Resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego

Po zweryfikowaniu własności swojej domeny możesz zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe użytkowników w Twojej organizacji, którym zablokowano konta. Uwierzytelnianie dwuetapowe można zresetować tylko dla tych użytkowników, którzy mają adres e-mail powiązany z Twoją zweryfikowaną domeną.

Przykład: Twoja organizacja zweryfikowała domenę example.com. Dwóch użytkowników w Twojej organizacji – Jonatan i Lena – ma zablokowany dostęp do swoich kont. Lena używa adresu e-mail leslie@example.com. Ponieważ jest to adres e-mail wykorzystujący zweryfikowaną domenę, możesz zresetować dwuetapowe uwierzytelnianie Leny. Jonatan używa adresu jonathan@gmail.com. To jest adres e-mail wykorzystujący domenę publiczną, która nie może zostać zweryfikowana przez Twoją organizację, więc nie możesz zresetować dwuetapowego uwierzytelnienia Jonatana. Aby odzyskać dostęp, Jonatan musi wprowadzić kod odzyskiwania, a jeśli nie posiada już kodów odzyskiwania, musi wykonać kroki związane z rozwiązywaniem problemów z uwierzytelnianiem dwuetapowym.

Resetowanie uwierzytelniania dwuetapowego

Zresetowanie uwierzytelniania dwuetapowego wymaga dostępu do Zarządzania użytkownikami.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji przejdź do sekcji Użytkownicy.
  2. Kliknij nazwę użytkownika, dla którego musisz zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe.
  3. W sekcji Zabezpieczenia kliknij opcję Zresetuj uwierzytelnianie.
  4. Potwierdź swoje dane logowania.
  5. Kliknij Zresetuj.

Po zresetowaniu uwierzytelniania dwuetapowego użytkownika zostaniesz poproszony(-a) o skonfigurowanie nowej metody uwierzytelniania dwuetapowego, jeśli jest ona wymagana przez Twoją organizację.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo