Zarządzanie użytkownikami SCIM dla Twojej organizacji

Po zweryfikowaniu domeny i skonfigurowaniu uwierzytelniania SAML dla Twojej organizacji możesz wygenerować token API SCIM.

Funkcje

Dostarczenie tokena API SCIM do dostawcy usług tożsamości pozwala podjąć następujące działania za pośrednictwem dostawcy tożsamości:

 • Tworzenie użytkowników
 • Dezaktywacja użytkowników

Wymagania

Zanim skonfigurujesz zarządzanie użytkownikami SCIM, musisz zweryfikować swoją domenę i utworzyć konfigurację SAML. Możesz zarządzać tylko użytkownikami, którzy są związani ze zweryfikowaną domeną.

Konfiguracja zarządzania użytkownikami SCIM

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Integracja SCIM kliknij Generuj token API.
 3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wygenerowany token do schowka.
 4. Podaj token dostawcy usług tożsamości. Procedura dodawania tokenu zależy od tego, z usług którego dostawcy usług tożsamości korzystasz.

Po dodaniu tokena API do dostawcy usług tożsamości możesz dodawać lub usuwać użytkowników za pośrednictwem tej usługi. W zależności od statusu tego użytkownika w Shopify i Twojego dostawcy usług tożsamości, może to zmienić sposób logowania do Shopify.

Wyniki utworzenia użytkownika w dostawcy tożsamości
Status użytkownika Wynik w Shopify
Użytkownik już istnieje w Twojej organizacji Jeśli dodasz użytkownika w swoim dostawcy usług tożsamości, użytkownik jest zobowiązany do zalogowania się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Użytkownik już istnieje w Shopify
 • użytkownik już istnieje w Twojej organizacji
 • korzystasz z egzekwowania określonych użytkowników
Efekt usunięcia dostępu użytkownika za pośrednictwem dostawcy tożsamości zależy od jego statusu użytkownika. Jeśli usuniesz dostęp aktywnego użytkownika do Shopify za pomocą dostawcy usług tożsamości, zostanie on zawieszony w Twojej organizacji. Jeśli trwale usuniesz użytkownika za pomocą dostawcy usług tożsamości, może on zostać usunięty z Twojej organizacji, w zależności od konfiguracji dostawcy tożsamości.
Użytkownik istnieje w Shopify, ale nie w Twojej organizacji Jeśli dodasz użytkownika do dostawcy usług tożsamości, zostanie on dodany do Twojej organizacji i będzie musiał zalogować się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Użytkownik już istnieje w Shopify
 • Użytkownik nie istnieje w określonej organizacji
 • Korzystasz z egzekwowania wymaganych lub określonych użytkowników
Użytkownik nie istnieje w Shopify Jeśli dodasz użytkownika do dostawcy usług tożsamości, zostanie on dodany do Twojej organizacji i będzie musiał zalogować się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • użytkownik nie istnieje w Shopify
 • Korzystasz z egzekwowania wymaganych lub określonych użytkowników
Gdy użytkownik zaloguje się do panelu administracyjnego organizacji Shopify po raz pierwszy, ten użytkownik musi to zrobić za pośrednictwem dostawcy tożsamości, a nie za pośrednictwem strony logowania Shopify.

Po dodaniu tokena API dla nowego użytkownika dodawanego za pośrednictwem dostawcy tożsamości lub panelu administracyjnego organizacji ustawiany jest status Oczekujący. Jeśli od Twojego użytkownika wymaga się logowania za pomocą protokołu SAML, będzie on mieć status Oczekujący, dopóki nie zaloguje się za pośrednictwem dostawcy tożsamości.

Usuwanie integracji SCIM

Jeśli nie potrzebujesz już integracji SCIM, możesz ją usunąć. Tej czynności nie można cofnąć. Jeśli musisz ponownie aktywować integrację, musisz wygenerować nowy token API.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify swojej organizacji przejdź do opcji Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Integracja SCIM kliknij ... obok tokena API.
 3. Kliknij Usuń token.

Ograniczenia

Właściciele sklepów i organizacji nie mogą zostać usunięci za pośrednictwem dostawcy usług tożsamości. Aby użytkownik mógł zostać usunięty, konieczne jest przeniesienie obu rodzajów własności. Jeśli potrzebujesz zmienić właściciela sklepu, możesz to zrobić z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Jeśli musisz zmienić właściciela organizacji, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo