Wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe dla wszystkich użytkowników

Po wybraniu opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia w panelu administracyjnym Shopify organizacji można dokonać ustawienia, na podstawie którego od wszystkich użytkowników w Twojej organizacji wymagane będzie korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania się do sklepów.

Zagadnienia dotyczące wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego

Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników w organizacji wymaga dostępu do Zarządzania użytkownikami.

Nie można wymusić uwierzytelniania dwuetapowego dla niektórych użytkowników. Można ustawić uwierzytelnianie dwuetapowe jako wymagane dla wszystkich użytkowników, ale nie będzie ono wymuszane dla następujących typów użytkowników:

 • poprzedni pracownicy
 • z dostępem tylko do aplikacji POS
 • współpracownik
 • użytkownicy, od których wymaga się korzystania z uwierzytelniania SAML
 • użytkownicy logujący się do Shopify POS
 • użytkownicy logujący się do aplikacji mobilnej Shopify w wersji starszej niż 8.72.0

Po wymuszeniu uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich użytkowników w panelu administracyjnym Shopify organizacji nie można zarządzać uwierzytelnianiem dwuetapowym dla pojedynczych użytkowników. Późniejsza zmiana ustawienia wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego na indywidualne zarządzanie użytkownikami nie powoduje przywrócenia wymagań dotyczących logowania dla użytkowników, ale umożliwia indywidualne zarządzanie użytkownikami w przypadku konieczności usunięcia wymagania uwierzytelniania dwuetapowego.

Załóżmy na przykład, że od użytkownika w Twojej organizacji, Franciszki, nie jest wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego. Następnie włączasz wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe dla swojej organizacji. Wszyscy użytkownicy, włącznie z Franciszką, są teraz zobowiązani do korzystania z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania. Później zmieniasz ustawienie wymuszania z powrotem na takie, które umożliwia zarządzanie konkretnymi użytkownikami. Konta użytkownika Franciszki są nadal ustawione na wymaganie uwierzytelniania dwuetapowego dla wszystkich sklepów w Twojej organizacji. Jeśli chcesz usunąć wymaganie uwierzytelniania dwuetapowego, możesz to zrobić na jej stronie użytkownika.

Ponieważ uwierzytelnianie dwuetapowe może być wymagane za pośrednictwem dostawcy tożsamości, użytkowników, od których wymaga się korzystania z uwierzytelniania SAML, to ustawienie nie dotyczy. Jeśli wymaganie SAML zostanie usunięte dla tych użytkowników, a Ty wymagasz uwierzytelniania dwuetapowego w swojej organizacji, po dokonaniu zmiany będzie od nich wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego.

Załóżmy na przykład, że dla Twojej organizacji włączone zostało wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe . Od jednego z Twoich użytkowników, Emilii, wymagane jest korzystanie z uwierzytelniania SAML przy logowaniu. Następnie wymaganie SAML zostaje dla niej usunięte. Od tego momentu automatycznie od Emilii będzie wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego do logowania się.

Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Zmień ustawienie.
 3. Wybierz opcję Wymagane dla wszystkich użytkowników.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienie wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego może okazać się czasochłonne w zależności od liczby użytkowników w Twojej organizacji. Na stronie Zabezpieczenia wyświetlany jest baner informujący, że zmiany są w toku, a o zakończeniu procesu zostaniesz powiadomiony(-a) za pomocą wiadomości e-mail. Będzie ona również zawierać informację o ewentualnych błędach zaistniałych podczas wymuszania oraz listę wszystkich użytkowników, dla których wymuszanie nie jest pełne.

Zarządzaj błędami

Po włączeniu wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego wszystkie konta użytkowników we wszystkich sklepach zostają ustawione na wymaganie uwierzytelniania dwuetapowego. W rezultacie możliwe jest zakończenie procesu dla jednych użytkowników, a dla innych nie, w przypadku niektórych użytkowników natomiast mogą istnieć różne wymagania dotyczące logowania się w różnych sklepach.

Załóżmy na przykład, że masz w swojej organizacji trzy sklepy. Włączasz wymuszone uwierzytelnianie dwuetapowe i po zakończeniu procesu otrzymujesz wiadomość e-mail z informacją, że zmiany uwierzytelniania dwuetapowego nie zostały wykonane dla jednego z Twoich użytkowników, Dawida. W tej sytuacji każdy użytkownik w Twojej organizacji, z wyjątkiem Dawida, musi korzystać z uwierzytelniania dwuetapowego podczas logowania. Oznacza to, że podczas gdy od Dawida może być wymagane korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego w przypadku niektórych sklepów, istnieją inne sklepy, do których może on się zalogować bez uwierzytelniania.

Jeśli po włączeniu wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego pojawi się błąd, spróbuj ponownie włączyć wymuszanie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Spróbuj ponownie.

Jeśli ustawienie wymuszania uwierzytelniania dwuetapowego dla jednego z Twoich użytkowników nie powiedzie się wielokrotnie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Wyłącz wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Zmień ustawienie.
 3. Wybierz O.kreślonych użytkowników.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo