Wyświetlanie raportów dotyczących zgodności z przepisami Shopify

Aby wyświetlić wszystkie raporty wygenerowane po ocenie zgodności Shopify ze standardami bezpieczeństwa informacji, przejdź do strony Raporty dotyczące zgodności z przepisami w Centrum pomocy. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach w Shopify tutaj.

Ta strona zawiera przegląd raportów dotyczących spełniania wymogów obowiązujących Shopify.

Raporty PCI

Standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) jest standardem bezpieczeństwa dla organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przekazują informacje o kartach kredytowych. Standard został utworzony w celu zwiększenia kontroli danych płatności i ograniczenia występowania oszustw. Raporty PCI umożliwiają organizacji ocenę pod kątem wymagań PCI DSS określonych przez PCI Security Standards Council.

Raporty PCI
Nazwa raportu Opis
Poświadczenie zgodności z PCI (AoC) AOC to formularz, w którym Shopify potwierdza wyniki rocznej oceny zgodności z PCI DSS, jak udokumentowano w raporcie na temat zgodności z przepisami. Shopify udostępnia ten formularz po każdej rocznej ocenie zgodności z PCI DSS. Aby wyświetlić ten raport, zaloguj się na swoje konto Shopify.
PCI External ASV Vulnerability Scan Attestation of Scan Compliance (AoSC) Jest to kwartalna certyfikacja Shopify w zakresie zgodności z ASV (Approved Scanning Vendor). Co kwartał wydawany jest nowy certyfikat.
### Raporty SOC Raporty dotyczące kontroli organizacji usług (SOC) służą do oceny kontroli organizacji w zakresie prywatności, integralności przetwarzania, bezpieczeństwa, dostępności i poufności. Raporty SOC są tworzone w celu spełnienia kryteriów usług zaufania (TSC) ustalonych przez [Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants' (AICPA)](https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/socforserviceorganizations.html).
Raporty SOC
Nazwa raportu Opis
SOC 3

Raport SOC3 obejmuje środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Shopify oraz opinię zewnętrznego audytora dotyczącą tych zabezpieczeń. Ten raport może być udostępniany za darmo.

SOC 2, typ II Raport SOC 2, typ II obejmuje środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności Shopify oraz opinię zewnętrznego audytora dotyczącą tych zabezpieczeń.
Dokument przejściowy SOC 2 (bridge letter) Ten dokument jest udostępniany przez Shopify w celu wypełnienia luki pomiędzy datą zakończenia raportu SOC 2 a momentem wydania dokumentu przejściowego.

Wyświetl raporty PCI i SOC tutaj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo