Zmienne na nowej platformie Flow

Zmienne to symbole zastępcze, które są zastępowane wartościami po uruchomieniu workfow. Zmienne te opisują atrybuty klientów, zamówień i produktów, które są ujęte w workflow. Istnieją na przykład zmienne dla numeru zamówienia, ceny zamówienia, nazwy klienta itd.

Nazwy większości zmiennych są same w sobie opisem. Przykładem zmiennej, która wyświetla nazwę produktu jest {{ product.title }}. Po wysłaniu wiadomości zmienna ta jest zastępowana nazwą zamówionego produktu: Large Coffee Mug.

Dodawanie zmiennych do czynności

Możesz dodać zmienne do dowolnego pola tekstowego zawierającego link Dodaj zmienną. Kliknij link Dodaj zmienną poniżej odpowiedniego pola, a następnie wybierz zmienną z listy.

Zmienne szablonu na liście Dodaj zmienną są filtrowane, dzięki czemu widoczne są tylko zmienne, które mają zastosowanie do wybranego wyzwalacza. Po wybraniu zmiennej z listy jest ona poprawnie formatowana i dodawana do pola tekstowego.

Flow obsługuje prawie wszystkie pola GraphQL Admin API.

Zmienne Liquid

Jeśli jesteś programistą z doświadczeniem w pisaniu kodu Shopify Liquid, możesz użyć tego kodu do napisania zmiennych lub edycji zmiennych wstawianych za pomocą linku Dodaj zmienną. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami o języku szablonu Liquid.

Tagi warunkowe i tagi iteracji

Możesz ręcznie dodawać tagi zmiennych Liquid do wiadomości workflow. Możesz używać tych tagów w celu uwzględnienia większej liczby informacji w wiadomościach.

Możesz na przykład użyć obiektu for loop do iteracji w liście obiektów takich jak pozycje dla zamówienia. Za pomocą tych tagów można tworzyć wiadomości zawierające szczegóły, takie jak tytuł produktu, SKU, cena i ilość dla każdej pozycji w zamówieniu, dzięki czemu odbiorcy nie będą musieli szukać tych informacji w panelu administracyjnym Shopify.

Flow obsługuje wszystkie tagi warunkowe (lub procesu sterowania) Shopify Liquid:

https://shopify.dev/api/liquid/tags/control-flow-tags#if

Flow obsługuje także wszystkie tagi iteracji Shopify Liquid:

Filtry

Flow obsługuje następujące filtry Shopify Liquid:

Filtry, które Shopify Liquid obsługuje we Flow
Nazwa filtra Typ filtra
abs Math
append Ciąg znaków
at_least Math
at_most Math
capitalize Ciąg znaków
ceil Math
concat Array
date Dodatkowe
default Dodatkowe
divided_by Math
downcase Ciąg znaków
escape Ciąg znaków
first Array
floor Math
join Array
last Array
lstrip Ciąg znaków
map Array
minus Math
modulo Math
newline_to_br Ciąg znaków
plus Math
prepend Ciąg znaków
usuń Ciąg znaków
remove_first Ciąg znaków
zastąp Ciąg znaków
replace_first Ciąg znaków
reverse Array
round Math
rstrip Ciąg znaków
rozmiar Array
slice Ciąg znaków
sortowanie Array
split Ciąg znaków
strip Ciąg znaków
strip_html Ciąg znaków
strip_newlines Ciąg znaków
razy Math
truncate Ciąg znaków
truncatewords Ciąg znaków
uniq Array
upcase Ciąg znaków
url_encode Ciąg znaków
gdzie Array

Przykłady zmiennych

Przykład: chcesz utworzyć workflow, aby wysłać wiadomość e-mail do pracownika, gdy klient wyda więcej niż 500 USD na zamówienie. Utwórz workflow wykorzystujący wyzwalacz Zamówienie utworzone, ustaw warunek, który ma wartość PRAWDA, jeśli suma zamówienia przekracza 500 USD i użyj czynności Wyślij e-mail. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail możesz użyć następujących zmiennych.

Przykład wykorzystania zmiennej w celu podania danych klienta.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Proszę wysłać osobiste podziękowanie do {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) za złożenie zamówienia na kwotę {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }} USD. Proszę wysłać osobiste podziękowanie do Anny Kowalskiej (anna@przykład.com) za złożenie zamówienia na kwotę 763,42 USD.

Ustalasz, że musisz informować pracownika, gdy poziom zapasów produktów będzie niski i konieczne będzie złożenie zamówienia na większą ilość zapasów. Utwórz workflow uruchamiany za pomocą wyzwalacza Zmieniono ilość zapasów i ustaw warunek, który ma wartość PRAWDA, jeśli wcześniejsza ilość zapasów jest mniejsza lub równa 10. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail możesz użyć następujących zmiennych.

<Przykład użycia zmiennej w celu podania pozycji.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Zamów ponownie {{ product.title }}. Wyślij e-mail do właściciel@sklep.com e-mail, aby sprawdzić, czy otrzymał zamówienie. Zamów ponownie legginsy z wysokim stanem – czarne. Wyślij e-mail do właściciel@przykład.com, aby sprawdzić, czy otrzymał zamówienie.

Chcesz anulować zamówienia o wysokim poziomie ryzyka, ale wolisz, aby Twoi pracownicy anulowali je ręcznie. Utwórz workflow uruchamiany za pomocą wyzwalacza Utworzono zamówienie i ustaw warunek, który ma wartość PRAWDA, jeśli poziom ryzyka zamówienia jest wysoki. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail możesz użyć następujących zmiennych.

Przykład wykorzystania zmiennej w celu podania informacji o fałszywym zamówieniu.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Nasz sklep Shopify otrzymał zamówienie z wysokim ryzykiem oszustwa. Chcielibyśmy anulować to zamówienie od razu, zanim zostanie wysłane do produkcji:

{{ order.name }}
{{ order.billingAddress.lastName }}, {{ order.billingAddress.firstName }}
{{ order.email }}

Prosimy o potwierdzenie nowego statusu zamówienia. Dziękujemy!
Nasz sklep Shopify otrzymał zamówienie z wysokim ryzykiem oszustwa. Chcielibyśmy anulować to zamówienie od razu, zanim zostanie wysłane do produkcji:

#1001
Kowalska, Anna
anna@przykład.com

Prosimy o potwierdzenie nowego statusu zamówienia. Dziękujemy!

Przykłady pętli For

Po otrzymaniu zamówienia warto wysłać wiadomość zawierającą zamówione produkty. Możesz to zrobić za pomocą instrukcji for loop, które wielokrotnie uruchamiają blok kodu. Pola tekstowe, które obsługują zmienne, obsługują również instrukcje for loops oraz obiekt forloop.

Przykład: chcesz utworzyć workflow, który zwraca listę wszystkich jednostek SKU i ilości w zamówieniu. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail możesz użyć następujących zmiennych.

Przykład użycia pętli w celu podania informacji o zamówieniu.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Podsumowanie zamówienia:
{% for a in order.lineItems %}
SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ),
{% endfor %}
Podsumowanie zamówienia:
8987097979 (50)
8877778887 (3)
888998898B (1)

Chcesz dodać więcej informacji do e-maila, w tym nazwę produktu, jednostki SKU, cenę pozycji i informacje o wysyłce do klienta. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail możesz użyć następujących zmiennych.

Przykład użycia pętli w celu podania bardziej szczegółowych informacji o zamówieniu.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Podsumowanie zamówienia:
{% for a in order.lineItems %}
Produkt: {{a.title}}
SKU: {{a.sku}}
Cena (za sztukę): USD {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}
Ilość: {{a.quantity}}
{% endfor %}
Podsumowanie zamówienia:
Produkt: Legginsy z wysokim stanem – czarne
SKU: 8987097979
Cena (za sztukę): 8,49 USD
Ilość: 5
Produkt: Skarpetki sportowe - niebieskie
SKU: 888998898B
Cena (za sztukę): 5,61 USD
Ilość: 2

Musisz śledzić sprzedane pozycje, które są dostarczane przez określonego dostawcę. W sekcji Wiadomość w czynności Wyślij e-mail użyj następujących zmiennych i dołącz instrukcję if w for loop.

Przykład użycia instrukcji for loop i if w celu podania informacji o zamówieniu dla określonych dostawców.
Dane wejściowe Dane wyjściowe
Sprzedany produkt Acme:
{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
Nazwa produktu: {{x.title}}
SKU: {{x.sku}}
{% endif %}
{% endfor %}
Sprzedany produkt Acme:
Nazwa produktu: z wysokim stanem – czarne
SKU: 8987097979

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo