Zarządzanie użytkownikami w panelu administracyjnym Shopify organizacji

W sekcji Użytkownicy w panelu administracyjnym organizacji Shopify możesz zarządzać czynnościami użytkowników w Twojej organizacji. Zarządzanie użytkownikami obejmuje następujące zadania:

  • Dodawanie, zawieszanie i usuwanie użytkowników.
  • Tworzenie i przypisywanie ról do użytkowników.
  • Wprowadzanie zmian, które wpływają na określone sklepy.
  • Wprowadzanie w całej organizacji zmian, które mogą mieć wpływ na wszystkie Twoje sklepy.
  • Zmiana wymagań dotyczących zabezpieczeń organizacji.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo