Sklepy

Przeglądaj i twórz nowe sklepy w swojej organizacji na stronie Sklepy.

Aby uzyskać dostęp do strony Sklepy, musisz mieć dostęp na poziomie organizacji do funkcji Zarządzanie sklepem.

Lista sklepów

Twoja lista sklepów zawiera wszystkie sklepy w Twojej organizacji, w tym sklepy w fazie rozwoju, sklepy ekspansyjne i sklepy, które oczekują na dodanie do Twojego kontraktu. Wyświetlana jest na niej nazwa sklepu, jego typ, podstawowa domena, waluta i aktywne kanały sprzedaży.

Status sklepu

Możliwe statusy sklepów.
Status Opis
Aktywny

Aktywne sklepy to w pełni utworzone sklepy, które są gotowe do prowadzenia sprzedaży klientom.

Aktywny sklep nie musi być koniecznie ogólnodostępny. Może być wymagane wykonanie pewnej konfiguracji dla nowego sklepu, np. w zakresie dodawania produktów, pracowników lub kanałów sprzedaży.

Oczekujący na dodanie do kontraktu

Oczekujące sklepy to nowo utworzone sklepy, które mogą przekroczyć limity kontraktu.

Oczekujące sklepy stają się aktywne po zatwierdzeniu dodatkowych opłat i przetworzeniu żądania przez Shopify. Zapoznaj się z poniższą sekcją Dodaj sklep, aby uzyskać więcej szczegółów.

Typ sklepu

Możliwe typy sklepu.
Typ sklepu Opis
Sklep Twój sklep rozliczeniowy jest pierwszym sklepem otwartym w Twojej umowie i jest uważany za podstawowy sklep dla Twojej organizacji. Sprawy finansowe, takie jak rozliczenia, są dostępne w sklepie rozliczeniowym. Jeśli chcesz zmienić sklep rozliczeniowy w swojej organizacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.
Ekspansyjny Sklep ekspansyjny to dodatkowy sklep otwarty w celu uzupełnienia głównego sklepu. Może być przeznaczony do prowadzenia sprzedaży w innych językach lub walutach.
Sprzedaż detaliczna Sklep założony w celu prowadzenia sprzedaży osobiście.
Tylko członkowie Sklep utworzony w celu prowadzenia sprzedaży skierowanej tylko do pracowników lub wybranej liczby członków.
Sprzedaż hurtowa Sklep utworzony w celu prowadzenia sprzedaży do innych firm.
W fazie rozwoju Sklep w fazie rozwoju założony w celu umożliwienia sprzedawcom eksperymentowania z szablonami, brandingiem lub niestandardowym kodowaniem. Sklepy w fazie rozwoju nie są przeznaczone do sprzedaży produktów.
Inne Sklep utworzony z powodów nieuwzględnionych w innych typach sklepu.

Dane sklepu

Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonego sklepu, kliknij nazwę tego sklepu na stronie Sklepy. Sekcja Dane sklepu zawiera szczegółowe informacje na temat sklepu, w tym:

Informacje dostępne na stronie danych sklepu.
Dane sklepu Opis
Typ sklepu Ogólny opis celu prowadzenia sklepu. Zapoznaj się z sekcją Typ sklepu, aby dowiedzieć się więcej.
Domena sklepu Przedstawienie aktualnej domeny podstawowej sklepu i wskazanie, czy istnieją inne domeny powiązane z tym sklepem. Aby zmienić te ustawienia, kliknij opcję Zarządzaj domenami.
Waluta sklepu Główna waluta sklepu, w której przedstawione są ceny produktów sklepu i raportowane wartości. Aby zmienić walutę, kliknij opcję Zarządzaj walutą.
Włączone waluty Waluty, w których klienci mogą dokonywać zakupów. Waluty są wyświetlane tylko wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż w wielu walutach. Aby zmienić włączone waluty, kliknij opcję Zarządzaj włączonymi walutami.
Dostęp do sklepu Liczba użytkowników w organizacji, którzy mają dostęp do sklepu. Aby wyświetlić tę listę, kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami. Spowoduje to przejście na stronę sklepu Użytkownicy z wyfiltrowanymi użytkownikami posiadającymi do niego dostęp.
Właściciel sklepu Użytkownik, który posiada uprawnienia właściciela sklepu. Właściciel sklepu ma pełne uprawnienia w sklepie i dostęp do informacji finansowych dotyczących sklepu.
Kanały sprzedaży Kanały, które są aktualnie aktywne w sklepie, takie jak Sklep online, Facebook lub Instagram. Aby edytować tę listę, kliknij opcję Zarządzaj kanałami sprzedaży.
Bieżący szablon Szablon, który jest obecnie opublikowany w sklepie i zapewnia podgląd wyglądu sklepu zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Aby wprowadzić zmiany w szablonie, kliknij opcję Zarządzaj szablonem.
Aplikacje Liczba aplikacji zainstalowanych w sklepie, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Aby wprowadzić zmiany w zainstalowanych aplikacjach, kliknij opcję Zarządzaj aplikacjami.

Utwórz sklep

Zazwyczaj po utworzeniu sklepu jest on dodawany od razu. Jeśli jednak żądany sklep przekracza limity kontraktu, zamiast niego tworzony jest sklep w wersji próbnej. Do Shopify Plus wysłane zostanie żądanie dodania kolejnego sklepu i zostaniesz poproszony(-a) o zaakceptowanie dodatkowej opłaty. W ciągu kilku dni Twoje żądanie zostanie przetworzone, a Twój sklep w wersji próbnej zostanie uaktualniony. Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą zmianę.

Po dodaniu sklepu do organizacji stajesz się właścicielem nowego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji kliknij opcję Sklepy.
 2. Kliknij opcję Utwórz sklep.
 3. Wybierz cel, nazwę i adres URL sklepu. Wprowadzony cel może mieć wpływ na rozliczenie lub konfigurację sklepu, ale nie ograniczy jego funkcji ani możliwości. Jeśli nie masz pewności, którą opcję wybrać, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.
 4. Opcjonalnie: Wybierz aplikacje do preinstalacji w nowym sklepie. Zapoznaj się z sekcją Preinstaluj aplikacje, aby dowiedzieć się więcej.
 5. Opcjonalnie: Importuj dane z innego sklepu. Zapoznaj się z sekcją Importuj dane sklepu, aby dowiedzieć się więcej.
 6. Kliknij opcję Utwórz sklep.

Możesz teraz zalogować się do sklepu i rozpocząć dodawanie szczegółów.

Preinstaluj aplikacje

Możesz dodać niektóre aplikacje do swojego sklepu podczas procesu tworzenia. Tworząc sklep, możesz zainstalować następujące aplikacje:

Po zainstalowaniu aplikacji w nowym sklepie może być wymagana dodatkowa konfiguracja. Zapoznaj się z dokumentacją poszczególnych aplikacji, aby dowiedzieć się więcej.

Importuj dane sklepu

Możesz importować użytkowników ze sklepów już istniejących do nowego sklepu.

Zaimportowani użytkownicy dziedziczą te same uprawnienia dotyczące sklepu, które posiadali w poprzednim sklepie przed importem. Możesz je zmienić w razie potrzeby po utworzeniu sklepu.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Wybierz sklep.
 2. Wybierz sklep, z którego chcesz zaimportować ustawienia, i kliknij opcję Gotowe.
 3. Kliknij opcję Importuj użytkowników.
 4. Wybierz użytkowników, których chcesz importować.
 5. Kliknij Gotowe.

Zmień właściciela sklepu

Gdy dodasz sklep w panelu administracyjnym Shopify organizacji, zostaniesz jego właścicielem. Aby zmienić właściciela sklepu, musisz użyć panelu administracyjnego Shopify tego sklepu.

Skonfiguruj ustawienia sklepu

Aby skonfigurować określone ustawienia sklepu, np. dotyczące dostawców płatności lub wysyłki, musisz użyć panelu administracyjnego Shopify tego sklepu.

Aby wprowadzić jakąkolwiek z poniższych zmian, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus:

 • zmień typ sklepu z rozwojowego na produkcyjny
 • zmień sklep rozliczeniowy w swoim kontrakcie Shopify Plus
 • dezaktywuj lub zamknij sklep
 • przejdź na plan Shopify niższego poziomu

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo