Uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą monitów Shopify Mobile jako metody kopii zapasowej

Podczas logowania Shopify Mobile wyświetla wiadomość na Twoim urządzeniu mobilnym z prośbą o potwierdzenie, że próbujesz zalogować się na swoje konto.

Monity Shopify Mobile mogą być używane tylko jako rezerwowa metoda uwierzytelniania dwuetapowego. Jako metodę podstawową musisz skonfigurować jedną z następujących metod uwierzytelniania:

Aplikacja Shopify musi być zainstalowana na urządzeniu mobilnym, na którym wyświetlasz monity Shopify Mobile.

Korzyści z monitów aplikacji mobilnej Shopify

W celu zabezpieczenia konta zaleca się korzystanie z monitów mobilnej aplikacji Shopify zamiast kodów weryfikacyjnych wiadomości tekstowych (SMS) z następujących powodów:

 • Atakujący mogą próbować wykraść kody uwierzytelniające wysyłane za pomocą SMS-ów. Monity aplikacji mobilnej Shopify pomagają chronić Cię przed atakującymi, wysyłając je w bezpieczniejszy sposób tylko do urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a).
 • Monity aplikacji Mobilnej Shopify zapewniają więcej informacji o wszelkich próbach zalogowania się na Twoje konto. Informacje te dotyczą urządzenia, lokalizacji i czasu.
 • Za pomocą monitów aplikacji mobilnej Shopify możesz szybko zablokować podejrzaną aktywność. Jeśli nie próbowałeś(-aś) zalogować się na swoje konto, naciśnij opcję Nie w powiadomieniu, aby zabezpieczyć swoje konto.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem monitów Shopify Mobile koniecznie wykonaj następujące czynności:

 • Skonfiguruj podstawową metodę uwierzytelniania.

 • Zainstaluj aplikację Shopify na urządzeniu mobilnym, na którym wyświetlasz monity Shopify Mobile. Jeśli masz już aplikację Shopify zainstalowaną na urządzeniu mobilnym, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji.

 • Zaloguj się do aplikacji Shopify na tym urządzeniu.

Skonfiguruj monity aplikacji Shopify Mobile

 1. Zaloguj się do aplikacji Shopify na urządzeniu mobilnym, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia push.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 3. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

 4. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Dodaj inną metodę.

 5. Wpisz hasło i kliknij opcję Dalej.

 6. Z listy Metody uwierzytelniania wybierz Monity Shopify Mobile.

 7. Wybierz urządzenie mobilne, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia push. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście dostępnych urządzeń, upewnij się, że:

 8. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście dostępnych, po zalogowaniu się do aplikacji Shopify na tym urządzeniu musisz ponownie wykonać następujące kroki:

 9. Kliknij opcję Wyślij monit aplikacji mobilnej. Na wybranym urządzeniu wyświetlany jest komunikat testowy.

 10. Na urządzeniu mobilnym naciśnij przycisk Zatwierdź. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że włączono monit aplikacji Shopify Mobile jako metodę rezerwową.

 11. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zakończ.

 12. Zapisz kody odzyskiwania na wypadek utraty dostępu do urządzenia mobilnego. Przechowuj je w trybie offline w bezpiecznym miejscu, do którego możesz uzyskać dostęp na wiele sposobów, np. z urządzenia mobilnego, komputera lub wydrukowanego dokumentu.

Gdy zalogujesz się teraz, możesz użyć swojego urządzenia mobilnego do uwierzytelniania dwuetapowego.

Aktywuj powiadomienia w ramach uwierzytelnienia dwuetapowego

Jeśli nie będziesz otrzymywać powiadomień po skonfigurowaniu monitów w aplikacji Shopify Mobile, może być konieczne zweryfikowanie, czy na urządzeniu mobilnym włączono aktualizacje zabezpieczeń oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla aplikacji Shopify.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo