Uwierzytelnianie SAML dla Twojej organizacji

Jeśli Twoja organizacja używa SAML do uwierzytelniania użytkowników, możesz dodać Shopify jako aplikację do swojego dostawcy tożsamości. Po skonfigurowaniu aplikacji użytkownicy, którzy mają dostęp do Zarządzania użytkownikami, mogą wymagać, aby poszczególni użytkownicy lub wszyscy użytkownicy w Twojej organizacji mogli uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą dostawcy tożsamości SAML.

Przed skonfigurowaniem uwierzytelniania SAML

Przesłanie domeny do zweryfikowania może mieć konsekwencje dla użytkowników logujących się do Twojej organizacji na platformie Shopify. Przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższymi zagadnieniami.

 • Utwórz konto zapasowe.

 • Skonfiguruj ID Shopify.

Ustaw uwierzytelnienie SAML dla swojej organizacji

Przed wykonaniem konfiguracji SAML, musisz zweryfikować swoją domenę.

Nie musisz czekać, aż Twoja domena zostanie zweryfikowana, aby rozpocząć ustawianie konfiguracji.

Automatyczne ustawianie konfiguracji

Obecnie dostępne są konfiguracje dla dostawców usług tożsamości Okta, OneLogin i Azure.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Konfiguracja SAML kliknij opcję Ustaw konfigurację.
 3. Do swojego dostawcy tożsamości dodaj aplikację Shopify Plus.
 4. Twój dostawca usług dostarczy Ci adres URL metadanych. Wprowadź go w polu Adres URL metadanych dostawcy tożsamości. Po wprowadzeniu adresu URL szczegóły konfiguracji SAML są wypełniane automatycznie, a obecnie nie można ich edytować ręcznie.
 5. Kliknij Dodaj.

Ręczne ustawianie konfiguracji

Jeśli korzystasz z dostawcy tożsamości innego niż Okta, OneLogin lub Azure, musisz ręcznie wprowadzić dane konfiguracji.

Dostawcy usług tożsamości mogą używać różnych nazw dla niektórych wartości. Na przykład w przypadku integracji protokołu SAML Google adres URL logowania jednokrotnego określa się terminem adres URL usługi ACS. Jeśli wystąpią błędy podczas ręcznego wprowadzania konfiguracji, skontaktuj się z dostawcą usług tożsamości w celu uzyskania pomocy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Konfiguracja SAML kliknij opcję Ustaw konfigurację.
 3. Kliknij opcję Pokaż ustawienia konfiguracji SAML.
 4. Skopiuj następujące wartości i przekaż je dostawcy usług tożsamości, wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami, których dostawca tożsamości może żądać.

  • Adres URL jednokrotnego logowania: https://accounts.shopify.com/saml/consume/organization/{organization ID}. Każda organizacja ma unikalny ID. Skopiuj tę wartość z wpisu Adres URL jednokrotnego logowania w szczegółach konfiguracji SAML.
  • URI grupy odbiorców (ID encji SP): https://accounts.shopify.com/saml_sp
  • Format ID nazwy: Persistent
  • Instrukcje atrybutów: first_name, last_name, email
 5. Twój dostawca usług dostarczy Ci adres URL metadanych. Wprowadź go w polu Adres URL metadanych dostawcy tożsamości. Po wprowadzeniu adresu URL szczegóły konfiguracji SAML są wypełniane automatycznie, a obecnie nie można ich edytować ręcznie.

 6. Kliknij Dodaj.

Wymaganie uwierzytelnienia SAML

Po dodaniu domeny i ustawieniu konfiguracji poczekaj na zakończenie weryfikacji. Gdy status Twojej domeny zmieni się na Zweryfikowane, możesz zmienić ustawienia uwierzytelniania SAML.

Zagadnienia dotyczące uwierzytelniania SAML

Istnieją trzy ustawienia uwierzytelniania SAML: Wymagane, Określeni użytkownicyi Wyłączone.

Jeśli wybierzesz opcję Określeni użytkownicy, możesz ustawić konkretne wymagania dotyczące logowania dla użytkowników, których identyfikatory Shopify są powiązane z ustawioną domeną pocztową na stronie Użytkownicy. Każdy użytkownik, który nie ma ustawionego wymogu uwierzytelnienia SAML, może logować się w zwykły sposób. Jeśli wybierzesz opcję Wymagane, wszyscy użytkownicy z ustawioną przez Ciebie domeną pocztową będą musieli stosować uwierzytelnianie SAML, aby się zalogować.

Ustawienie Wymagane zastępuje wszystkie indywidualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące Twoich użytkowników. Jeśli zmienisz ustawienie w późniejszym terminie, musisz ręcznie zmienić ustawienia dla swoich użytkowników.

Na przykład Twoja domena ma ustawienie Określeni użytkownicy i masz trzech użytkowników, którzy wymagają uwierzytelniania SAML. Ustaw egzekwowanie na Wymagane, wymagające od wszystkich użytkowników, którzy mają identyfikatory Shopify powiązane z ustawioną domeną e-mail, korzystania z uwierzytelniania SAML. Później ustawiasz egzekwowanie ponownie na Określeni użytkownicy. Trzej użytkownicy, którzy musieli zalogować się przy użyciu uwierzytelniania SAML, nie są już egzekwowani i muszą być ponownie konfigurowani na stronie szczegółów użytkownika.

Wymaganie od użytkownika korzystania z uwierzytelniania SAML powoduje anulowanie wymagań dotyczących uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dla użytkowników urządzeń stacjonarnych sesje uwierzytelniania SAML obowiązują 14 dni. Po tym czasie użytkownicy są proszeni o ponowne zalogowanie. Jeśli usuniesz użytkownika z aplikacji Shopify w swoim dostawcy tożsamości, będzie on wciąż mieć dostęp do Shopify przez maksymalnie 14 dni. Aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do panelu administracyjnego organizacji, usuń ich dostęp do organizacji na stronie Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify organizacji.

W przypadku użytkowników korzystających z urządzenia mobilnego lub POS sesje uwierzytelniania SAML wygasają po 14 dniach, jeśli konto jest nieaktywne. Jeśli konto jest aktywne, sesje są odnawiane automatycznie w ciągu 14 dni. Jeśli usuniesz użytkownika z aplikacji Shopify w swoim dostawcy tożsamości, będzie on nadal mieć dostęp do Shopify przez 14 dni. Aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do panelu administracyjnego organizacji, usuń dostępy do organizacji na stronie Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify organizacji.

Wymagaj uwierzytelnienia SAML

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Uwierzytelnianie SAML kliknij opcję Zmień ustawienie.
 3. Wybierz ustawienie uwierzytelniania.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń uwierzytelnianie SAML

Jeśli uwierzytelnianie SAML jest ustawione na Wyłączone, wszyscy użytkownicy w Twojej organizacji, którzy mają ID Shopify powiązane z Twoją ustawioną domeną e-maila, mogą zalogować się za pomocą swojego hasła i adresu e-mail.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Uwierzytelnianie SAML kliknij opcję Zmień ustawienie.
 3. Wybierz opcję Wyłączone.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo