Zabezpiecz swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Uwierzytelnianie dwuetapowe (znane również jako uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub uwierzytelnianie wieloskładnikowe) zapewnia bezpieczniejszy proces logowania. Próbując się zalogować, musisz wykonać dwa oddzielne kroki:

 1. Wprowadź hasło do konta.
 2. Dokonaj uwierzytelnienia danych logowania za pomocą aplikacji mobilnej, wiadomości tekstowej SMS, klucza bezpieczeństwa lub czujników biometrycznych.

Wprowadzenie tych dwóch kroków znacznie utrudnia nieuprawnionej osobie uzyskanie dostępu do Twojego konta. Nawet jeśli uda jej się poznać Twoje hasło, nie będzie mogła się zalogować, nie wykonując drugiego kroku.

Bezpieczne uwierzytelnianie dwuetapowe opiera się na połączeniu dwóch czynników, które mogą być czymś, co znasz (np. kombinacja loginu i hasła), czymś, co masz (np. kod jednorazowy dostarczany przez aplikację uwierzytelniającą lub SMS) lub czymś, czym jesteś (uwierzytelnianie biometryczne, np. za pomocą odcisku palca).

Gdy na przykład dokonujesz wypłaty gotówki z bankomatu, potrzebujesz czegoś, co masz (Twoja karta debetowa) i czegoś, co znasz (Twój kod PIN). Korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego działa podobnie, z tą różnicą, że przy każdym logowaniu musisz użyć innego kodu uwierzytelniającego, ponieważ każdy z kodów wygasa po wykorzystaniu.

Uwierzytelnianie dwuetapowe można skonfigurować dla wszystkich kont, ale właściciel sklepu nie może go aktywować dla pracowników. Pracownicy muszą skonfigurować je samodzielnie dla własnych kont.

Włączanie uwierzytelniania dwuetapowego

Istnieją różne sposoby pobierania kodów uwierzytelniających do użycia podczas logowania:

 • Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe dla wiadomości SMS
 • Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe dla aplikacji uwierzytelniających
 • Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe z wykorzystaniem klucza bezpieczeństwa

Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe dla wiadomości SMS

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia. - Kliknij Twój profil.

 1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Włącz uwierzytelnianie przez SMS.

 2. Wybierz kod kraju i wprowadź swój numer telefonu w podanym polu.

 3. Kliknij opcję Wyślij kod uwierzytelniający.

 4. Sprawdź wiadomość tekstową SMS na swoim telefonie komórkowym. Wprowadź otrzymany 6-cyfrowy kod z wiadomości tekstowej w polu Kod uwierzytelniający.

 5. Wprowadź swoje aktualne hasło w polu Potwierdzenie hasła i kliknij opcję Włącz.

 6. Wyświetlona zostanie lista zawierająca 10 kodów odzyskiwania. Zapisz je w bezpiecznym miejscu i zamknij okno dialogowe.

  Jeśli nie masz dostępu do swojego urządzenia mobilnego, jedynym sposobem zalogowania się do konta z włączonym uwierzytelnianiem dwuetapowym jest użycie kodu odzyskiwania.

Możesz pobrać kody odzyskiwania w późniejszym terminie, ale tylko jeśli jesteś już zalogowany(-a). Aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób to zrobić, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Pobieranie kodów odzyskiwania.

Teraz, gdy będziesz chciał(-a) się zalogować, uwierzytelnianie dwuetapowe będzie wymagało urządzenia mobilnego.

Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą aplikacji uwierzytelniającej

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, musisz pobrać aplikację uwierzytelniającą na urządzenie mobilne. Zalecane urządzenia mobilne to:

 • Smartfony
 • Inne urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS, Android, Windows lub BlackBerry.

Aplikacja będzie mogła skanować kody QR i pobierać dane uwierzytelniające. Zalecane aplikacje uwierzytelniające obejmują:

Instalując aplikację uwierzytelniającą upewnij się, że ściśle przestrzegasz jej instrukcji. Pomoc techniczna Shopify nie może Ci pomóc w zainstalowaniu tych zewnętrznych aplikacji na urządzeniach mobilnych. Po pomyślnym pobraniu i skonfigurowaniu aplikacji możesz aktywować odpowiednią funkcję w Shopify.

Aktywuj aplikację uwierzytelniającą w Shopify

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia. - Kliknij Twój profil.

 1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Włącz uwierzytelnianie przez aplikację.

 2. Skonfiguruj aplikację uwierzytelniającą, korzystając z jednej z następujących metod:

- Aby użyć podanego kodu QR, naciśnij opcję Skanuj kod kreskowy, a następnie skieruj aparat na kod QR na ekranie komputera. - Aby skorzystać z opcji wprowadzania ręcznego, naciśnij opcję Wprowadź podany klucz i wprowadź adres e-mail swojego konta Google. Następnie wprowadź tajny klucz na ekranie komputera w polu opisanym jako Klucz i naciśnij opcję DODAJ.

 1. Wprowadź sześciocyfrowy kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą, aby ukończyć krok 3 okna dialogowego.

 2. Wprowadź aktualne hasło w podanym miejscu i kliknij opcję Włącz.

 3. Wyświetlona zostanie lista zawierająca 10 kodów odzyskiwania. Zapisz je w bezpiecznym miejscu i zamknij okno dialogowe.

  Jeśli nie masz dostępu do swojego urządzenia mobilnego, jedynym sposobem zalogowania się do konta z włączonym uwierzytelnianiem dwuetapowym jest użycie kodu odzyskiwania.

Możesz pobrać kody odzyskiwania w późniejszym terminie, ale tylko jeśli jesteś już zalogowany(-a). Aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób to zrobić, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Pobieranie kodów odzyskiwania.

Teraz, gdy będziesz chciał(-a) się zalogować, uwierzytelnianie dwuetapowe będzie wymagało urządzenia mobilnego.

Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe z wykorzystaniem kluczy bezpieczeństwa

Możesz użyć klucza bezpieczeństwa, który jest zgodny ze standardem WebAuthn jako drugiego składnika logowania się do Twojego konta. Aby włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą klucza bezpieczeństwa, potrzebujesz zgodnej przeglądarki i zgodnego klucza bezpieczeństwa. Zarejestrowanie nowego klucza bezpieczeństwa dla konta spowoduje wyświetlanie monitu o jego aktywację przy każdym logowaniu.

Możesz zarejestrować wiele kluczy zabezpieczeń i wiele metod uwierzytelniania dwuetapowego, aby uniknąć zablokowania konta.

Z kluczami bezpieczeństwa kompatybilne są następujące przeglądarki:

 • Google Chrome dla komputerów w wersji 67 i nowszych
 • Mozilla Firefox dla komputerów w wersji 60 i nowszych
 • Google Chrome dla systemu Android w wersji 73 i nowszych
 • Mozilla Firefox dla systemu Android w wersji 66 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 18 i nowszych
 • Opera w wersji 54 i nowszych
 • Safari Technology Preview w wersji 83 lub nowszej
 • Brave dla wersji iOS 1.11.3 i wyższych

Zalecani producenci urządzeń to:

Zarejestruj kompatybilne urządzenie na swoim koncie Shopify

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia. - Kliknij Twój profil.

 1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Zarejestruj nowe urządzenie.

 2. W podanych polach wprowadź nazwę urządzenia, które chcesz zarejestrować, oraz hasło do konta.

 3. Kliknij opcję Kontynuuj.

 4. Twoja przeglądarka poprosi Cię o aktywację klucza bezpieczeństwa.

 5. Aktywuj swój klucz bezpieczeństwa. Otrzymasz listę 10 kodów odzyskiwania.

 6. Zapisz swoje kody odzyskiwania i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie masz dostępu do swojego klucza bezpieczeństwa, jedynym sposobem zalogowania się do konta z włączonym uwierzytelnianiem dwuetapowym jest użycie kodu odzyskiwania.

Możesz pobrać kody odzyskiwania w późniejszym terminie, ale tylko jeśli jesteś już zalogowany(-a). Aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób to zrobić, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Pobieranie kodów odzyskiwania.

Po zakończeniu tej konfiguracji uwierzytelnianie dwuetapowe będzie wymagało podania klucza bezpieczeństwa.

Ustawianie zapasowego numeru telefonu (opcjonalnie)

Po skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuetapowego na urządzeniu możesz skonfigurować zapasowy telefon komórkowy, aby otrzymywać kody uwierzytelniające w postaci wiadomości SMS. Jest to przydatne, gdy podstawowe urządzenie mobilne jest niedostępne.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia. - Kliknij Twój profil.

 1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Włącz zapasowy numer telefonu

 2. Wybierz kod kraju i wprowadź zapasowy numer telefonu w podanym polu.

 3. Kliknij opcję Potwierdź.

 4. Sprawdź wiadomość tekstową SMS na swoim telefonie komórkowym. Wprowadź otrzymany 6-cyfrowy kod z wiadomości tekstowej w polu Kod uwierzytelniający.

 5. Wprowadź swoje aktualne hasło w polu Potwierdzenie hasła i kliknij opcję Włącz.

Pobieranie kodów odzyskiwania

W dowolnym momencie po zalogowaniu się na konto możesz pobrać listę 10 kodów odzyskiwania, które pokazaliśmy podczas aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia. - Kliknij Twój profil.

 1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Pokaż kody odzyskiwania.

Logowanie przy użyciu uwierzytelniania dwuetapowego

Gdy włączone jest uwierzytelnianie dwuetapowe, obsługa logowania zmienia się nieznacznie.

Kroki:

Dezaktywacja uwierzytelniania dwuetapowego

Kroki:

 1. W prawym górnym rogu panelu administracyjnego Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

 3. W sekcji uwierzytelnianie dwuetapowe Użyj przycisku Usuń dla metody uwierzytelniania, którą chcesz dezaktywować.

 4. Wprowadź hasło, gdy pojawi się monit, a następnie kliknij opcję Usuń.

Problemy z logowaniem przy użyciu uwierzytelniania dwuetapowego?

Po aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego wygenerowaliśmy dla Ciebie 10 kodów odzyskiwania. Aby zalogować się, możesz użyć kodu odzyskiwania zamiast 6-cyfrowego kodu wygenerowanego przez aplikację mobilną.

Zablokowany dostęp do konta?

Jeśli nie masz dostępu do telefonu, urządzenia zapasowego lub kodów odzyskiwania, dostęp do Twojego konta zostanie zablokowany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo