Dodawanie użytkowników do panelu administracyjnego Shopify organizacji

Dodaj użytkownika do swojej organizacji, wysyłając im zaproszenie.

Udzielanie użytkownikom dostępu do organizacji i do sklepu

Gdy dodasz użytkowników do swojej organizacji, możesz udzielić im dostępy na poziomie organizacji. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na logowanie do sklepu i wprowadzanie w nim zmian, musisz udzielić użytkownikom dostępu do sklepu i nadać im uprawnienia, których potrzebują do wykonywania zadań w sklepie.

Możesz zarządzać dostępami do organizacji i uprawnieniami do sklepu dla użytkowników, przypisując do nich role. Jeśli chcesz korzystać z ról, sprawdź, czy wymagane role zostały utworzone przed dodaniem użytkowników.

Jeśli udzielisz użytkownikom dostępu do sklepu w panelu administracyjnym Shopify organizacji, to pracownicy zostaną dodani do tego sklepu. Jednakże użytkownicy zaproszeni z poziomu panelu administracyjnego Shopify organizacji pojawią się w panelu administracyjnym Shopify sklepu dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia do utworzenia konta.

Jeśli tworzysz pracowników poprzez panel administracyjny Shopify sklepu, możesz zarządzać tymi użytkownikami w panelu administracyjnym Shopify organizacji. Do momentu akceptacji zaproszenia użytkownicy, którzy zostali zaproszeni bezpośrednio z poziomu sklepu, będą pojawiać się jako oddzielni użytkownicy na liście Użytkownicy. Po akceptacji wpisy użytkowników łączą się w jednego użytkownika.

Zagadnienia dotyczące uwierzytelniania dwuetapowego

Domyślnie użytkownicy muszą włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe dla swoich kont. W takim przypadku podczas logowania użytkownicy są proszeni o skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego. Możesz zmienić ustawienie uwierzytelniania dwuetapowego, aby nie było wymagane dla istniejącego użytkownika.

Zmiana ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego z „niewymagane” na „wymagane” powoduje wylogowanie użytkownika z Shopify. Przed dokonaniem tej zmiany sprawdź, czy użytkownik nie jest w trakcie wykonywania zadania.

Po usunięciu wymogu uwierzytelniania dwuetapowego dla istniejącego użytkownika ustawienia uwierzytelniania użytkownika nie są aktualizowane automatycznie. W takim przypadku użytkownik musi zmienić ustawienia zabezpieczeń dla swojego konta. Dopóki użytkownik nie dezaktywuje uwierzytelniania dwuetapowego w swoich ustawieniach zabezpieczeń, nadal będzie monitowany o skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego dla każdego sklepu, w którym jest pracownikiem, niezależnie od tego, czy sklep znajduje się w Twojej organizacji czy nie.

Dodaj użytkowników do panelu administracyjnego Shopify organizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify organizacji kliknij opcję Użytkownicy.
 2. Kliknij Dodaj użytkownika.
 3. Wprowadź adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 4. W sekcji Dostęp i uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udzielić dostępów za pomocą roli, kliknij opcję Przypisz rolę, a następnie wybierz rolę.
  • Aby udzielić dostępów bez użycia roli, wybierz opcję Wybierz dostęp niestandardowy, a następnie dodaj dostępy na poziomie organizacji i dostępy na poziomie sklepu.
 5. Opcjonalnie: Aby zmienić uwierzytelnianie dwuetapowe na niewymagane, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji Zabezpieczenia kliknij opcję Zmień ustawienie.
  2. Wybierz opcję Uwierzytelnianie dwuetapowe nie jest wymagane.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Twój nowy użytkownik pojawi się teraz na liście użytkowników ze statusem Oczekujący. Po zaakceptowaniu zaproszenia jego status zmieni się na Aktywny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo