Ochrona konta

Podłączenie komputera lub urządzenia mobilnego do sieci wiąże się z pewnym ryzykiem. Bez względu na wielkość firmy przestępcy mogą być ukierunkowani na Ciebie i Twoją firmę.

Celem ataków phishingowych, vishingowych lub smishingowych jest uzyskanie Twoich danych i poświadczeń logowania. Ataki tego typu mogą stwarzać pozory wiarygodności i robić wrażenie, że pochodzą z pewnych źródeł. Zachowaj ostrożność, klikając na podejrzane linki, pobierając załączniki w wiadomościach e-mail, SMS-ach lub na stronach internetowych, a także podając poufne informacje przez telefon. Pomoc techniczna Shopify będzie prosić o przesłanie wrażliwych dokumentów tylko za pośrednictwem bezpiecznej strony przesyłania, która zaczyna się od app.shopify.com lub .shopify.com.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo konta, właściciel sklepu nie powinien udostępniać swoich poświadczeń logowania nikomu, w tym swoim pracownikom. Poświadczenia właściciela sklepu powinny być przechowywane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i poufności. Jest to obowiązek użytkownika, który jest określony w punkcie 1.5. Warunków świadczenia usług. Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do sklepu powinien posiadać unikalne konto pracownika z określonymi uprawnieniami.

Jeśli uważasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody, podejmij kroki w celu natychmiastowego zabezpieczenia danych.

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak klucze dostępu i uwierzytelnianie dwuetapowe, stanowią dodatkową warstwę zabezpieczeń utrudniającą nieuprawnionej osobie dostęp do konta. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń zmniejsza prawdopodobieństwo przejęcia kont, które może skutkować naruszeniem danych i stratami finansowymi.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo