Strona przeglądu

Strona Przegląd dostarcza najwyższej klasy analizy wydajności sklepów w Twojej organizacji.

Przegląd

Informacje widoczne dla użytkowników na tej stronie zależą od przydzielonego im poziomu dostępu. Użytkownicy z poziomem dostępu Przegląd mają ogólny wgląd we wskaźniki i trendy we wszystkich sklepach. Użytkownicy, którzy nie mają tego dostępu, nie mogą wyświetlić tej strony.

Wskaźniki wyświetlane na stronie Przegląd dotyczą domyślnie ostatnich 24 godzin, ale możesz wybrać inne ramy czasowe w górnej części strony. Godziny są podane w Twojej aktualnej strefie czasowej. Natomiast analizy w panelu administracyjnym Shopify dotyczą bieżącego dnia i są podane w strefie czasowej sklepu. Musisz uwzględnić tę różnicę, jeśli chcesz porównać wskaźniki w Przeglądzie ze wskaźnikami w panelu administracyjnym Shopify.

Sekcje analiz

Strona Przegląd jest podzielona na dwie sekcje: w jednej wyświetlane są łącznie informacje dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji, a w drugiej – informacje dotyczące poszczególnych sklepów.

Wszystkie sklepy

Sekcja analizy pokazująca informacje dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji pojawia się na górze i jest wyświetlana na wszystkich stronach Przeglądu. Wyświetlane są w niej dwa rodzaje informacji:

 • Łączna sprzedaż - łączna sprzedaż ze sklepów w Twojej organizacji. Ta wartość jest obliczana według następującej formuły:

  Łączna sprzedaż = sprzedaż brutto (z wyłączeniem sprzedaży kart prezentowych) - rabaty - zwroty pieniężne + podatki + opłaty za wysyłkę.

  Ponieważ w tym wyliczeniu uwzględniane są wartości ujemne, takie jak rabaty i zwroty, możliwe, że wartość sumy będzie ujemna. Na przykład, jeśli w danym okresie zwroty przewyższają sprzedaż, łączna kwota sprzedaży dla tego okresu będzie wartością ujemną.

 • Zamówienia ogółem - łączna liczba zamówień ze sklepów w Twojej organizacji. Zamówienia w tej sekcji nie obejmują zamówień zawierających tylko karty prezentowe.

Domyślnie waluta wyświetlana w tej sekcji jest ustawiona na walutę sklepu w Twojej organizacji z najwyższą sprzedażą. Aby zmienić walutę, kliknij ikonę powyżej sekcji Zamówienia ogółem i wybierz preferowaną walutę.

Dane sklepu

W sekcji danych sklepu wyświetlane są kafelki dla każdego sklepu w organizacji, uporządkowane według przychodów brutto. Jeśli masz więcej niż sześć sklepów w swojej organizacji, możesz przechodzić między stronami za pomocą przycisków ze strzałkami na dole ekranu. Aby wyświetlić wyniki dla określonego sklepu, możesz go wyszukać za pomocą pola Szukaj aktywnego sklepu.

Każdy kafelek sklepu zawiera następujące informacje:

 • Łączna sprzedaż - suma sprzedaży sklepu. Ta wartość jest obliczana według następującej formuły:

  Łączna sprzedaż = sprzedaż brutto (z wyłączeniem sprzedaży kart prezentowych) - rabaty - zwroty pieniężne + podatki + opłaty za wysyłkę.

  Ponieważ w tym wyliczeniu uwzględniane są wartości ujemne, takie jak rabaty i zwroty, możliwe, że wartość sumy będzie ujemna. Na przykład, jeśli w danym okresie zwroty przewyższają sprzedaż, łączna kwota sprzedaży dla tego okresu będzie wartością ujemną.

 • Zamówienia ogółem - łączna liczba zamówień w sklepie. Zamówienia w tej sekcji nie obejmują zamówień zawierających tylko karty prezentowe.

 • Średnia wartość zamówienia - średnia wartość zamówień dla okresu. Ta wartość jest obliczana według następującej formuły: Total sales / Total orders.

Waluta wyświetlana na kafelku sklepu jest walutą sklepu. Przeliczenie na walutę używaną w sekcji Wszystkie sklepy możesz wyświetlić, ustawiając wskaźnik myszy na wartości Łączna sprzedaż.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij opcję Łączna sprzedaż, Zamówienia ogółem lub Średnia wartość zamówienia w celu wyświetlenia raportu w panelu administracyjnym Shopify sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o tych raportach, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Raporty sprzedaży.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo