Usługi podatkowe z wykorzystaniem oprogramowania Avalara AvaTax

Avalara AvaTax to oprogramowanie do obsługi podatku od sprzedaży, które automatyzuje obliczenia podatkowe i proces rozliczania podatków. Avalara zapewnia stawki podatkowe w czasie rzeczywistym z ponad 12 000 jurysdykcji podatkowych (natomiast podatki Shopify są oparte na kodach pocztowych).

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus i posiadasz konto Avalara AvaTax, możesz aktywować aplikację Avalara AvaTax dla swojego planu. Po aktywacji możesz używać aplikacji Avalara w panelu administracyjnym Shopify do naliczania podatków w swoim sklepie za pomocą usług Avalara zamiast wbudowanego aparatu podatków Shopify. Aplikacja Avalara AvaTax współdziała również z aplikacją Shopify POS na urządzeniach Android i iOS.

Aplikacja Avalara AvaTax umożliwia:

 • uzyskanie dokładnych i aktualnych kodów podatków z ponad 12 000 jurysdykcji
 • dostosowanie zbioru reguł podatkowych do potrzeb Twojej firmy
 • tworzenie dokładnych raportów dotyczących podatków Twojej firmy

Jeśli aplikacja Avalara nie jest obecnie objęta Twoim planem i chcesz ją dodać, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Ograniczenia i znane problemy

 • Aplikacja Avalara AvaTax obsługuje podatek VAT, ale nie zwolnienia z podatku VAT. Można używać rozwiązania Avalara do obliczania podatków VAT, ale ponieważ nie są w nim gromadzone numery identyfikacyjne VAT, nie można go wykorzystać na potrzeby sprawozdawczości w zakresie zwolnień i zwrotów.

 • Jeśli zwrócisz kwotę w dolarach za zamówienie bez wybrania pozycji lub ilości zwracanej do magazynu, kwota zwrotu podatku nie zostanie zastosowana do konkretnej pozycji i dokument zwrotu nie zostanie utworzony w Konsoli Avatax.

 • Musisz skonfigurować Ustawienia podatkowe Shopify, nawet jeśli korzystasz z aplikacji Avalara AvaTax. Jeżeli aplikacja Avalara będzie tymczasowo niedostępna, do obliczenia podatków dla zamówień wykorzystane zostaną stawki podatkowe Shopify.

 • W ramach niektórych usług stron trzecich mogą być przesyłane raporty do aplikacji Avalara, powodując duplikowanie się informacji o zamówieniach. Jeśli korzystasz z usługi, w ramach której przesyłane są raporty o zamówieniach do aplikacji Avalara, możesz zmienić ustawienia tak, aby raporty takie nie były przesyłane również przez aplikację Shopify. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki, otwórz ustawienia Avalara i odznacz pole Wyślij dokumenty do AvaTax.

 • Usługa, która została użyta do obliczenia podatków od zamówienia, nie jest wyraźnie wymieniona na stronie zamówienia. Jeśli musisz określić sposób obliczania podatków dla określonego zamówienia, zaznacz tekst na stronie zamówienia.

  • Obliczone ręcznie stawki podatku nie pokazują nazwy stanu i pokazują tylko ogólną stawkę. Na przykład: State Tax 7.25% $7.40
  • Stawki podatku obliczane automatycznie przez Shopify zawierają nazwę stanu, hrabstwa i miasta. Na przykład: CA State Tax 7.25% $7.40
  • Stawki podatku obliczone przez Avalara obejmują nazwę stanu, hrabstwa i miasta. Tekst jest pisany dużymi literami. Na przykład: CA STATE TAX 7.25% $7.40

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo