Analiza organizacyjna

Pulpit Przegląd w panelu administracyjnym organizacji dostarcza najbardziej szczegółowe informacje o wydajności sklepów w Twojej organizacji. Użytkownicy, którzy mają dostęp do sekcji Przegląd, mogą zobaczyć wskaźniki i trendy we wszystkich sklepach.

Domyślnie przedział czasowy dla wskaźników wyświetlanych na pulpicie Przegląd jest przeznaczony dla bieżącego dnia. Na górze strony możesz wybrać inne przedziały czasowe. Sprzedaż jest wyświetlana w strefie czasowej każdego indywidualnego sklepu.

Pulpit Przegląd jest podzielony na dwie sekcje:

 • Na górze strony wyświetlane są połączone analizy dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji (z wyłączeniem sklepów w fazie budowy).
 • Pozostała część strony wyświetla analizy dla każdego sklepu w Twojej organizacji.

Wyświetlanie danych analitycznych dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji

Sekcja na górze strony łączy analizy we wszystkich sklepach w Twojej organizacji i zawiera następujące informacje:

 • Łączna sprzedaż - łączna sprzedaż ze sklepów w Twojej organizacji. Wartość jest kalkulowana za pomocą następującej formuły:

  Total sales = gross sales (excluding gift card sales) - discounts - monetary returns + taxes + shipping charges

  Ponieważ wartości ujemne, takie jak rabaty i zwroty, są uwzględniane w tym wyliczeniu, suma może być wartością ujemną. Na przykład, jeśli w danym okresie zwroty przewyższają sprzedaż, łączna kwota sprzedaży dla tego okresu będzie wartością ujemną.

 • Zamówienia ogółem - łączna liczba zamówień ze sklepów w Twojej organizacji. Zamówienia w tej sekcji nie obejmują zamówień zawierających tylko karty prezentowe.

Domyślnie waluta wyświetlana w tej sekcji jest ustawiona na walutę sklepu w Twojej organizacji z najwyższą sprzedażą. Aby zmienić walutę, kliknij ikonę powyżej sekcji Zamówienia ogółem i wybierz preferowaną walutę.

Wyświetlanie danych analiz dla każdego sklepu w organizacji.

Sekcja szczegółów sklepu pokazuje kafelki dla każdego sklepu w Twojej organizacji (z wyłączeniem sklepów w fazie budowy) wymienionych według przychodów brutto. Jeśli masz więcej niż sześć sklepów w swojej organizacji, możesz użyć przycisków strzałek na dole strony, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę. Jeśli chcesz wyświetlić analizy dotyczące konkretnego sklepu, możesz wyszukać sklep, wpisując jego nazwę w polu Szukaj aktywnego sklepu.

Każdy kafelek sklepu zawiera następujące informacje:

 • łączna sprzedaż - Suma sprzedaży sklepu. Wartość jest kalkulowana za pomocą następującej formuły:

  Total sales = gross sales (excluding gift card sales) - discounts - monetary returns + taxes + shipping charges

  Ponieważ wartości ujemne, takie jak rabaty i zwroty, są uwzględniane w tym wyliczeniu, suma może być wartością ujemną. Na przykład, jeśli w danym okresie zwroty przewyższają sprzedaż, łączna kwota sprzedaży dla tego okresu będzie wartością ujemną.

 • Zamówienia ogółem - Łączna liczna zamówień ze sklepu. Zamówienia w tej sekcji nie obejmują zamówień zawierających tylko karty prezentowe.

 • Średnia wartość zamówienia - średnia wartość zamówień dla okresu. Wartość jest kalkulowana za pomocą następującej formuły:

  Total sales / Total orders

Waluta wyświetlana na kafelku sklepu jest walutą sklepu. Możesz wyświetlić przeliczenia na walutę używaną w sekcji Wszystkie sklepy ustawiając wskaźnik myszy nad wartością Łączna sprzedaż.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij opcję Łączna sprzedaż, Zamówienia ogółem lub Średnia wartość zamówienia w celu wyświetlenia raportu w panelu administracyjnym Shopify sklepu. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych raportów, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Raporty sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo