Debut

Debut to elastyczny szablon, który jest odpowiedni dla wszystkich sklepów, niezależnie od wielkości ich zapasów. Dzięki szablonowi Debut możesz szybko skonfigurować sklep i rozpocząć sprzedaż; Debut zapewnia dopracowany wygląd bez żadnych dostosowań szablonu.

Przykładowy sklep online korzystający z szablonu Debut

Szablon Debut będzie idealnym wyborem, jeśli chcesz:

 • rozpocząć sprzedaż od razu, bez konieczności dokonywania wielu dostosowań swojego szablonu
 • mieć pewność, że strony Twojego sklepu będą prawidłowo wyświetlane na tabletach i smartfonach
 • łatwo zmieniać układ sklepu i widzieć swoje zmiany w czasie rzeczywistym.

Edytor szablonów

Użyj edytora szablonów, aby dostosować swój szablon. Pasek narzędzi edytora szablonów jest podzielony na Sekcje i Ustawienia szablonów.

Pasek narzędzi edytora szablonów pokazujący Sekcje i Ustawienia szablonów

Możesz użyć sekcji do modyfikowania zawartości i układu różnych stron Twojego sklepu. Możesz użyć ustawień szablonu do personalizacji czcionek i kolorów Twojego sklepu i dokonywania zmian w linkach do Twoich mediów społecznościowych i ustawień realizacji zakupu.

Sekcje to konfigurowalne bloki zawartości determinujące układ różnych stron w sklepie online.

 • Sekcje strony głównej zawierają takie funkcje jak pokaz slajdów lub prenumerata newslettera, które można dodawać lub usuwać, a także zmieniać ich rozmieszczenie. Na stronie głównej możesz mieć do 25 sekcji.

 • Każdy typ strony ma własne sekcje. Na przykład sekcja strony produktu determinuje układ każdej strony produktu w Twoim sklepie online.

 • Sekcje stron znajdują się zawsze w określonych miejscach Twojego sklepu online. Możesz je personalizować, ale nie możesz zmieniać ich rozmieszczenia ani ich usuwać.

 • Każdy szablon zawiera stałe sekcje, takie jak nagłówek i stopka, które są wyświetlane na każdej stronie Twojego sklepu online.

Możesz zapoznać się z unikalnym wyborem sekcji dla Debut i dowiedzieć się, jak je dostosować do potrzeb swojej firmy.

Szablon Debut zawiera następujące sekcje statyczne:

 • Nagłówek
 • Stopka
 • Strony produktu
 • Strony kolekcji
 • Strona listy kolekcji
 • Strony blogu
 • Posty
 • Strona koszyka

Sekcje dynamiczne

Możesz dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać sekcje dynamiczne w celu dostosowania układu strony głównej. Każdy szablon ma unikalny zestaw sekcji dynamicznych do wyboru.

Szablon Debut zawiera następujące sekcje dynamiczne:

 • Posty na blogu
 • Lista kolekcji
 • Polecana kolekcja
 • Galeria
 • Obraz z tekstem
 • Obraz z nakładką tekstową
 • Lista logo
 • Pokaz slajdów
 • Polecany produkt
 • Newsletter
 • Mapa
 • Tekst sformatowany
 • Referencje
 • Kolumny tekstowe z obrazami
 • Film
 • Zawartość niestandardowa

Nagłówek

W sekcji nagłówka można edytować zawartość, która pojawia się na górze każdej strony w Twoim sklepie. Możesz dodać obraz logo, wybrać, które menu ma być wyświetlane i utworzyć wiadomość ogłoszenia.

Pasek nagłówka na stronie internetowej o nazwie John's Apparel zawierający główne pozycje menu, ikonę wyszukiwania i ikonę koszyka

Aby dostosować sekcję nagłówka:

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Nagłówek.

 4. Aby ustawić wyrównanie logo, w obszarze Wyrównanie logo wybierz opcję Lewa strona lub Wyśrodkowane. Jeśli nie dodasz obrazu logo, zamiast niego wyświetlona zostanie tekstowa nazwa Twojego sklepu. Możesz zmienić nazwę sklepu na stronie Ustawienia ogólne w panelu administracyjnym.

 5. Aby dodać logo, w obszarze Obraz logo kliknij opcjęWybierz obraz. Aby załadować obraz ze swojego komputera, kliknij opcję Załaduj. Aby użyć darmowego obrazu z serwisu Burst, kliknij opcję Darmowe obrazy.

 6. Aby zmienić rozmiar logo, dostosuj suwak Niestandardowa szerokość logo do wybranej szerokości. Dostosowanie szerokości logo nie zniekształca obrazu logo.

 7. Aby wybrać, które menu ma być wyświetlane w nagłówku, w obszarze Menu kliknij opcję Zmień. Wybierz istniejące menu lub utwórz nowe, klikając opcję Utwórz menu. Jeśli nie chcesz, by menu było wyświetlane w nagłówku, kliknij opcję Usuń.

 8. Aby wyświetlić wiadomość ogłoszenia na górze strony, wykonaj następujące kroki:

 9. W obszarze Pasek ogłoszenia zaznacz opcję Pokaż ogłoszenie.

 10. Aby ogłoszenie było wyświetlane tylko na stronie głównej, zaznacz opcję Tylko strona główna. W przeciwnym razie ogłoszenie będzie się pojawiać na każdej stronie Twojego sklepu.

 11. Wprowadź tekst swojego ogłoszenia w polu Tekst.

 12. Aby dodać link do ogłoszenia, wprowadź adres URL w polu Link.

 13. Aby zmienić kolor tła paska ogłoszenia, kliknij próbnik koloru paska i wybierz kolor.

 14. Aby zmienić kolor tekstu ogłoszenia, kliknij próbnik koloru tekstu i wybierz kolor.

 15. Kliknij opcję Zapisz.

Stopka

W sekcji stopki możesz edytować treść, która pojawia się na dole każdej strony w Twoim sklepie. W stopce możesz dodać następujące funkcje:

 • do dwóch menu
 • rejestracja do newslettera
 • ikony płatności

Sekcja stopki strony internetowej zawierająca menu, opcję rejestracji do newslettera i tekst praw autorskich.

Aby dostosować sekcję stopki:

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Stopka.

 4. Dostosuj menu główne stopki w obszarze Menu główne. Aby edytować domyślne menu, kliknij opcję Edytuj menu. Aby zmienić menu na inne, kliknij opcję Zmień, a następnie wybierz istniejące menu lub kliknij opcję Utwórz menu.

 5. Dodaj dodatkowe menu do swojej stopki w obszarze Menu dodatkowe.

 6. Aby dodać do stopki możliwość rejestracji do newslettera, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaznacz opcję Pokaż możliwość rejestracji do newslettera.
  2. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu*Nagłówek podrzędny*.
 7. Dodaj ikony płatności, np. Mastercard lub PayPal, do stopki, zaznaczając opcję Pokaż ikony płatności.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Strony produktu

W sekcji Strony produktu możesz dodawać lub usuwać następujące elementy:

 • Selektor ilości
 • Etykiety wariantów
 • Marka lub dostawca produktu
 • Powiększenie obrazu
 • Dynamiczny przycisk realizacji zakupu
 • Przyciski udostępniania w mediach społecznościowych
 • Rekomendacje produktu

Możesz także ustawić rozmiar obrazów.

Edytuj ustawienia strony produktu

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony produktów.

 4. Aby ustawić rozmiar obrazów, wybierz rozmiar obrazu z menu rozwijanego Rozmiar obrazu.

 5. Aby wyświetlić selektor ilości, zaznacz opcję Pokaż selektor ilości.

 6. Aby wyświetlić etykiety wariantów, takie jak „Rozmiar” i „Kolor”, zaznacz opcję Pokaż etykiety wariantów. Wyświetlane etykiety wariantów opierają się na nazwach opcji wariantu dla produktu.

 7. Aby wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawcę. Aby wyświetlana była marka lub dostawca, do produktu należy dodać dostawcę.

 8. Aby umożliwić klientom powiększanie obrazu produktu poprzez najechanie wskaźnikiem myszy, zaznacz opcję Włącz powiększenie obrazu.

 9. Aby wyświetlić dynamiczny przycisk realizacji zakupu, zaznacz opcję Pokaż dynamiczny przycisk realizacji zakupu.

 10. Aby wyświetlić przyciski udostępniania w mediach społecznościowych, zaznacz opcję Pokaż przyciski udostępniania w mediach społecznościowych.

 11. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lub usuń rekomendacje produktów

Możesz wyświetlić polecane produkty na stronach produktów, aby ułatwić klientom znalezienie innych produktów, które mogą ich zainteresować.

 1. W menu rozwijanym górnego paska wybierz opcję Strony produktów.

 2. Kliknij Rekomendacje produktu.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż dynamiczne rekomendacje, aby wyświetlić lub ukryć rekomendacje produktów na stronach produktów.

 4. Opcjonalnie: Aby zmienić tytuł wyświetlany nad polecanymi produktami, wprowadź nowy w polu Nagłówek.

 5. Opcjonalnie: Aby wyświetlić lub ukryć dostawców w opisach produktów, zaznacz pole wyboru Pokaż dostawcę.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony kolekcji

Możesz skonfigurować strony kolekcji w taki sposób, aby umożliwić klientom filtrowanie i sortowanie produktów w kolekcji. Możesz wybrać układ kolekcji, siatkę lub listę, i określić liczbę wyświetlanych produktów.

Aby ustawić układ stron kolekcji:

 1. Przejdź do strony kolekcji w edytorze szablonów.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony kolekcji.

 4. Z listy Układ wybierz opcję Siatka lub Lista.

 5. Wybierz z list liczbę produktów w rzędzie i liczbę rzędów na stronę (w przypadku wybrania stylu siatki).

 6. Jeśli chcesz wyświetlić obraz kolekcji na górze strony, zaznacz opcję Pokaż obraz kolekcji.

 7. Jeśli chcesz wyświetlić markę lub dostawcę produktu, zaznacz opcję Pokaż dostawców produktu.

 8. Zaznacz opcję Włącz sortowanie, aby wyświetlić menu sortowania.

 9. Zaznacz opcję Włącz filtrowanie według tagów, aby umożliwić klientom filtrowanie kolekcji według tagu produktu.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Strona listy kolekcji

Na stronie listy kolekcji wyświetlana jest siatka wszystkich Twoich kolekcji produktów. Twoi klienci mogą używać strony listy kolekcji do szybkiego przeglądania kolekcji w celu znalezienia tej, którą chcą obejrzeć. W przypadku szablonu Debut strona listy kolekcji jest linkiem najwyższego poziomu w menu nagłówka:

Strona główna szablonu Debut z linkiem Katalog wyróżnionym w menu głównym

Możesz wyświetlać miniatury wszystkich swoich kolekcji w postaci siatki lub wyświetlać wybraną kolekcję. Możesz także wybrać sposób sortowania kolekcji na stronie.

Aby ustawić układ Twojej strony listy kolekcji:

 1. Przejdź do strony listy kolekcji, klikając pozycję menu kolekcji najwyższego poziomu.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strona listy kolekcji.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wyświetlić miniatury wszystkich kolekcji w postaci siatki, wybierz opcję Wszystkie.
  2. Aby wyświetlać jedną kolekcję na stronie listy kolekcji, wybierz opcję Wybrane.
 5. W przypadku wybrania w poprzednim kroku opcji Wszystkie postępuj w następujący sposób:

  1. Wybierz opcję sortowania z listy Sortuj kolekcje według.
  2. Wybierz liczbę kolekcji w rzędzie z listy Liczba kolekcji w rzędzie.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Strony blogu

Szablon Debut pozwala tworzyć listę publikacji na blogu lub wyświetlać je w postaci siatki. Jeśli posty na blogu mają więcej niż jednego autora, możesz wyświetlić nazwisko autora dla każdego postu na blogu. Możesz także wyświetlić datę publikacji każdego z postów na blogu.

 1. Przejdź do strony bloga w obszarze podglądu edytora szablonów.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strony bloga.

 4. Z listy Układ wybierz sposób wyświetlania postów na blogu: w formie listy lub siatki.

 5. Zaznacz opcję Pokaż autora, aby wyświetlić nazwisko autora.

 6. Zaznacz opcję Pokaż datę, aby wyświetlić datę publikacji postów na blogu.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Strona koszyka

W sekcji Strona koszyka możesz włączyć następujące ustawienia:

 • Uwagi dotyczące koszyka
 • Automatyczne aktualizacje koszyka

Dodaj uwagi dotyczące koszyka

Możesz pozwolić swoim klientom dodawać uwagi do zamówienia na stronie koszyka:

 1. Z menu rozwijanego górnego paska wybierz opcję Koszyk.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strona koszyka.

 4. Zaznacz opcję Włącz uwagi dotyczące koszyka.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz automatyczne aktualizacje koszyka

Możesz wyświetlić zaktualizowane informacje o koszyku, gdy tylko klient dokona zmian w swoim zamówieniu. Na przykład sumę częściową ceny można zaktualizować, gdy klient zmieni ilość pozycji w koszyku. Aby włączyć automatyczne aktualizacje koszyka:

 1. Z menu rozwijanego górnego paska wybierz opcję Koszyk.

 2. Kliknij kartę Sekcje.

 3. Kliknij opcję Strona koszyka.

 4. Zaznacz opcję Włącz automatyczne aktualizacje koszyka.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Polecana kolekcja

Możesz polecać kolekcję na swojej stronie głównej. Polecanie kolekcji może pomóc w promowaniu sprzedaży i nowych kolekcji.

Szablon Debut umożliwia dodanie przycisku „Wyświetl wszystko” pozwalającego klientom zobaczyć całą kolekcję. Możliwe jest także wyświetlanie nazwy dostawcy pod obrazem każdego produktu.

Aby polecać kolekcję na swojej stronie głównej:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij sekcję Polecana kolekcja.

 3. Jeśli chcesz zmienić tekst wyświetlany nad kolekcją, wprowadź tekst w polu Nagłówek.

 4. Z listy Kolekcja wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić. Aby dodać lub usunąć produkty z wybranej kolekcji, kliknij link Edytuj kolekcję, aby otworzyć stronę Kolekcje w nowej karcie.

 5. Z listy Liczba produktów w rzędzie wybierz liczbę produktów do wyświetlenia w każdym rzędzie.

 6. Z listy Rzędy wybierz liczbę rzędów produktów do wyświetlenia.

 7. Jeśli chcesz wyświetlać nazwę dostawcy lub marki pod obrazami produktów, zaznacz opcję Pokaż dostawcę produktu.

 8. Jeśli chcesz umożliwić klientom wyświetlanie wszystkich produktów w kolekcji, zaznacz opcję Pokaż przycisk „Wyświetl wszystko”.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z tekstem

Szablon Debut pozwala dodawać obrazy z tekstem wyświetlanym po ich prawej lub lewej stronie. Możesz także dodać przycisk odsyłający do strony w Twoim sklepie:

Zwykle używa się sekcji Obraz z tekstem do reklamowania produktu lub kolekcji bądź generowania ruchu na stronie blogu.

Aby dodać obraz z sekcją tekstową do swojej strony głównej:

 1. Kliknij kartę Sekcje.

 2. Kliknij sekcję Obraz z tekstem.

 3. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- To select an image you have already uploaded to your Shopify admin, click the **Library** tab.
- To select a stock image from [Shopify's Burst stock image collection](https://burst.shopify.com/), click the **Free images** tab. From here you can enter a search term, or browse the image categories.
- To select an image from your local computer, click the **Library** tab, and then click the plus button.
 1. Z listy Układ wybierz opcję określającą, czy obraz ma się pojawiać po prawej, czy po lewej stronie tekstu.

 2. Wprowadź nowy tytuł dla tej sekcji w polu Nagłówek.

 3. Wprowadź tekst, który chcesz wyświetlić poniżej nagłówka w polu Tekst.

 4. W polu Przycisk z etykietą wprowadź tekst, który ma się pojawiać na przycisku.

 5. W polu Link przycisku wybierz stronę w swoim sklepie, którą chcesz połączyć z przyciskiem.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Obraz z nakładką tekstową

Na stronie głównej możesz zamieścić duży obraz z nakładką tekstu niestandardowego.

Dla sekcji obrazu z tekstem dostępne są następujące ustawienia:

 • Obraz - Wybierz obraz, który ma zostać dodany do sekcji.
 • Wyrównanie obrazu - Ustal, po której stronie ma być wyświetlany obraz.
 • Układ - Ustaw szerokość sekcji.
 • Wysokość sekcji - Ustaw wysokość sekcji. Aby zapobiec obcięciu obrazu, wybierz opcję Dostosuj do obrazu, która umożliwia ustawienie wysokości sekcji na podstawie wysokości obrazu.
 • Rozmiar tekstu - Ustaw rozmiar tekstu.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek do sekcji.
 • Tekst - Dodaj tekst do sekcji. Nazwa sekcji Obraz z nakładką tekstową jest automatycznie zmieniana na podaną nazwę nagłówka.
 • Przycisk z etykietą - Dodaj przycisk z etykietą tekstową do sekcji.
 • Link przycisku - Połącz przycisk z inną stroną lub witryną.

Dodaj obraz z tekstem do strony głównej

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Obraz z tekstem > Dodaj.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję obrazu z nakładką tekstową.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Newsletter

Możesz dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej. Pozwoli Ci to gromadzić adresy e-mail klientów dla celów kampanii e-mail marketingu. Dowiedz się więcej na temat e-mail marketingu na blogu Shopify.

Sekcja newslettera na stronie internetowej. Dostępne jest pole, w którym klienci mogą wprowadzić adres e-mail, oraz przycisk o nazwie „Subskrybuj”.

Aby dodać możliwość rejestracji do newslettera do swojej strony głównej:

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Newsletter.

 4. Wprowadź nagłówek rejestracji do newslettera w polu Nagłówek. Domyślnym nagłówkiem jest „Subskrybuj nasz newsletter”.

 5. Wprowadź nagłówek podrzędny dla rejestracji do newslettera w polu*Nagłówek podrzędny*.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Film

Możesz dodać film z YouTube lub Vimeo do strony głównej. Filmy mogą przyciągnąć uwagę klientów i zaciekawić ich ofertą Twojej firmy.

Dla sekcji filmu dostępne są następujące ustawienia:

 • Wysokość filmu - Ustaw wysokość filmu.
 • Rozmiar tekstu - Dodaj tekst do filmu. Jeśli ustawisz styl filmu na Obraz z przyciskiem odtwarzania, tekst zostanie usunięty podczas odtwarzania filmu.
 • Pokaż nakładkę - Dodaj warstwę koloru nad swoim filmem, aby tekst stał się bardziej czytelny. Jeśli ustawisz styl filmu na Obraz z przyciskiem odtwarzania, nakładka zostanie usunięta podczas odtwarzania filmu.
 • Styl - Ustaw styl filmu. Styl Film odtwarzany w tle jest dostępny tylko na pulpicie. Jeśli klient odwiedza Twój sklep, korzystając z tabletu lub urządzenia mobilnego, zawsze widzi styl Obraz z przyciskiem odtwarzania.
 • Nagłówek - Dodaj nagłówek dla filmu.
 • Link do filmu - Dodaj adres URL YouTube dla swojego filmu.
 • Obraz w tle - Dodaj obraz w tle do swojego filmu. Obraz w tle jest ukrywany podczas odtwarzania filmu.
 • Wyrównanie obrazu - Wyrównaj swój obraz w tle tak, aby jego najważniejsza część była zawsze widoczna.

Dodaj film do strony głównej

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Dodaj sekcję > Film.

 3. Użyj ustawień, aby dostosować sekcję filmu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pokaz slajdów

Możesz dodać pokaz slajdów z obrazami do swojej strony głównej. W sekcji pokazu slajdów możesz ustawić wysokość slajdów, dodać tekst i przyciski oraz określić, czy pokaz slajdów ma być odtwarzany automatycznie.

Strona główna sklepu online o nazwie Pure Tea z pokazem slajdów. Slajd przedstawiający filiżankę z herbatą na blacie kuchennym zawiera nagłówek „Ręcznie wykonane” i nagłówek podrzędny „Wykonane przez mistrzów herbaty, a nie maszyny”.

Aby zdobyć informacje na temat przycinania obrazu pokazu slajdów i zalecanych rozmiarów obrazu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi.

Aby utworzyć pokaz slajdów:

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij opcję Sekcje.

 3. Kliknij opcję Pokaz slajdów.

 4. Ustaw wysokość slajdów w menu rozwijanym Wysokość slajdu.

  Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób wysokość slajdu wpływa na Twój pokaz slajdów.

 5. Ustaw rozmiar nagłówków i nagłówków podrzędnych w menu rozwijanym Rozmiar tekstu.

 6. Ustaw pozycję tekstu na slajdach w menu rozwijanym Wyrównanie tekstu.

 7. Opcjonalnie: Zaznacz opcję Pokaż nakładkę. Nakładka obrazu to warstwa koloru pomiędzy obrazem a tekstem znajdującym się na obrazie. Nakładki mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniego kontrastu kolorów i czytelności. Możesz ustawić kolor i nieprzezroczystość nakładki w ustawieniach koloru.

 8. Opcjonalnie: Zaznacz opcję Automatyczna rotacja slajdów, aby automatycznie odtwarzać pokaz slajdów. Określ, jak długo ma być pokazywany każdy slajd, za pomocą suwaka*Zmień slajdy co*.

 9. Aby dodać slajd z obrazem, wykonaj następujące kroki:

  1. W obszarze Zawartość kliknij opcję Dodaj slajd z obrazem.
  2. W obszarze Obraz kliknij opcję Wybierz obraz. Aby załadować obraz ze swojego komputera, kliknij opcję Załaduj. Aby użyć darmowego obrazu z serwisu Burst, kliknij opcję Darmowe obrazy.
  3. Aby ustalić sposób wyrównania obrazu w pokazie slajdów, wybierz położenie z menu rozwijanego Położenie obrazu. Możesz dowiedzieć się więcej na temat położenia obrazu, zapoznając się z poniższymi wytycznymi.
  4. Aby dodać tekst do slajdu z obrazem, wprowadź tekst w polu Nagłówek, Nagłówek podrzędny lub w obu tych polach.
  5. Dodaj przycisk do slajdu z obrazem, wprowadzając tekst w polu Etykieta tekstowa przycisku. Wybierz część swojego sklepu online, do której ma odsyłać przycisk, w polu Link przycisku:

  Pole Link przycisku w edytorze szablonów. Kliknięcie linku powoduje wyświetlenie menu zawierającego Kolekcje, Produkty, Strony, Blogi i Posty na blogu. Możesz użyć tego menu w celu stworzenia linku do konkretnej kolekcji, produktu itd.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Wytyczne dotyczące pokazu slajdów

Możesz użyć poniższych zaleceń dotyczących ustawień i obrazu do sterowania wyglądem Twojego pokazu slajdów w sklepie online. To, jak będą wyglądać Twoje slajdy, zależy od następujących czynników:

 • Wymiary obrazów
 • Ustawienia położenia obrazów
 • Ustawienia wysokości slajdu
 • Stosunek szerokości obrazów do ich wysokości

Z powodu różnic rozmiaru i kształtu ekranu Twoje slajdy mogą wyglądać różnie na urządzeniach mobilnych i pulpitach.

Zalecenia dotyczące rozmiaru obrazu

Zalecane wymiary obrazów pokazu slajdów są zależne od ustawień wysokości slajdu:

Ustawienia wysokości slajdu w edytorze szablonów. Menu rozwijane wysokości slajdu zawiera następujące opcje: Dostosuj do pierwszego obrazu, Mała, Średnia i Wysoka.

Skorzystaj z poniższych wytycznych:

Zalecenia dotyczące rozmiaru obrazu według ustawienia
Ustawienie wysokości slajdu Zalecana szerokość Zalecana wysokość
Dostosuj do pierwszego obrazu 1200 pikseli 600 pikseli
Małe 1200 pikseli 475 pikseli
Średnie 1200 pikseli 489 pikseli
Duże 1200 pikseli 775 pikseli

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia wysokości slajdu, zapoznaj się z krokiem 5. instrukcji dotyczących tworzenia pokazu slajdów.

Przycinanie obrazu

Możesz podjąć kroki mające na celu kontrolowanie sposobu przycinania obrazów lub całkowite uniemożliwienie przycinania obrazów.

Kontroluj sposób przycinania obrazów

Przycięcia obrazu w przypadku niektórych rozmiarów ekranu możesz się spodziewać w następujących sytuacjach:

 • Twoje obrazy nie mają tego samego stosunku szerokości do wysokości.
 • Wysokość slajdu została ustawiona na Małą, Średnią lub Dużą.
 • Wysokość slajdu została ustawiona na Dostosuj do pierwszego obrazu, a Twoje obrazy są wyższe od ekranu urządzenia lub okna przeglądarki.

Możesz kontrolować sposób przycinania obrazów za pomocą ustawienia Położenie obrazu:

Ustawienie położenia obrazu w edytorze szablonów. Menu rozwijane zawiera dziewięć różnych opcji, np. „Z lewej na górze” i „Z prawej pośrodku”.

Dla każdego obrazu możesz wybrać, która część ma pozostać widoczna w przypadku przycięcia. Poniższy przykład pokazuje sposób przycięcia obrazu do niektórych rozmiarów ekranu. W przypadku slajdu po lewej stronie położenie obrazu zostało ustawione na Środek. W przypadku slajdu po prawej stronie położenie obrazu zostało ustawione na Z lewej na górze:

Przykładowy slajd różnie przycinany w zależności od ustawienia położenia obrazu.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia położenia obrazu, zapoznaj się z krokiem 10. instrukcji dotyczących tworzenia pokazu slajdów.

Zapobieganie przycinaniu obrazów

Aby zapobiec przycinaniu obrazów w pokazie slajdów, spróbuj wykonać następujące kroki:

 • Ustaw wysokość slajdu na Dostosuj do pierwszego obrazu.
 • Użyj obrazów, których szerokość jest dwukrotnie większa od wysokości. Stosunek szerokości takich obrazów do ich wysokości wynosi 2:1. Zalecane wymiary to 1200 pikseli na 600 pikseli.
 • Upewnij się, że wszystkie Twoje slajdy mają ten sam stosunek szerokości do wysokości. Stosunek szerokości do wysokości Twoich slajdów ma większe znaczenie niż ich wymiary w pikselach.

W poniższym przykładzie pokazano obraz pokazu slajdów ze stosunkiem szerokości do wysokości wynoszącym 2:1 na pulpicie i na urządzeniu mobilnym:

Slajd jest wyświetlany na pulpicie i urządzeniu mobilnym bez przycinania.

Wysokość slajdu

Szerokość sekcji pokazu slajdów wynosi zawsze 100% okna przeglądarki. Wysokość slajdów jest ustalana w relacji do ich szerokości. Ze względu na różnice rozmiarów ekranów, szerokość i wysokość Twoich slajdów zmienia się na różnych urządzeniach. Na wysokość slajdów wpływ mają także ustawienia wysokości slajdu.

Możesz użyć ustawienia wysokości slajdu Dostosuj do pierwszego obrazu, aby oprzeć wysokość pokazu slajdów na wysokości pierwszego obrazu. To ustawienie działa najlepiej, gdy wszystkie obrazy mają ten sam rozmiar lub mają ten sam stosunek szerokości do wysokości. Jeśli obrazy mają różne rozmiary lub mają różne proporcje, możesz zmienić kolejność slajdów, aby zobaczyć, jak wyglądają na różnych wysokościach.

W poniższym przykładzie najniższy slajd jest ustawiony jako pierwszy:

Krótszy slajd determinuje wysokość pozostałych dwóch slajdów. Ponieważ pozostałe slajdy są wyższe, są one przycinane na górze i na dole.

W kolejnym przykładzie jako pierwszy ustawiony jest wyższy slajd:

Średniej wysokości slajd determinuje wysokość pozostałych dwóch slajdów. Wyższy slajd jest przycinany od góry i od dołu. Krótszy slajd jest przycinany z boków.

Jeśli zamiast tego używasz ustawień wysokości Niska, Średnia lub Duża, zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi rozmiaru obrazów dla slajdów.

Proporcje obrazu

Jeśli chcesz zapobiec przycinaniu obrazów pokazu slajdów, zalecany stosunek szerokości obrazu do jego wysokości wynosi 2:1.

Jeśli nie obawiasz się przycinania obrazów na pulpitach, a chcesz robić dobre wrażenie na urządzeniach mobilnych, użyj obrazów kwadratowych lub obrazów, których wysokość przewyższa szerokość. Poniższy przykład slajdu przedstawia kwadratowy obraz o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 1:1:

Kwadratowy slajd jest wyświetlany na pulpicie i na urządzeniu mobilnym. Obraz jest przycinany na pulpicie, ale nie na urządzeniu mobilnym.

Następny przykład slajdu przedstawia obraz o orientacji pionowej ze stosunkiem szerokości do wysokości wynoszącym 2:3:

Wysoki slajd jest wyświetlany na pulpicie i urządzeniu mobilnym. Obraz jest przycinany na pulpicie, ale nie na urządzeniu mobilnym.

Ustawienia szablonu Możesz użyć ustawień szablonu do konfiguracji kolorów i typografii w Twoim sklepie online. Możesz także skonfigurować linki do swoich kont w mediach społecznościowych, edytować ustawienia koszyka oraz dodawać Favicon.

Dla szablonu Debut dostępne są następujące ustawienia:

 • Kolory
 • Typografia
 • Szukaj
 • Media społecznościowe
 • Ikona Favicon
 • Realizacja zakupu

Kolory

Możesz wybrać kolory dla różnych części swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Debut.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij Kolory.

 4. Dla każdego typu zawartości kliknij próbnik kolorów w celu skorzystania z selektora kolorów:

  Selektor kolorów w edytorze szablonów

- W obszarze Ostatnio wybrane wyświetlane są kolory ostatnio wybrane dla Twojego szablonu. - Obszar Obecnie używane pokazuje kolory, których obecnie używasz w innych częściach swojego szablonu.

Aby ustawić kolor jako transparentny, kliknij opcję Brak.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w swoim sklepie online.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij opcję Dostosuj obok Debut.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij przycisk Typografia.

 4. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek:

  Przycisk 'Zmień' w selektorze czcionek

 5. Przeglądaj czcionki, używając pola wyszukiwania lub klikając opcję Załaduj więcej.

  Aby zobaczyć wszystkie dostępne czcionki, wyświetl Bibliotekę czcionek Shopify.

 6. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać.

 7. Aby zmienić styl czcionki na inny, np. pogrubienie lub kursywę, kliknij opcję Zwykły. Następnie kliknij styl, którego chcesz używać, oraz opcję Wybierz:

  Wybór grubości czcionek dostępnych w selektorze czcionek

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Szukaj

Debiut zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która pokazuje podpowiedzi produktów, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi produktów mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania wyszukiwania oraz udostępnić nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również pozwolić klientom na szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby zobaczyć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania z podpowiedziami:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.
 3. Kliknij Ustawienia szablonu.
 4. Kliknij opcję Wyszukaji wprowadź żądane zmiany:

- Włącz podpowiedzi produktów - włącz lub wyłącz podpowiedzi produktów. - Pokaż dostawcę -pokaż lub ukryj dostawców w podpowiedziach produktu. - Pokaż cenę - pokaż lub ukryj ceny w podpowiedziach produktów.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi produktów, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych.

Aby dostosować ustawienia mediów społecznościowych:

 1. Wyszukaj Debut i kliknij Dostosuj.

 2. Kliknij Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Media społecznościowe.

 4. Aby załadować obraz do udostępniania w mediach społecznościowych, w obszarze Obraz do udostępniania w mediach społecznościowych kliknij opcję Wybierz obraz lub Eksploruj darmowe obrazy.

 5. Aby dodać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych do produktów i postów na blogu, w obszarze Opcje udostępniania zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru. Możesz dodać następujące przyciski udostępniania:

- Udostępnij na Facebooku - Tweetuj na Twitterze - Przypnij do tablicy Pinterest (niedostępne dla udostępniania postu na blogu)

 1. Aby dodać linki do kont mediów społecznościowych, w obszarze Konta wprowadź linki do swoich kont w dostępnych polach. Wprowadź pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.

  Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Ikona Favicon

Możesz załadować ikonę ulubionych, lub ikonę „Favicon”, co pomoże Ci zbudować markę sklepu online dzięki wyświetleniu Twojego logo w następujących lokalizacjach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego sklepu, jeśli dodano jej zakładkę.

Najlepszy rozmiar obrazu ikony Favicon dla szablonu Debut to 32 x 32 piksele.

Aby załadować ikonę Favicon:

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Favicon.

 4. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać obraz, który został już załadowany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij kartę Biblioteka. - Aby wybrać obraz z komputera lokalnego, kliknij kartę Biblioteka, a następnie przycisk plus.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Powiadomienie o dodaniu do koszyka

Możesz wyświetlić powiadomienie z linkiem do strony koszyka, gdy klienci dodają pozycje do koszyka.

Strona produktu z wyskakującym powiadomieniem w prawym górnym rogu pokazująca, która pozycja została właśnie dodana do koszyka

Jeśli to powiadomienie jest wyłączone, klienci zostaną przeniesieni bezpośrednio na stronę koszyka po dodaniu pozycji do koszyka.

Aby dostosować to powiadomienie:

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Dodaj do powiadomienia koszyka.

 4. Zdecyduj, czy włączyć ustawienie Pokaż powiadomienie, gdy pozycja zostanie dodana do koszyka.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Realizacja zakupu

Możesz dostosować swoją stronę realizacji zakupu w taki sposób, aby obejmowała następujące elementy:

 • spersonalizowany baner z obrazem na górze strony
 • logo Twojego sklepu
 • obraz w tle lub kolor w obszarze głównej zawartości
 • niestandardowe czcionki i kolory.

Aby obserwować zmiany w miarę ich stosowania, przejdź do strony realizacji zakupu w edytorze szablonów.

Aby uzyskać dostęp do ustawień strony realizacji zakupu:

 1. W sekcji Debut kliknij przycisk Dostosuj.

 2. Kliknij kartę Ustawienia szablonu.

 3. Kliknij opcję Realizacja zakupu.

Aby dodać obraz banera:

 1. W obszarze Baner zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu.

 1. W obszarze Logo wybierz opcję Niestandardowe z menu rozwijanego Obraz.

 2. Kliknij link Wybierz plik, aby załadować plik obrazu.

 3. W menu rozwijanym Położenie określ, czy chcesz, by obraz pojawiał się po prawej stronie, po lewej, czy pośrodku.

 4. Z listy Rozmiar logo wybierz rozmiar logo.

Aby dostosować główny obszar zawartości:

 1. W obszarze Główny obszar zawartości zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu. - Kliknij próbnik Kolor tła, aby wybrać nowy kolor z palety.

 1. W menu rozwijanym Pola formularza określ, czy pola mają być białe, czy transparentne.

Aby dostosować stronę Podsumowanie zamówienia:

 1. W obszarze Podsumowanie zamówienia zaznacz pole wyboru Użyj tła niestandardowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij opcję Wybierz plik, aby załadować plik obrazu. - Kliknij próbnik Kolor tła, aby wybrać nowy kolor z palety.

Aby ustawić opcje czcionki:

 • W obszarze Typografia wybierz z menu rozwijanego czcionkę, która ma być używana w nagłówku i treści.

Aby ustawić opcje koloru:

 • W obszarze Kolory kliknij próbnik koloru Akcenty, Przyciski lub Błędy, aby wybrać nowy kolor z palety.

Zmień styl szablonu

Możesz przywrócić wartości domyślne szablonu w ustawieniach ogólnych szablonu. Gdy zresetujesz styl swojego szablonu, wszelkie zmiany dokonane na karcie Ustawienia ogólne zostaną utracone, ale nie stracisz takich treści jak tekst i zdjęcia.

 1. Kliknij kartę Ustawienia ogólne.

 2. Kliknij opcję Zmień styl szablonu.

 3. Kliknij przycisk pod opcją Zmień styl szablonu. Nazwa tego przycisku jest zwykle nazwą szablonu.

 4. Kliknij opcję Zmień styl.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo