Wyświetlanie raportów dotyczących zgodności z przepisami Shopify

Aby wyświetlić wszystkie raporty wygenerowane po ocenie zgodności Shopify ze standardami bezpieczeństwa informacji, przejdź do strony Raporty dotyczące zgodności z przepisami w Centrum pomocy. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach w Shopify tutaj.

Ta strona zawiera przegląd raportów Shopify.

Raporty PCI

Standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) jest standardem bezpieczeństwa dla organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przekazują informacje o kartach kredytowych. Standard został utworzony w celu zwiększenia kontroli danych płatności i ograniczenia występowania oszustw. Raporty PCI umożliwiają organizacji ocenę pod kątem wymagań PCI DSS określonych przez PCI Security Standards Council.

Raporty PCI
Nazwa raportu Opis
Poświadczenie zgodności z PCI (AoC) AOC to formularz, w którym Shopify potwierdza wyniki rocznej oceny zgodności z PCI DSS, jak udokumentowano w raporcie na temat zgodności z przepisami. Shopify udostępnia ten formularz po każdej rocznej ocenie zgodności z PCI DSS. Aby wyświetlić ten raport, zaloguj się na swoje konto Shopify.
PCI External ASV Vulnerability Scan Attestation of Scan Compliance (AoSC) Jest to kwartalna certyfikacja Shopify w zakresie zgodności z ASV (Approved Scanning Vendor). Co kwartał wydawany jest nowy certyfikat.
### Raporty SOC Raporty dotyczące kontroli organizacji usług (SOC) służą do oceny kontroli organizacji w zakresie prywatności, integralności przetwarzania, bezpieczeństwa, dostępności i poufności. Raporty SOC są tworzone w celu spełnienia kryteriów usług zaufania (TSC) ustalonych przez [Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants' (AICPA)](https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html).
Raporty SOC
Nazwa raportu Opis
SOC 3

Raport SOC3 obejmuje środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Shopify oraz opinię zewnętrznego audytora dotyczącą tych zabezpieczeń. Ten raport może być udostępniany za darmo.

SOC 2, typ II Raport SOC 2, typ II obejmuje środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Shopify oraz opinię zewnętrznego audytora dotyczącą tych zabezpieczeń.
Dokument przejściowy SOC 2 (bridge letter) Ten dokument jest udostępniany przez Shopify w celu wypełnienia luki pomiędzy datą zakończenia raportu SOC 2 a momentem wydania dokumentu przejściowego.

Wyświetl raporty PCI i SOC tutaj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo