Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowników dla Twojej organizacji

Z poziomu Użytkownicy > Bezpieczeństwo w panelu administracyjnym organizacji Shopify możesz zarządzać tym, co użytkownicy mogą wykonywać w swojej organizacji. Zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje następujące zadania:

  • Wymagaj od użytkowników logowania za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego.
  • Dodanie lub usunięcie zweryfikowanej domeny.
  • Konfiguracja uwierzytelniania SAML dla swoich użytkowników.
  • Wybór wymaganego poziomu egzekwowania SAML.
  • Zresetuj uwierzytelnianie dwuetapowe dla użytkowników.
  • Wygeneruj token API, aby dodawać lub usuwać użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości z systemem SCIM.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo