Wyświetlanie sklepów w panelu administracyjnym Shopify organizacji

Lista sklepów zawiera następujące informacje:

  • nazwa
  • typ
  • status
  • domena podstawowa
  • waluta
  • aktywne kanały sprzedaży

Status sklepu

Status sklepu to Aktywny lub Oczekujący na dodanie do kontraktu.

Opisy statusów sklepu.
Status Opis
Aktywny

Aktywne sklepy to w pełni utworzone sklepy, które są gotowe do prowadzenia sprzedaży klientom.

Aktywny sklep nie musi być koniecznie ogólnodostępny. Może być wymagane wykonanie pewnej konfiguracji dla nowego sklepu, np. w zakresie dodawania produktów, pracowników lub kanałów sprzedaży.

Oczekujący na dodanie do kontraktu

Oczekujące sklepy to nowo utworzone sklepy, które mogą przekroczyć limity kontraktu.

Oczekujące sklepy staną się aktywne po zatwierdzeniu dodatkowych opłat i przetworzeniu żądania przez Shopify.

Typ sklepu

Typ sklepu jest jego celem ogólnym. Typ może mieć wpływ na rozliczenie lub konfigurację sklepu, ale nie ograniczy jego funkcji ani możliwości.

Opis typów sklepów.
Typ sklepu Opis
Sklep Twój sklep rozliczeniowy jest pierwszym sklepem otwartym w Twojej umowie i jest uważany za podstawowy sklep dla Twojej organizacji. Sprawy finansowe, takie jak rozliczenia, są dostępne w sklepie rozliczeniowym. Jeśli chcesz zmienić sklep rozliczeniowy w swojej organizacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.
Ekspansyjny Sklep ekspansyjny to dodatkowy sklep otwarty w celu uzupełnienia głównego sklepu. Może być przeznaczony do prowadzenia sprzedaży w innych językach lub walutach.
Sprzedaż detaliczna Sklep detaliczny założony w celu prowadzenia sprzedaży osobiście.
Tylko członkowie Sklep tylko dla członków utworzony w celu prowadzenia sprzedaży skierowanej tylko do pracowników lub wybranej liczby członków.
Sprzedaż hurtowa Sklep hurtowy utworzony w celu prowadzenia sprzedaży do innych firm.
W fazie rozwoju Sklep w fazie rozwoju założony w celu umożliwienia sprzedawcom eksperymentowania z szablonami, brandingiem lub niestandardowym kodowaniem. Sklepy w fazie rozwoju nie są przeznaczone do sprzedaży produktów.
Inne Sklep utworzony z powodów nieuwzględnionych w innych typach sklepu.

Dane sklepu

Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonego sklepu, kliknij nazwę tego sklepu na stronie Sklepy. Sekcja Dane sklepu zawiera szczegółowe informacje na temat sklepu.

Informacje dostępne na stronie danych sklepu.
Dane sklepu Opis
Nazwa sklepu Pokazuje nazwę sklepu, która pojawia się na Twojej stronie internetowej, w powiadomieniach klienta i marketingowych wiadomościach e-mail.
Wewnętrzna nazwa sklepu i identyfikator Pokazuje nazwę sklepu i jej skrót, które są używane do identyfikowania sklepu w menu globalnej nawigacji. Możesz zmienić wewnętrzną nazwę i identyfikator sklepu.
Typ sklepu Opisuje główny cel sklepu.
Domena sklepu Pokazuje bieżącą domenę podstawową sklepu i określa, czy istnieją inne domeny powiązane z tym sklepem.
Waluta sklepu Pokazuje główną walutę Twojego sklepu, która jest używana w cenach produktów sklepu i wartościach raportu.
Włączone waluty Pokazuje waluty, za pomocą których klienci mogą płacić za zakupy. Włączone waluty pojawiają się tylko wtedy, gdy sprzedajesz w wielu walutach.
Dostęp do sklepu Pokazuje liczbę użytkowników w Twojej organizacji, którzy mają dostęp do sklepu.
Właściciel sklepu Użytkownik, który posiada uprawnienia właściciela sklepu. Właściciel sklepu ma pełne uprawnienia w sklepie i dostęp do informacji finansowych dotyczących sklepu.
Kanały sprzedaży Pokazuje, które kanały są obecnie aktywne w sklepie, np. sklep online, Facebook czy Instagram.
Bieżący szablon Pokazuje, jaki szablon jest obecnie publikowany w sklepie, i zapewnia podgląd wyglądu sklepu zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych.
Aplikacje Liczba aplikacji zainstalowanych w sklepie, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo