Dwuetapowe uwierzytelnianie za pomocą aplikacji uwierzytelniającej

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, musisz ją zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym. Zalecane urządzenia mobilne to:

  • smartfony
  • inne urządzenia mobilne, na których używany jest system operacyjny iOS, Android lub Windows

Zanim zaczniesz

Zainstaluj aplikację uwierzytelniającą na swoim urządzeniu mobilnym. Aplikacja może skanować kody QR i pobierać dane uwierzytelniające. Zalecane aplikacje uwierzytelniające to:

Instalując aplikację uwierzytelniającą, ściśle przestrzegaj instrukcji instalacji. Pomoc techniczna Shopify nie może pomóc w zainstalowaniu takich aplikacji firm zewnętrznych na urządzeniach mobilnych. Po pobraniu i skonfigurowaniu aplikacji możesz aktywować odpowiednią funkcję w Shopify.

Aktywuj aplikację uwierzytelniającą w Shopify

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.
  2. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

  3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Włącz dwa etapy.

  4. Wybierz opcję Aplikacja uwierzytelniająca, a następnie kliknij Dalej.

  5. Skonfiguruj aplikację uwierzytelniającą, wykonując jedną z następujących czynności:

- Aby użyć podanego kodu QR, naciśnij opcję Skanuj kod kreskowy, a następnie skieruj aparat na kod QR na ekranie komputera. - Aby skorzystać z opcji wprowadzania ręcznego, naciśnij opcję Wprowadź podany klucz i wprowadź adres e-mail swojego konta Shopify. Wprowadź tajny klucz na ekranie komputera w polu opisanym jako Klucz i naciśnij opcję Dodaj.

  1. Wprowadź hasło.

  2. Wprowadź sześciocyfrowy kod wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą, a następnie kliknij opcję Włącz.

  3. Zapisz kody odzyskiwania na wypadek utraty dostępu do urządzenia mobilnego. Przechowuj je w trybie offline w bezpiecznym miejscu, do którego możesz uzyskać dostęp na wiele sposobów, np. z urządzenia mobilnego, komputera lub wydrukowanego dokumentu.

Gdy spróbujesz się teraz zalogować, będziesz potrzebować swojego urządzenia mobilnego do uwierzytelniania dwuetapowego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo