Użytkownicy

Kontroluj, co widzą i robią osoby w Twojej organizacji, dodając użytkowników i zapewniając im dostęp do sklepów i funkcji organizacyjnych.

Na stronie Użytkownicy w panelu administracyjnym Shopify organizacji możesz zarządzać czynnościami użytkowników w Twojej organizacji. Możesz:

 • wprowadzać zmiany w określonych sklepach
 • wprowadzać w całej organizacji zmiany, które mogą mieć wpływ na wszystkie Twoje sklepy
 • zmieniać wymagania dotyczące zabezpieczeń organizacji
 • dodawać, zawieszać lub usuwać użytkowników

Dostęp do narzędzi i funkcji administracji

Dostęp do narzędzi i funkcji administracji zapewnia użytkownikom możliwość korzystania w panelu administracyjnym Shopify organizacji z funkcjonalności, które umożliwiają wprowadzanie zmian we wszystkich sklepach w organizacji. Zmiany te mogą mieć wpływ na sklepy, w których użytkownikowi nie przyznano dostępu.

Załóżmy na przykład, że masz cztery sklepy w swojej organizacji. Użytkownik w Twojej organizacji ma dostęp do jednego sklepu. Jeśli przyznasz temu użytkownikowi dostęp do aplikacji Flow w swojej organizacji, będzie on mógł tworzyć i edytować procesy workflow we wszystkich czterech sklepach, a nie tylko w tym, do którego ma dostęp.

Uprawnienia dostępu do narzędzi i funkcji administracji różnią się od uprawnień do sklepu. Niektóre uprawnienia dostępu umożliwiają użytkownikom wykonywanie czynności, które nie są możliwe w panelu administracyjnym Shopify sklepu, np. tworzenie nowego sklepu. Inne uprawnienia dostępu pozwalają użytkownikom na wykonywanie czynności zarezerwowanych tylko dla właściciela sklepu, takich jak tworzenie użytkowników.

Uprawnienia dostępu do narzędzi i funkcji administracji obejmują następujące uprawnienia.

Opis uprawnień dostępu do narzędzi na poziomie organizacji
Dostęp do narzędzi Opis
Przegląd

Wyświetl dane sprzedaży i zamówienia. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

 • wyświetl dane sprzedaży i zamówienia ze wszystkich sklepów
 • wyświetl dane sprzedaży i zamówienia z określonych sklepów
 • uzyskaj dostęp do szczegółowych raportów w panelu administracyjnym Shopify sklepu

Użytkownik z tym dostępem może wyświetlać dane na stronie Przeglądu dla wszystkich sklepów w organizacji bez dostępu do określonych sklepów. Aby wyświetlić szczegółowe raporty w panelu administracyjnym Shopify sklepu, użytkownik potrzebuje uprawnień do Raportów w tym sklepie.

Flow

Zarządzanie procesami workflow we wszystkich sklepach. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

 • tworzenie i usuwanie procesów workflow
 • włączanie i wyłączanie procesów workflow
 • tworzenie kopii procesów workflow dla sklepów
Opis uprawnień dostępu do funkcji administracji na poziomie organizacji
Dostęp do funkcji administracji Opis
Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami w organizacji. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

 • dodawanie i usuwanie użytkowników
 • zawieszanie i ponowne aktywowanie użytkowników
 • przyznawanie i odbieranie dostępu na poziomie organizacji, w tym zarządzanie użytkownikami
 • tworzenie i usuwanie użytkowników ze wszystkich sklepów oraz ustawianie ich uprawnień do sklepu
 • wymaganie, by użytkownicy korzystali z uwierzytelniania dwuetapowego

Dostęp do zarządzania użytkownikami nie umożliwia użytkownikowi zmiany właściciela sklepu. Tylko właściciel sklepu może przenosić własność i można to zmienić tylko z poziomu sklepu.

Nie można odebrać tego dostępu właścicielowi organizacji.

Zarządzanie sklepem Zarządzanie sklepami w organizacji. Użytkownik z tym dostępem może tworzyć nowe sklepy i zatwierdzać wszelkie dodatkowe opłaty za plan, które mogą być naliczane dla sklepu. Na przykład, jeśli utworzysz sklep, który nie jest objęty kontraktem, zostaniesz poproszony(-a) o zatwierdzenie opłaty naliczonej dla tego sklepu.

Lista użytkowników

Lista użytkowników zawiera wszystkie osoby powiązane z Twoją organizacją. Są to m.in.:

 • Właściciel organizacji - pierwsza osoba w Twojej organizacji, która uzyskała dostęp do panelu administracyjnego Shopify organizacji
 • Pracownicy - osoby, które mają konta pracowników w sklepach lub mają dostęp do funkcji organizacji
 • Współpracownicy - partnerzy Shopify, którzy mają dostęp do jednego lub kilku sklepów Shopify Twojej organizacji
 • Tylko aplikacja POS - osoby, które mają konta pracowników z dostępem tylko do Shopify POS
 • Poprzedni pracownicy — osoby, które mają wiele kont sklepowych i nie połączyły jeszcze swoich kont

Właściciel sklepu głównego w Twojej organizacji jest uważany za właściciela organizacji. Właściciel organizacji jest pierwszą osobą, która otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego organizacji Shopify. Domyślnie, ten użytkownik rozpoczyna pracę z pełnymi uprawnieniami.

Właściciel organizacji nie może zostać usunięty i zawsze ma dostęp do funkcji Zarządzania użytkownikami. W rezultacie właściciel organizacji może udzielić każdemu użytkownikowi (w tym sobie) dostępu do dowolnego sklepu i dowolnego narzędzia w organizacji. Obecnie, aby zmienić właściciela organizacji, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify Plus. Tego użytkownika nie można usunąć ani zawiesić.

W aplikacji Shopify używany jest jeden login o nazwie ID Shopify. Użytkownicy, którzy mają wiele kont sklepowych, muszą połączyć swoje konta, aby korzystać z funkcji panelu administracyjnego Shopify organizacji. Użytkownicy, którzy mają dostęp do wielu sklepów i którzy połączyli swoje konta, pojawiają się jako pojedynczy użytkownicy na liście użytkowników. Użytkownicy, którzy nie połączyli swoich kont, są oznaczeni jako Poprzedni pracownicy i pojawiają się wielokrotnie na liście Użytkownicy. Nie możesz przyznać dodatkowego dostępu użytkownikom z oznaczeniem Poprzedni pracownicy, dopóki nie połączą oni swoich kont. Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie ID Shopify.

Łączenie kont jest niedostępne dla współpracowników i użytkowników korzystających tylko z aplikacji Shopify POS. Ci użytkownicy pojawiają się wielokrotnie na liście użytkowników.

Status użytkownika

Użytkownicy mogą mieć różne statusy, np. oczekujący, zawieszony lub aktywny. Możliwość edycji dostępu użytkownika zależy od ich statusu i od tego, czy ich konta Shopify zostały połączone.

Tabela opisująca statusy użytkownika.
Status Opis
Aktywny Użytkownicy, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego Shopify organizacji lub sklepu w organizacji, zgodnie z dostępami, które zostały im przyznane.
Zawieszony Użytkownicy, którzy nie mogą uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify organizacji ani żadnego ze sklepów. Nie można przyznać dodatkowego dostępu zawieszonym użytkownikom, dopóki nie zostaną ponownie aktywowani.
Oczekujące Użytkownicy, którzy nie mogą uzyskać dostępu do żadnej części organizacji, dopóki nie zaakceptują zaproszenia. Tacy użytkownicy mogli zostać zaproszeni z poziomu panelu administracyjnego Shopify organizacji lub bezpośrednio z poziomu sklepu. Możesz ponownie wysłać zaproszenie użytkownikom, którzy zostali zaproszeni z poziomu panelu administracyjnego Shopify organizacji.

Dostęp do sklepu

Aby umożliwić użytkownikom zalogowanie się do sklepu i wprowadzenie w nim zmian, musisz przyznać im dostęp do sklepu i ustawić dla nich uprawnienia do sklepu.

Gdy przyznasz użytkownikowi dostęp do sklepu, w tym sklepie dodane zostanie konto pracownika. Podobnie, jeśli utworzysz pracownika w sklepie, będziesz mieć możliwość zarządzania tym użytkownikiem w panelu administracyjnym Shopify organizacji. Użytkownicy zaproszeni bezpośrednio z poziomu sklepu pojawiają się jako osobni użytkownicy na liście użytkowników, dopóki nie zaakceptują zaproszenia. Po zaakceptowaniu ich wpisy na liście są łączone w jednego użytkownika na liście użytkowników. Użytkownicy zaproszeni z poziomu panelu administracyjnego Shopify organizacji nie pojawiają się w panelu administracyjnym Shopify tego sklepu, dopóki nie zaakceptują zaproszenia do utworzenia konta.

Zabezpieczenia

Możesz wymagać od użytkowników włączenia uwierzytelniania dwuetapowego dla swoich kont jako dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli to wymaganie zostanie ustawione, użytkownicy będą proszeni o skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego podczas logowania. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Zabezpiecz swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego.

Po zmianie ustawień użytkownika polegającej na dodaniu wymogu uwierzytelnienia dwuetapowego jest on wylogowywany z Shopify. Jeśli zmieniasz to ustawienie dla istniejącego użytkownika, rozważ wprowadzenie zmiany w czasie, w którym prawdopodobnie nie będzie on w trakcie realizacji zadania.

Dodaj użytkowników

Dodaj użytkownika do swojej organizacji, wysyłając im zaproszenie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji kliknij opcję Użytkownicy i wybierz opcję Dodaj użytkowników.
 2. Wprowadź adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 3. Wybierz poziom dostępu do narzędzi i funkcji administracji.
 4. Wybierz poziom dostępu do sklepu.
 5. Określ, czy chcesz wymagać od użytkowników stosowania uwierzytelniania dwuetapowego.
 6. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Twój nowy użytkownik pojawi się teraz na liście użytkowników ze statusem Oczekujący. Po zaakceptowaniu zaproszenia jego status zmieni się na Aktywny.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo