Usługi podatkowe z wykorzystaniem oprogramowania Avalara AvaTax

Avalara AvaTax to oprogramowanie do obsługi podatku od sprzedaży, które automatyzuje obliczenia podatkowe i proces rozliczania podatków. Avalara zapewnia stawki podatkowe w czasie rzeczywistym z ponad 12 000 jurysdykcji podatkowych (natomiast podatki Shopify są oparte na kodach pocztowych).

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus i posiadasz konto Avalara AvaTax, możesz aktywować aplikację Avalara AvaTax dla swojego planu. Umożliwi Ci to naliczanie podatków w swoim sklepie za pomocą usług Avalara w panelu administracyjnym Shopify zamiast korzystania z wbudowanego aparatu podatków Shopify. Aplikacja Avalara AvaTax współdziała również z aplikacją Shopify POS na urządzeniach Android i iOS.

Aplikacja Avalara AvaTax umożliwia:

  • uzyskanie dokładnych i aktualnych kodów podatków z ponad 12 000 jurysdykcji
  • dostosowanie zbioru reguł podatkowych do potrzeb Twojej firmy
  • tworzenie dokładnych raportów dotyczących podatków Twojej firmy

Jeśli aplikacja Avalara nie jest obecnie objęta Twoim planem i chcesz ją dodać, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Obliczenia podatkowe

Usługa używana do obliczania podatków może się różnić w zależności od kanałów wykorzystywanych do sprzedaży i konfiguracji za pomocą usług firm zewnętrznych. Aby ustalić, która usługa została użyta do obliczenia podatków w danym zamówieniu, otwórz zamówienie na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify, a następnie w sekcji Płatne znajdź wiersz podatku.

  • Jeśli podatek od zamówienia obliczony został przez usługę zewnętrzną, taką jak Facebook lub Avalara, obok pola Podatek wyświetlana jest etykietka narzędzia (ⓘ). Najedź kursorem na etykietkę, aby sprawdzić, za pomocą której usługi obliczony został podatek.
  • Jeśli podatek od zamówienia obliczony został przez Shopify lub jeśli podatek nie jest naliczany, nie będzie widoczna etykietka narzędzia.

Ograniczenia i znane problemy

  • Aplikacja Avalara AvaTax obsługuje podatek VAT, ale nie zwolnienia z podatku VAT. Można używać rozwiązania Avalara do obliczania podatków VAT, ale ponieważ nie są w nim gromadzone numery identyfikacyjne VAT, nie można go wykorzystać na potrzeby sprawozdawczości w zakresie zwolnień i zwrotów.
  • Jeśli zwrócisz kwotę w dolarach za zamówienie bez wybrania pozycji lub ilości zwracanej do magazynu, kwota zwrotu podatku nie zostanie zastosowana do konkretnej pozycji i dokument zwrotu nie zostanie utworzony w Konsoli Avatax.
  • Musisz skonfigurować Ustawienia podatkowe Shopify, nawet jeśli korzystasz z aplikacji Avalara AvaTax. Jeżeli aplikacja Avalara będzie tymczasowo niedostępna, do obliczenia podatków dla zamówień wykorzystane zostaną stawki podatkowe Shopify.
  • W ramach niektórych usług stron trzecich mogą być przesyłane raporty do aplikacji Avalara, powodując duplikowanie się informacji o zamówieniach. Jeśli korzystasz z usługi, w ramach której przesyłane są raporty o zamówieniach do aplikacji Avalara, możesz zmienić ustawienia tak, aby raporty takie nie były przesyłane również przez aplikację Shopify. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki, otwórz ustawienia Avalara i odznacz pole Wyślij dokumenty do AvaTax.
  • Zamówienia wykonane podczas, gdy usługa Shopify Payments jest w trybie testowym, są obliczane przez Avalara, ale nie są rejestrowane w Avalara i dlatego nie pojawiają się tam.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo