Jak przeprowadzić okres kontroli?

Po złożeniu oferty, przesłaniu płatności do Escrow.com i wysłaniu aktywów przez sprzedawcę rozpoczyna się okres kontroli. Okres kontroli to określony czas, w którym następuje końcowy przegląd kupowanych przedmiotów mający na celu upewnienie się, że wszystko, co otrzymano, jest zgodne z ofertą i ustaleniami ze sprzedawcą.

Escrow wykorzystuje kamienie milowe do określania kompletności transakcji. Kamienie milowe mogą obejmować takie kroki, jak transfer nazw domen, kont w mediach społecznościowych oraz dostęp do panelu administracyjnego Shopify na podstawie uprawnień pracownika. Zaakceptowanie wszystkich kamieni milowych na koncie Escrow.com oznacza zakończenie okresu kontroli. Ponieważ wszystkie transakcje na Escrow.com są ostateczne, bardzo ważne jest, aby w tym okresie przeprowadzić analizę due diligence. Akceptacja kamieni milowych jest wiążąca, dlatego tuż po Twojej akceptacji sprzedawca otrzymuje zapłatę, a firma należy do Ciebie.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w kamieniach milowych Escrow po utworzeniu transakcji, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Escrow, aby poprosić o ich dokonanie. Po zaakceptowaniu zmian przez kupującego i sprzedającego Escrow je zastosuje.  

Rozpoczęcie okresu kontroli

Po dokonaniu płatności przez Escrow.com sprzedawca otrzymuje polecenie, aby rozpocząć wysyłkę aktywów do Ciebie. Są to najczęściej nazwy domen, konta w mediach społecznościowych, tytuł własności aplikacji i zapasy fizyczne. Gdy tylko sprzedawca potwierdzi na Exchange Marketplace, że wysłał Ci wszystkie wymagane aktywa, musisz je zaznaczyć jako otrzymane na liście kamieni milowych na swoim koncie Escrow.com.

Zaloguj się na swoje konto Escrow.com i przejdź do transakcji, którą otworzyłeś(-aś) ze sprzedawcą. Sprawdź otrzymane aktywa i kliknij przycisk Przetwarzaj czynności na stronie transakcji. Otrzymasz wówczas potwierdzenie z Exchange, pozwalające rozpocząć okres kontroli.

Długość okresu kontroli

Długość okresu kontroli zależy od czasu uzgodnionego między Tobą a sprzedawcą w momencie utworzenia transakcji. Typowy okres kontroli trwa trzy dni, ale w przypadku transakcji o wyższej wartości zaleca się, aby wyrazić zgodę na dłuższy okres kontroli. Minimalny okres kontroli wynosi trzy dni, a maksymalny 30 dni.

Okres kontroli kończy się po upływie uzgodnionego przedziału czasu lub po akceptacji i zatwierdzeniu wszystkich kamieni milowych. Po zakończeniu okresu kontroli sprzedawca otrzymuje płatność, a własność sklepu jest przenoszona na Ciebie.

Czy Exchange może pomóc w kontroli?

Exchange oblicza dane sprzedaży i ruchu dla sprzedawcy po utworzeniu oferty. To oznacza, że można mieć pewność, że sprzedaż i ruch na wykresach ofert są oparte na danych dostępnych w Shopify.

Istnieją inne ważne informacje o firmie, które musisz sprawdzić samodzielnie. Informacje takie jak marże zysku, wydatki i źródła ruchu, są zgłaszane przez sprzedawcę i nie podlegają weryfikacji Exchange.

Do czego powinno się mieć dostęp przed kontrolą

Najpierw zapoznaj się z transakcją Escrow.com, aby zobaczyć pełną listę aktywów, które sprzedający zobowiązał się przekazać. Na etapie kontroli powinieneś (powinnaś) uzyskać dostęp do wszystkich tych aktywów. Jedynym wyjątkiem jest status własności sklepu konta Shopify. W tym momencie sprzedający doda Cię jako pracownika. Exchange zmieni Twój status na właściciela sklepu dopiero po zakończeniu okresu kontroli.

Inne rzeczy, które powinno się posiadać, to:

 • Nazwy domen. W zależności od tego, gdzie hostowana jest nazwa domeny, powinieneś (powinnaś) otrzymać pocztą elektroniczna powiadomienie o przeniesieniu nazwy domeny na Ciebie. Aby przenieść domenę na Ciebie, sprzedawca najprawdopodobniej będzie potrzebował Twoich danych kontaktowych. Informacje te mogą być udostępniane w celu przeniesienia zasobów, takich jak domeny i konta w mediach społecznościowych. Nie należy ich jednak wykorzystywać do omijania systemu przesyłania wiadomości Exchange.
 • Konta w mediach społecznościowych. Konta na Facebooku lub Instagramie stanowią integralną część większości sprzedaży dokonywanej na platformie Exchange. Jeśli uzgodniłeś(-aś) przejęcie własności tych kont, dopilnuj, by sprzedający dał Ci do nich dostęp.
 • Konta reklamowe. Google Adwords może być bardzo przydatnym narzędziem do rozpowszechniania informacji o Twojej firmie.
 • Aplikacje. Większość firm Shopify korzysta z różnych aplikacji, aby funkcjonować. Ponieważ wiele aplikacji jest tworzonych przez programistów zewnętrznych, a nie Shopify, informacje o Twoim koncie muszą zostać Ci przekazane przez sprzedawcę. Jeśli kupujesz firmę oferującą usługi dropshippingu lub drukowania na żądanie, w szczególności dopilnuj, by sprzedający przeniósł własność aplikacji do realizacji zamówień, takich jak DSers lub Printful.
 • Zapasy fizyczne. Jeśli Twój zakup obejmuje zapasy fizyczne, upewnij się, że sprzedawca wysłał Ci zapasy do kontroli. Zawsze proś sprzedawcę o podanie informacji o śledzeniu przesyłki.

Czasami sprzedawca wymaga podania danych kontaktowych (w tym adresu fizycznego) w celu prawidłowego przeniesienia własności zasobów. Podczas gdy zespół ds. kont Shopify przenosi własność, sprzedawca jest odpowiedzialny za przekazanie Tobie wszystkich uzgodnionych aktywów.

Czego nie robić w okresie kontroli

 • Nie wprowadzaj w okresie kontroli żadnych zmian w ustawieniach płatności, ustawieniach wysyłki ani produktach.
 • Nie eksportuj żadnych danych ani informacji ze sklepu w okresie kontroli. Wprowadzenie zmian lub eksportowanie informacji może spowodować automatyczne zakończenie okresu kontroli i otrzymanie pełnej płatności przez sprzedawcę.
 • Nie oznaczaj wszystkich zasobów jako zatwierdzonych, dopóki nie sprawdzisz ich dokładnie i nie uznasz, że są prawidłowe. Zatwierdzenie zasobów kończy okres kontroli i uruchamia wypłatę dla sprzedawcy. Tej czynności nie można cofnąć.

Sprzedawca przenosi własność zasobów biznesowych na Ciebie w dobrej wierze, umożliwiając Ci sprawdzenie, czy wszystko jest zgodne z jego opisem, oraz dając Ci możliwość zadania pytań, które mogą Ci się nasunąć przed końcem kontroli.

Twój przewodnik po okresie kontroli

Okres kontroli może się rozpocząć dopiero po utworzeniu przez sprzedającego konta pracownika z niezbędnymi uprawnieniami dla Ciebie. Utworzenie tego konta dla Ciebie jest obowiązkiem sprzedającego. Po zaakceptowaniu aktywów, które sprzedający przekazał i zakończeniu okresu kontroli, Exchange usunie sprzedawcę jako właściciela konta i przekaże Ci prawo własności do firmy. Ponieważ zmiana własności konta jest nieodwracalna, ważne dokładne przestrzeganie wytycznych zawartych w tym przewodniku dotyczącym kontroli. Upewnij się, że uwierzytelnianie dwuetapowe jest wyłączone na wszystkich przekazywanych Ci kontach, zanim zaakceptujesz powiązane z nimi kamienie milowe w Escrow.

Zweryfikuj i poznaj wszystkie źródła ruchu

W ofertach Exchange wyświetlana jest łączna liczba sesji, które sklep internetowy otrzymuje co miesiąc. Dane te są pobierane bezpośrednio z Shopify i nie mogą być edytowane przez sprzedawcę. Sesja to unikalne wyświetlenie strony. To oznacza, że sesje widoczne w każdej ofercie mogą być odwiedzinami na dowolnej stronie witryny, w tym na stronie głównej i stronach produktów. Osoby sprzedające firmy nie mogą zmieniać ani edytować danych sprzedaży wyświetlanych w ofertach. Jako osoba kupująca firmę uzyskujesz pewność, że to, co widzisz, jest tym, co otrzymujesz.

Wiedza na temat ruchu generowanego przez sklep online bardzo pomaga w ustaleniu, ilu z odwiedzających staje się ostatecznie klientami. Im większy jest przychód firmy w porównaniu z całkowitym ruchem, tym wyższy jest potencjał firmy w zakresie osiągania zysków.

Dokładne zapoznanie się z trendami w zakresie ruchu w firmie stanowi doskonały początek kontroli. Aby rozpocząć, zaloguj się do sklepu i przejdź do sekcji Analizy panelu administracyjnego.

Strona Analizy konta Shopify zapewnia cenne informacje o firmie, którą kupujesz. Znajdują się na niej raporty dotyczące trendów sprzedaży, źródeł ruchu i klientów. Jeśli któraś z informacji wyświetlanych na stronie Analizy wzbudzi Twoje wątpliwości, możesz rozwinąć raporty, aby znaleźć więcej danych, lub poprosić sprzedawcę o prześledzenie tych raportów wraz z Tobą. Możesz dokładniej zapoznać się z analizami sklepu, przeglądając strony Raporty i Live View.

Poproś sprzedawcę o przyjrzenie się trendom ruchu. Jeśli zauważysz jakieś charakterystyczne wahania ruchu, poproś sprzedawcę o więcej informacji na temat ruchu dla objętych nimi dat. Zrozumienie tych trendów jest ważne dla prawidłowej oceny ruchu.

Przede wszystkim podczas analizowania ruchu w sklepie online, upewnij się, że źródła ruchu są legalne i mogą zostać odtworzone przez Ciebie – nowego właściciela.

Chcesz dokładniej zbadać dane o ruchu? Poproś sprzedawcę o uprawnienie tylko do odczytu do konta Google Analytics. Google Analytics szczegółowo informuje o ruchu organicznym, bezpośrednim, przekierowanym, ruchu z mediów społecznościowych i innych rodzajach ruchu.

Potwierdź informacje finansowe

Jedynym sposobem na zaoferowanie firmy na sprzedaż w Exchange jest skorzystanie z oficjalnej aplikacji Exchange stworzonej przez Shopify. Pozwala to Exchange obliczyć dane sprzedaży i ruchu w firmie. Exchange automatycznie tworzy wykresy, które widzisz w ofertach, udostępniając ich sprawdzalną historię sprzedaży aż od 6 stycznia 2015 roku. Sprzedawcy nie mają możliwości modyfikowania tych danych przed utworzeniem oferty ani później. Możemy pobierać tylko dane dla sprzedaży, które zostały dokonane za pośrednictwem Shopify. Poproś sprzedawcę o podanie dodatkowych informacji na temat wydatków i wszelkich sprzedaży dokonanych poza Shopify.

Obecnie Exchange nie weryfikuje marży zysku sprzedawcy ani średniego miesięcznego zysku. Informacje te są dostarczane przez sprzedawcę.

Możesz skorzystać z analiz dostępnych w panelu administracyjnym Shopify. Dane te są przydatne do ustalenia informacji o średnich dziennych lub miesięcznych przychodach, jak również danych o średniej wartości zamówienia i bardziej szczegółowych informacji o klientach.

Ważne jest, aby wiedzieć, że Shopify nie oblicza wydatków. Z tego powodu należy poprosić sprzedawcę o podanie szczegółowych informacji na temat jego wydatków. Oto niektóre inne informacje, o podanie których możesz poprosić sprzedawcę:

 • Faktury z Facebooka lub Google Adsense na kwoty wydatków reklamowych.
 • Faktury z Shopify.
 • Faktury za subskrypcje aplikacji. Za aplikacje Shopify, które mogą być potrzebne do prowadzenia działalności, mogą być pobierane miesięczne opłaty.
 • Koszty towarów. Sprzedawca powinien przekazać Ci informacje o kosztach własnych sprzedaży.

Uzyskanie tych informacji od sprzedawcy pomoże Ci zweryfikować średnie miesięczne zyski deklarowane przez sprzedawcę w ofercie.

Sprawdź poprzednie zamówienia

Przejdź do sekcji Zamówienia w panelu administracyjnym konta Shopify, aby sprawdzić wszystkie wcześniejsze zamówienia firmy. Niektóre informacje, których pozyskanie może być przydatne, to liczba obciążeń zwrotnych, zamówień ze zwrotem kosztów oraz niezrealizowanych zamówień. Możesz również sprawdzić numery śledzenia, aby upewnić się co do ich wiarygodności.

Po zmianie własności sklepu niektóre bramki płatnicze, takie jak Shopify Payments, nie mogą przetwarzać zwrotów kosztów zamówień, które zostały złożone przed taką zmianą. Przed akceptacją kamieni milowych należy sprawdzić, czy wszystkie zaległe zwroty kosztów zamówień zostały dokonane.

Chociaż jest to całkiem normalne, że aktywna firma dokonała niewielkiej liczby zwrotów kosztów lub obciążeń zwrotnych, bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie zamówienia są zaznaczone jako zrealizowane przez sprzedawcę.

Jeśli zauważysz wiele niezrealizowanych zamówień, koniecznie zapytaj sprzedawcę o przyczynę. Kiedy już staniesz się nowym właścicielem firmy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci zwrócą się do Ciebie o pomoc. Możesz tego uniknąć, sprawdzając poprzednie zamówienia, aby upewnić się, że zostały one zrealizowane i opłacone.

Sprawdź przychody

Przychody to całkowity dochód wygenerowany przez firmę przed odjęciem wydatków. Exchange oblicza przychody firmy dla sprzedawcy, ale tylko sprzedawca jest w stanie określić swoje miesięczne wydatki.

Najbardziej powszechne wydatki w przypadku firmy prowadzonej na platformie Shopify to miesięczne opłaty za plan, które zazwyczaj wynoszą od 29 $ do 299 $ miesięcznie. Wiele firm korzysta w swoich sklepach również z aplikacji firm zewnętrznych, które także mogą pobierać opłatę miesięczną.

Przychody dadzą Ci dobre wyobrażenie o tym, jak duży potencjał ma firma w generowaniu ogólnego dochodu, ale pamiętaj, by poprosić sprzedawcę o przedstawienie, jakie są jego koszty.

Dowiedz się więcej o aplikacjach używanych przez sprzedawcę

Aplikacje mogą odgrywać ważną rolę w prowadzeniu firmy na platformie Shopify. Wiele firm korzysta z aplikacji umożliwiających realizację zamówień, zakup etykiet wysyłkowych lub obsługę niektórych działań marketingowych.

Przejdź do sekcji Aplikacje w panelu administracyjnym Shopify, aby zobaczyć, które aplikacje są aktualnie zainstalowane. Zadaj sprzedawcy pytania dotyczące tych aplikacji, ich zastosowania i opłat okresowych.

Ważne jest również, aby sprzedawca przeniósł własność konta w tych aplikacjach na Ciebie. Jeśli aplikacje są wykorzystywane do realizacji zamówień, możesz sprawdzić informacje o koncie, wchodząc do odpowiedniej aplikacji.

Nie wszystkie aplikacje wymagają przeniesienia własności przez sprzedawcę. Zanim zostaniesz nowym właścicielem konta, poproś sprzedawcę o dokładne sprawdzenie, czy będziesz mieć dostęp do wszelkich niezbędnych aplikacji.

Sprawdź konta w mediach społecznościowych

Media społecznościowe są cennym zasobem w przypadku firmy z sektora e-commerce. Jeśli kupujesz firmę na Exchange ze względu na jej silną pozycję w mediach społecznościowych, upewnij się, że liczby podawane przez sprzedawcę są prawdziwe.

Po otrzymaniu dostępu do kont w mediach społecznościowych przyjrzyj się bliżej zaangażowaniu i kontom obserwujących, aby sprawdzić, czy warto kupić te zasoby od sprzedawcy. Chociaż nie ma pewności, że liczba obserwujących przekłada się na ich jakość, zawsze można przyjrzeć się rozmowom w postach.

Dowiedz się, jak przetwarzać płatności

Większość firm korzystających z Shopify używa aplikacji Shopify Payments do przetwarzania płatności. Aplikacja Shopify Payments jest dostępna tylko dla firm w określonych krajach i regionach.

Sprawdź, czy firma spełnia wszystkie wymagania prawne, aby przetwarzać płatności za pomocą Shopify Payments. Możesz to sprawdzić, przeglądając Warunki świadczenia usług Shopify Payments dla Twojego regionu.

Jeśli Twoja firma znajduje się poza tymi obsługiwanymi krajami, możesz nadal przetwarzać płatności, ale musisz znaleźć obsługiwaną bramkę płatniczą firmy zewnętrznej.

Jeśli sprzedawca korzysta już z bramki płatniczej firmy zewnętrznej, poproś go o więcej informacji na temat procesu rejestracji, aby upewnić się, że gdy staniesz się nowym właścicielem firmy, będziesz mógł/mogła od razu rozpocząć przetwarzanie płatności. 

Uzgodnij relacje z dostawcami i licencjonowanie produktów

Niektóre produkty wymagają licencji odsprzedawcy. Jeśli nie masz pewności, czy produkty sprzedawane przez firmę wymagają licencji, zapytaj sprzedawcę, czy uzyskał on prawo do sprzedaży swoich produktów i czy tę licencję można przenieść na Ciebie.

Zapytaj sprzedawcę, kto dostarcza mu produkty. Jeśli jest to dostawca zewnętrzny, postaraj się uzyskać od sprzedawcy dane kontaktowe dostawcy, aby upewnić się, że gdy staniesz się nowym właścicielem, będziesz mógł/mogła zamawiać produkty u tego samego dostawcy.

Jeśli kupujesz firmę, która korzysta z dropshippingu lub wydruku na żądanie, najprawdopodobniej będziesz używać aplikacji takich jak DSers czy Printful do realizacji zamówień. Te aplikacje będą za Ciebie obsługiwać proces realizacji, ale musisz się upewnić, że własność aplikacji została przeniesiona na Ciebie. Sprzedawca odpowiada za dokonanie tych zmian dla Ciebie.

Zapytaj sprzedawcę o obsługę klienta

Świetnym sposobem na uzyskanie wglądu w działalność firmy jest zapoznanie się z potrzebami klientów. Dowiedz się od sprzedawcy, czy w dziale obsługi klienta zgłoszono jakieś problemy, którymi należy się zająć, oraz zapytaj o najlepsze sposoby rozwiązywania potencjalnych przyszłych problemów. Przed przeniesieniem własności na Ciebie sprzedawca musi zakończyć obsługę wszelkich zaległych obciążeń zwrotnych lub zwrotów. Jeśli nie będzie to możliwe, sprzedawca powinien wytłumaczyć Ci, jak obsłużyć problemy zgłoszone w dziale obsługi klienta.

Jeśli sprzedawca oferuje Ci wsparcie po sprzedaży, rozważ sporządzenie stosownej umowy zapewniającej możliwość wyegzekwowania odpowiednich świadczeń. Zaleca się konsultację z prawnikiem.

Zakończenie okresu kontroli

Okres kontroli kończy się po zaznaczeniu wszystkich kamieni milowych jako zaakceptowanych na koncie Escrow.com lub po upływie uzgodnionego okresu kontroli.

Po zaakceptowaniu płatności, Escrow.com przekaże ją sprzedawcy. Odpowiednia osoba z Exchange skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować Cię, że jesteś nowym właścicielem firmy.

Może upłynąć do 3 dni roboczych od momentu zakończenia okresu kontroli do momentu ustanowienia Cię nowym właścicielem firmy i sklepu Shopify. W tym czasie Exchange dokona niezbędnych zmian na koncie w celu zapewnienia, aby wszystko było gotowe do pomyślnego przejęcia firmy przez Ciebie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo