

 • Dodaj tagi produktu
 • Dodaj produkt do kolekcji
 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz metapole produktu
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuwanie przekierowań adresów URL
 • Ukryj produkt
 • Opublikuj produkt
 • Usuń produkt z kolekcji
 • Usuń metapole produktu
 • Usuń tagi produktu
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu produktu do kolekcji po jego dodaniu do sklepu

W tym przykładowym workflow produkt jest dodawany do kolekcji podczas jego dodawania do sklepu.

Zamówienie anulowane

Wyzwalacz Usunięto zamówienie uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej anuluje niezrealizowane zamówienie.

Uwagi

Anulowanie zamówienia zatrzymuje zamówienie w toku. Nie jest to równoznaczne z usunięciem zamówienia. Aby uzyskać informacje na temat procesów workflow, które uruchamiają się po usunięciu zamówienia, zapoznaj się z wyzwalaczem Usunięto zamówienie. W zależności od ustawień zwrotu kosztów i zwrotu do magazynu anulowanie zamówienia może spowodować powstanie warunków, które uruchomią procesy workflow za pomocą wyzwalaczy Utworzono zwrot kosztów lub Utworzono pozycję zapasów. Nie twórz procesów workflow, które uruchamiają jednocześnie kilka wyzwalaczy, co może prowadzić do osiągnięcia wyników niezgodnych z oczekiwaniami.

Czynności

Użycie wyzwalacza Zamówienie anulowane umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Zamówienie anulowane mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego anulowaniu

W tym przykładowym workflow zamówienie jest archiwizowane po jego anulowaniu.

Zamówienie utworzone

Wyzwalacz Zamówienie utworzone uruchamia się, gdy zamówienie zostanie złożone przez klienta lub gdy wersja robocza zamówienia zostanie oznaczona jako opłacona i przekonwertowana na zamówienie.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Utworzono zamówienie mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na aktualizacji uwagi klienta po utworzeniu zamówienia

W tym przykładowym workflow uwaga klienta jest aktualizowana po utworzeniu przez niego nowego zamówienia.

Usunięto zamówienie

Wyzwalacz Usunięto zamówienie uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie zamówienie.

Uwagi

Usunięcie zamówienia powoduje usunięcie zamówienia z panelu administracyjnego Shopify. Nie jest to równoznaczne z anulowaniem zamówienia. Aby uzyskać informacje na temat procesów workflow, które uruchamiają się po anulowaniu zamówienia, zapoznaj się z wyzwalaczem Usunięto zamówienie.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Usunięto zamówienie mogą być używane poniższe czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu zamówienia

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail jest wysyłana po usunięciu zamówienia.

Zrealizowano zamówienie

Wyzwalacz Zrealizowano zamówienie uruchamia się po zrealizowaniu wszystkich pozycji z zamówienia.

Uwagi

Ten wyzwalacz ma zastosowanie do zamówień zrealizowanych automatycznie oraz ręcznie. Częściowo zrealizowane zamówienia nie powodują uruchomienia workflow za pomocą wyzwalacza Zrealizowano zamówienie.

Czynności

Użycie wyzwalacza Zamówienie zrealizowane umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Zamówienie zrealizowane mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego realizacji

W tym przykładowym workflow zamówienie jest archiwizowane po jego realizacji.

Opłacono zamówienie

Wyzwalacz Opłacono zamówienie uruchamia się po zmianie statusu płatności zamówienia na Opłacone.

Zamówienie ma status Opłacone po zarejestrowaniu płatności kartą kredytową lub gdy zamówienie z ręczną metodą płatności zostanie oznaczone jako opłacone.

Uwagi

Status Częściowo opłacone lub Autoryzacja środków nie uruchamia workflow z wyzwalaczem Zamówienie opłacone.

Czynności

Użycie wyzwalacza Opłacono zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Opłacono zamówienie mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu do zamówienia po jego opłaceniu

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do zamówienia po jego opłaceniu.

Przeanalizowano ryzyko zamówienia

Wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia uruchamia się po zakończeniu analizy oszustw dla zamówienia.

Uwagi

Przetwarzanie analizy oszustw zajmuje trochę czasu, więc procesy workflow uruchamiane za pomocą wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia nie rozpoczynają się od razu po utworzeniu zamówienia.

Czynności

Użycie wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na anulowaniu zamówienia, jeśli poziom ryzyka jest wysoki

W tym przykładowym workflow zamówienie zostaje anulowane, jeśli poziom ryzyka jest wysoki.

Utworzono transakcję zamówienia.

Wyzwalacz utworzonej transakcji zamówienia uruchamia się po utworzeniu transakcji dla zamówienia.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono transakcję zamówienia umożliwia podejmowanie działań za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które rozpoczynają się od wyzwalacza Zamówienie opłacone, mogą być używane wymienione poniżej czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu transakcji zamówienia

W tym przykładowym workflow po utworzeniu transakcji zamówienia wysyłany jest e-mail.

Utworzono zwrot kosztów

Wyzwalacz Utworzono zwrot kosztów uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej dokona częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów zamówienia.

Uwagi

Nie można utworzyć zwrotów po zwrocie kosztów zamówienia, więc wszelkie czynności mające na celu utworzenie zwrotu skończą się niepowodzeniem. Nie wykonuj czynności tworzenia zwrotu w workflow, który jest uruchamiany za pomocą wyzwalacza Utworzono zwrot kosztów.

W zależności od ustawień zwrotu kosztów i zwrotu do magazynu zwrot kosztów zamówienia może spowodować powstanie warunków uruchamiających procesy workflow za pomocą wyzwalacza Zamówienie anulowane lub Utworzono pozycję zapasów. Nie twórz procesów workflow, które uruchamiają jednocześnie kilka wyzwalaczy, co może prowadzić do osiągnięcia wyników niezgodnych z oczekiwaniami.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono zwrot kosztów umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zamówienia. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Utworzono zwrot kosztów mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Usuń tagi klienta
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Usuń tagi zamówienia
 • Zaktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Wyślij żądanie realizacji
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Wyślij e-mail
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu zwrotu kosztów

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po utworzeniu zwrotu kosztów.

Usunięto kolekcję

Wyzwalacz Usunięto kolekcję uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej usunie kolekcję w panelu administracyjnym Shopify.

Uwagi

Usuniętych kolekcji nie można przywrócić, dlatego nie jest możliwe utworzenie procesu workflow, który cofnie usunięcie.

Procesy workflow uruchamiane za pomocą wyzwalacza Usunięto kolekcję mogą być wykonywane zarówno dla ręcznych, jak i automatycznych kolekcji.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto kolekcję umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql kolekcji. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Usunięto kolekcję mogą być używane poniższe czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu kolekcji

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu kolekcji.

Utworzono kolekcję

Wyzwalacz Utworzono kolekcję uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej utworzy kolekcję w panelu administracyjnym Shopify.

Uwagi

Procesy workflow uruchamiane przez wyzwalacz Utworzono kolekcję mogą być wykonywane zarówno dla ręcznych, jak i automatycznych kolekcji.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono kolekcję umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql kolekcji. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Usunięto kolekcję mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj metapole sklepu
 • Utwórz metapole kolekcji
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Usuń metapole kolekcji
 • Usuń metapole sklepu
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu kolekcji

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po utworzeniu kolekcji.

Dodano wariant produktu

Wyzwalacz Dodano wariant produktu uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej doda wariant do już istniejącego produktu.

Uwagi

Procesy workflow wykorzystujące wyzwalacz Dodano wariant produktu uruchamiają się po dodaniu nowego produktu do panelu administracyjnego Shopify, ponieważ dodanie nowego produktu powoduje utworzenie pojedynczego domyślnego wariantu. Ten wyzwalacz wpływa na warianty utworzone za pomocą dowolnej metody, takiej jak dodanie nowego produktu, utworzenie wariantów w istniejących produktach, duplikowanie wariantów lub czynności zbiorcze.

Czynności

Użycie wyzwalacza Dodano wariant produktu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql wariantu produktu. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Dodano wariant produktu mogą być używane poniższe czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po dodaniu wariantu produktu

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy produkt zostanie dodany.

Usunięto wariant produktu

Wyzwalacz Usunięto wariant produktu uruchamia się, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej usunie wariant z produktu.

Uwagi

Tworzenie wariantów dla istniejącego produktu powoduje usunięcie pojedynczego domyślnego wariantu produktu, więc procesy workflow wykorzystujące wyzwalacz Usunięto wariant produktu uruchamiają się po dodaniu wariantów do produktu znajdującego się już w panelu administracyjnym Shopify. Ten wyzwalacz wpływa na warianty usunięte za pomocą dowolnej metody, takiej jak usunięcie produktu, usunięcie wariantów produktu lub czynności zbiorcze.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto wariant produktu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql wariantu produktu. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto wariant produktu mogą być używane poniższe czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu wariantu produktu

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu wariantu produktu.

Utworzono realizację

Wyzwalacz Utworzono realizację uruchamia się po utworzeniu nowej realizacji.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono realizację umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql realizacji. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Utworzono realizację mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj tagi klienta
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń tagi klienta
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą klienta
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu zamówienia po utworzeniu realizacji

W tym przykładowym workflow po utworzeniu realizacji dodawany jest tag zamówienia.

Utworzono zdarzenie realizacji

Wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji uruchamia się, gdy wystąpią zmiany statusu realizacji istniejącego zamówienia.

Uwagi

Wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji jest używany w przypadku aktualizacji dotyczących usług realizacji firm zewnętrznych, np. odebrano, w drodze lub dostarczono. Zdarzenia realizacji ręcznej nie uruchamiają procesów workflow za pomocą wyzwalacza Utworzono zdarzenie realizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesów workflow ręcznej realizacji, zapoznaj się z wyzwalaczem Zrealizowano zamówienie.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono zdarzenie realizacji umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql zdarzenia realizacji. W procesach workflow, które uruchamiają się przez wyzwalacz Utworzono zdarzenie realizacji mogą być używane poniższe czynności.

 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą wersji roboczej zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail, gdy status realizacji to „gotowe do odbioru”

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail, gdy realizacja ma status „gotowe do odbioru”.

Utworzono pozycję zapasów

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów uruchamia się po utworzeniu pozycji zapasów dołączonej do wariantu produktu.

Uwagi

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów uruchamia się niezależnie od tego, czy dla określonego wariantu produktu włączone jest śledzenie zapasów, więc procesy workflow wykorzystujące ten wyzwalacz uruchamiają się zawsze po dodaniu zapasów, również w przypadku utworzenia nowego wariantu. Aby uzyskać informacje na temat procesów workflow, które wpływają na produkty, zapoznaj się z wyzwalaczem Zmieniono ilość zapasów.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono pozycję zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu Graphql API InventoryItem Graphql API. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów, mogą być używane następujące czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po utworzeniu nieśledzonej pozycji zapasów

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail po utworzeniu nieśledzonej pozycji zapasów.

Usunięto pozycję zapasów

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów uruchamia się po usunięciu pozycji zapasów dołączonej do wariantu produktu.

Uwagi

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów uruchamia się niezależnie od włączenia śledzenia zapasów dla określonego wariantu produktu.

Czynności

Użycie wyzwalacza Usunięto pozycję zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu API Graphql pozycji zapasów. W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto pozycję zapasów mogą być używane poniższe czynności.

 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP

Przykład

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu pozycji zapasów

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu pozycji zapasów.

Utworzono transakcję przetargową

Wyzwalacz Utworzono transakcję przetargową uruchamia się w przypadku czynności związanej z pieniędzmi, takiej jak płatność lub zwrot kosztów.

Czynności

Użycie wyzwalacza Utworzono transakcję przetargową umożliwia podejmowanie działań za pomocą obiektu TenderTransaction Graphql API. W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono transakcję przetargową, mogą być używane wymienione poniżej czynności.

 • Dodaj metapole zamówienia
 • Dodaj pozycję zamówienia
 • Dodaj tagi zamówienia
 • Dodaj metapole sklepu
 • Archiwizuj zamówienie
 • Anuluj zamówienie
 • Zarejestruj płatność
 • Utwórz przekierowanie adresu URL
 • Usuń adres URL przekierowania
 • Oznacz zamówienie jako opłacone
 • Usuń metapole zamówienia
 • Usuń tagi zamówienia
 • Usuń metapole sklepu
 • Zażądaj realizacji
 • Wyślij e-mail
 • Wyślij żądanie HTTP
 • Anuluj archiwizację zamówienia
 • Aktualizuj uwagę dotyczącą zamówienia
  Domyślnie ta czynność zastępuje treść uwagi. Jeśli chcesz dodać treść do istniejącej uwagi, w polu Uwaga wprowadź:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po utworzeniu transakcji przetargowej o wartości co najmniej 10 000

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail po utworzeniu transakcji przetargowej o wartości co najmniej 10 000.

Warunki zamawiania

Możesz tworzyć workflow, które mają wiele warunków, z których każdy może prowadzić do innych czynności. Kolejność warunków ma znaczenie. Warunki są sprawdzane z góry na dół, a sprawdzanie jest wstrzymywane po spełnieniu warunku.

Łączenie warunków i czynności

Możesz łączyć warunki, aby stworzyć jeden duży warunek. Po połączeniu warunków każdy z nich musi zostać spełniony, aby spełniony był cały warunek. Jeśli którykolwiek warunek nie zostanie spełniony, cały warunek pozostaje niespełniony. W poniższym przykładzie klient musi zaakceptować materiały marketingowe, a łączna cena zamówienia musi spełniać określony próg.

Przykład procesu workflow polegającego na sprawdzeniu całkowitej kwoty wydatków klienta i dodaniu tagów

Analogicznie, możesz łączyć czynności, aby uruchamiać wiele czynności. W poniższym przykładzie użyto wielu warunków, aby sprawdzić, czy klient kwalifikuje się do programu lojalnościowego na podstawie łącznej kwoty, którą wydał w sklepie. Na powyższym obrazie niżej wymienione warunki sprawdzane są w kolejności, w jakiej się pojawiają.

 1. Jeśli łączna kwota jest większa niż 1000 $, a klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go złotym tagiem lojalnościowym.
 2. Jeśli łączna kwota jest mniejsza niż 1000 $, ale większa niż 500 $, a klient wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go srebrnym tagiem lojalnościowym.
 3. Jeśli klient wydał więcej niż 200 $ i wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, oznacz go brązowym tagiem lojalnościowym.

Czynności, które wysyłają wiadomości

Do dowolnego workflow możesz dodać czynność w celu wysłania wiadomości do samego siebie lub do Twoich pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo