Rejestracja klucza Google Maps API

Możesz dodać fragment mapy do szablonu, aby pokazać lokalizację swojej firmy. Wiele darmowych szablonów Shopify zawiera fragment mapy, którą można dodać do strony głównej.

Aby wyświetlić mapę, musisz zarejestrować klucz API Google Maps i wprowadzić go w ustawieniach sekcji mapy w edytorze szablonów.

Korzystanie z Google Maps Platform

Używając interfejsu Google API w celu dodania sekcji mapy do szablonu, akceptujesz Warunki świadczenia usług Google Maps Platform.

W dniu 11 czerwca 2018 roku platforma Google Maps Platforma wprowadziła szereg zmian w sposobie organizowania i używania interfejsów Google Maps API. Używanie tych interfejsów API wymaga założenia konta rozliczeniowego na platformie Google Maps Platform. Nie musi to jednak oznaczać pobierania miesięcznej opłaty za korzystanie z usługi. Użytkownik otrzymuje stały miesięczny kredyt pokrywający opłaty za usługi do określonego progu.

Więcej informacji na temat cen znajduje się w dokumentacji dotyczącej cen i rozliczeń platformy Google Maps Platform.

Zarejestruj klucz Google Maps API

Możesz zarejestrować klucz Google Maps API.

Kroki:

 1. Wejdź na stronę Google Maps Platform i kliknij Get started (Rozpocznij).

 2. Wybierz produkt Places (Miejsca), aby uzyskać interfejsy API wymagane do korzystania z sekcji Mapy w darmowych szablonach.

 3. Kliknij opcję Kontynuuj.

 4. W kroku Select a project (Wybierz projekt) musisz powiązać nazwę z użytkowaniem interfejsów Google API. Utwórz nową nazwę lub wybierz istniejący projekt.

 5. Po zaakceptowaniu warunków świadczenia usług kliknij Next (Dalej).

 6. Utwórz konto rozliczeniowe za pomocą platformy Google Maps Platform. Konto rozliczeniowe jest wymagane w nowej platformie Google Maps Platform. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej cen i rozliczeń platformy Google Maps Platform.

 7. Po włączeniu platformy Google Maps Platform, skopiuj nowy klucz Google Maps API do schowka.

Dodaj klucz Google Maps API do szablonu

Możesz dodać klucz Google Maps API do swojego szablonu.

Kroki:

 1. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, i kliknij opcję Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję.

 4. Kiknij Mapa > Dodaj.

 5. Wprowadź informacje o swojej mapie. W polu klucz Google Maps API wklej swój klucz Google Maps API.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

W przypadku błędu w komunikacji z interfejsami API platformy Google Maps Platform mapa zostanie zastąpiona obrazem lub kolorem tła określonym w edytorze szablonów.

Ogranicz dostęp do API do swojego sklepu

Google Maps Platform wyświetli monit o ograniczenie dostępu do Twojego API. Twój klucz API jest unikalnym identyfikatorem sekcji mapy, więc możesz uniemożliwić innym korzystanie z z niego, ograniczając zasięg dostępu do niego tylko do Twoich domen.

Przykład wprowadzania wielu witryn internetowych w celu ograniczenia dostępu do API

Kroki:

 1. Przejdź do strony danych logowania Google API.

 2. Wybierz projekt z menu.

 3. Wybierz klucz API wygenerowany na początku edycji.

 4. W sekcji Ograniczenia aplikacji kliknij Strony odsyłające HTTP (witryny internetowe) i wprowadź dowolną domenę powiązaną ze sklepem, w tym domenę .myshopify.com. Na przykład, jeśli posiadasz domenę niestandardową, wprowadź zarówno https://myCustomDomain.com/* jak i https://shop1.myshopify.com/*.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Alternatywy do korzystania z Google Maps Platform

Jeśli chcesz wyświetlić mapę w swojej witrynie, nie korzystając z usług Google Maps Platform, możesz umieścić osadzoną mapę na swojej stronie.

Osadzone mapy wykorzystują kod HTML <iframe>, który można umieścić w dowolnej sekcji strony lub strony głównej z polem wprowadzania tekstu sformatowanego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo