Wyświetlanie użytkowników w panelu administracyjnym Shopify organizacji

Sekcja Użytkownicy globalnego menu nawigacji wyświetla listę wszystkich osób powiązanych z Twoją organizacją.

Listę użytkowników można filtrować na kilka sposobów, w tym według typu użytkownika lub statusu użytkownika.

Typy użytkowników w panelu administracyjnym

W poniższej tabeli opisano różne typy użytkowników w organizacji Shopify.

Opis typów użytkowników panelu administracyjnego Shopify organizacji
Typ Opis
Właściciel organizacji

Właściciel sklepu głównego w Twojej organizacji jest uważany za właściciela organizacji. Właściciel organizacji jest pierwszą osobą, która otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego Shopify organizacji.

Domyślnie ten właściciel organizacji otrzymuje wszystkie dostępy i zawsze ma dostęp do zarządzania użytkownikami. W rezultacie właściciel organizacji może udzielić każdemu użytkownikowi (w tym sobie) dostępu do dowolnego sklepu i dowolnego narzędzia w Twojej organizacji.

Właściciel organizacji nie może zostać usunięty ani zawieszony. Aby zmienić właściciela organizacji, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Pracownicy

Członkowie Twojej organizacji, którzy są pracownikami w Twoich sklepach lub którzy mają dostęp do funkcji organizacji.

Ta etykieta kategorii nie pojawia się na liście użytkowników.

Współpracownik Partnerzy Shopify, którzy mają dostęp do jednego lub kilku sklepów Shopify Twojej organizacji.
Z dostępem tylko do aplikacji POS Członkowie Twojej organizacji, którzy są pracownikami z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS.
Poprzedni pracownicy

Członkowie Twojej organizacji, którzy mają wiele niepołączonych kont sklepu.

W aplikacji Shopify używany jest jeden login o nazwie ID Shopify. Nie możesz przyznać dodatkowych dostępów użytkownikom z oznaczeniem Poprzedni pracownicy, dopóki nie połączą oni swoich kont. Użytkownicy, którzy mają dostęp do wielu sklepów i którzy połączyli swoje konta, pojawiają się jako pojedynczy użytkownicy na liście użytkowników.

Współpracownicy ani użytkownicy z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS nie mogą łączyć swoich kont. Jeśli Ci użytkownicy mają wiele kont pracowników sklepu, mogą pojawiać się wielokrotnie na liście Użytkowników.

Status użytkownika w panelu administracyjnym organizacji

W poniższej tabeli opisano statusy, które mogą mieć użytkownicy w Twojej organizacji.

Opis statusu użytkowników panelu administracyjnego Shopify organizacji
Kategoria Opis
Aktywny Użytkownicy, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego Shopify organizacji lub sklepu w organizacji, zgodnie z dostępami, które zostały im przyznane.
Zawieszony Użytkownicy, którzy nie mogą uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify organizacji lub któregokolwiek z Twoich sklepów.
Oczekujące Użytkownicy, którzy nie mogą uzyskać dostępu do żadnej części Twojej organizacji, dopóki nie zaakceptują swojego zaproszenia. Ci użytkownicy mogli zostać zaproszeni z poziomu panelu administracyjnego Shopify organizacji lub bezpośrednio ze sklepu. Jeśli użytkownik został zaproszony z panelu administracyjnego Shopify organizacji, możesz ponownie wysłać mu zaproszenie, jeśli to konieczne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo