Narzędzia i dostępy do funkcji administracji w panelu administracyjnym Shopify organizacji

Istnieją dwa typy dostępów na poziomie organizacji: dostępy do narzędzi i dostępy do funkcji administracji. Dostępy do narzędzi i dostępy do funkcji administracji umożliwiają użytkownikom wprowadzanie zmian we wszystkich sklepach w Twojej organizacji, w tym w sklepach, do których dani użytkownicy nie mają uprawnień na poziomie sklepu.

Na przykład, jeśli masz cztery sklepy w swojej organizacji, możesz dać użytkownikowi dostęp do Flow oraz dostęp do tylko jednego z czterech sklepów. W takim przypadku dany użytkownik może tworzyć i edytować procesy workflow dla wszystkich czterech sklepów, a nie tylko dla sklepu, do którego ten użytkownik ma dostęp.

Dostępy do narzędzi i dostępy do funkcji administracji są niezależne od uprawnień do sklepu. Niektóre dostępy umożliwiają użytkownikom działania, których nie można wykonać w panelu administracyjnym Shopify sklepu, np. utworzenie nowego sklepu. Inne dostępy umożliwiają użytkownikom wykonywanie czynności, które zazwyczaj mogą wykonywać tylko właściciele sklepu, np. udzielanie użytkownikom dostępu do sklepu.

Opis dostępów do narzędzi w panelu administracyjnym Shopify organizacji

W poniższej tabeli opisano różne dostępy do narzędzi.

Opis dostępów do narzędzi na poziomie organizacji
Dostęp do narzędzi Opis
Przegląd

Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych dotyczących sprzedaży i zamówień. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

  • Wyświetlanie danych sprzedaży i zamówienia dla wszystkich sklepów w organizacji.
  • Wyświetl dane sprzedaży i zamówień z określonych sklepów.
  • Dostęp do szczegółowych raportów w panelu administracyjnym Shopify sklepu.

Użytkownik z tym dostępem może wyświetlać dane na stronie Przeglądu dla wszystkich sklepów w organizacji bez dostępu do określonych sklepów. Aby wyświetlić szczegółowe raporty w panelu administracyjnym Shopify sklepu, użytkownik potrzebuje uprawnień do Raportów w tym sklepie.

Flow

Umożliwia użytkownikowi zarządzanie procesami workflow we wszystkich sklepach. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

  • Tworzenie i usuwanie procesów workflow.
  • Włączanie i wyłączanie procesów workflow.
  • Kopiowanie procesów workflow do innych sklepów.

Opis dostępów do administracji w panelu administracyjnym Shopify organizacji

W poniższej tabeli opisano różne dostępy do funkcji administracji.

Opis uprawnień dostępu do funkcji administracji na poziomie organizacji
Dostęp do funkcji administracji Opis
Zarządzanie użytkownikami

Umożliwia użytkownikowi zarządzanie innymi użytkownikami w Twojej organizacji. Użytkownik z tym dostępem może wykonywać następujące zadania:

Dostęp do zarządzania użytkownikami nie umożliwia użytkownikowi zmiany właściciela sklepu. Tylko właściciel sklepu może przenosić własność i można ją przenieść tylko z poziomu sklepu.

Właściciel organizacji otrzymuje domyślnie dostęp do zarządzania użytkownikami. Tego dostępu właściciela organizacji nie można usunąć.

Zarządzanie sklepem

Umożliwia użytkownikowi zarządzanie sklepami w Twojej organizacji. Użytkownik z tym dostępem może tworzyć nowe sklepy i zatwierdzać wszelkie dodatkowe opłaty za plan, które mogą być potrzebne dla sklepu. Na przykład, jeśli tworzysz sklep, który nie jest objęty umową, użytkownik z dostępem do zarządzania sklepem może zatwierdzić opłatę za nowy sklep.

Ten dostęp nie umożliwia użytkownikom zatwierdzania następujących opłat:

  • opłaty umowne
  • opłaty za aplikację

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo