Uzyskiwanie dostępu do panelu administracyjnego Shopify organizacji

Możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify dla organizacji, logując się do sklepu w swojej organizacji, a następnie używając menu globalnej nawigacji, aby uzyskać dostęp do elementów organizacji, takich jak użytkownicy i sklepy, oraz nimi zarządzać.

Jeśli masz dostęp na poziomie organizacji, menu globalnej nawigacji wyświetli się zwinięte obok menu Twojego sklepu. Menu globalnej nawigacji rozwinie się, gdy najedziesz na nie kursorem. Menu globalnej nawigacji umożliwia dostęp do elementów organizacji, takich jak użytkownicy i sklepy, oraz zarządzanie nimi.

Pozycje menu dostępne dla każdego użytkownika są zależne od narzędzi organizacji i dostępów administracyjnych otrzymanych przez danego użytkownika. Nawet jeśli użytkownik ma dostęp do sklepu, to aby mieć dostęp do menu globalnej nawigacji, musi mieć przyznany co najmniej jeden dostęp organizacyjny.

Gdy jesteś w panelu administracyjnym Shopify organizacji, menu globalnej nawigacji jest rozwinięte. Gdy jesteś w panelu administracyjnym Shopify sklepu, menu jest zwinięte.

Zmień identyfikator sklepu w menu globalnej nawigacji

Identyfikatory sklepu są wyświetlane jako dwuliterowy skrót w menu globalnej nawigacji. Domyślnie identyfikatory sklepu są oparte na pierwszej literze lub literach nazwy sklepu. Na przykład:

  • Svenshirts - Sv
  • Sven's Shirts - SS
  • Sven's Shirt Depot - SD

Gdy menu globalnej nawigacji jest zwinięte, dla każdego sklepu wyświetlany jest tylko identyfikator. Jeśli masz kilka identyfikatorów sklepów, które są takie same, możesz je zmienić, aby ułatwić identyfikację sklepów. Ponadto możesz zmienić wewnętrzną nazwę sklepu, tak aby była bardziej szczegółowa niż zewnętrzna nazwa sklepu. Zmiana wewnętrznej nazwy sklepu nie wpływa na dane pojawiające się w Twoim sklepie lub wykorzystywane w komunikacji z klientem.

Identyfikatory sklepu są używane przez partnerów, użytkowników i pracowników sklepu do identyfikowania sklepów w Twojej organizacji. Sprawdź, czy identyfikator sklepu jest zrozumiały, aby Ci użytkownicy mogli łatwo wybierać sklepy.

Jeśli zmienisz wewnętrzną nazwę sklepu i/lub identyfikator sklepu, nowa wartość musi być unikalna. Nie można użyć wartości, która już istnieje w organizacji.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji kliknij opcję Sklepy.
  2. Kliknij sklep, którego identyfikator chcesz zmienić.
  3. W sekcji Wewnętrzna nazwa i identyfikator sklepu kliknij opcję Edytuj wewnętrzną nazwę i identyfikator.
  4. Jeśli chcesz, by skrót opierał się na nazwie innej niż rzeczywista nazwa sklepu, kliknij opcję Pokaż niestandardową nazwę, a następnie wprowadź nazwę, która ma reprezentować ten konkretny sklep. Wskaźnik domyślny jest oparty na tej wartości.
  5. Jeśli chcesz zmienić identyfikator, kliknij opcję Pokaż niestandardowy identyfikator, a następnie wprowadź maksymalnie trzy znaki alfabetu łacińskiego lub UTF-8.
  6. Kliknij opcję Zapisz.

W menu globalnej nawigacji wyświetlany jest nowy identyfikator. Jeśli zmieniłeś(-aś) także wewnętrzną nazwę sklepu, jest ona również wyświetlana.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo