Płacenie sprzedawcy

Escrow.com jest partnerem płatniczym Exchange i oferuje najwyższy poziom ochrony podczas transakcji. Powinno się dokonywać płatności na rzecz sprzedawcy wyłącznie za pośrednictwem Escrow.com. Takie rozwiązanie zapewnia również bezpieczne okno do przeglądania wszystkich aspektów transakcji przed przelaniem środków. Nie należy prosić sprzedawców, aby korzystali z rozwiązań innych niż zintegrowany proces płatności Escrow.com.

Poniżej przedstawiono korzyści płynące z zastosowania zintegrowanego procesu płatności Escrow.com:

  • Escrow zapewnia bezpieczne wstrzymanie płatności do momentu zaakceptowania wszystkich kamieni milowych w transakcji Escrow. Po zaakceptowaniu wszystkich kamieni milowych zespół ds. kont Shopify zostaje powiadomiony o zmianie Twojej roli z pracownika na właściciela sklepu.
  • Jeśli używasz Escrow.com do sprzedaży na platformie Exchange, możesz zapłacić przelewem bankowym, za pomocą PayPal lub kartą kredytową.

Wprowadzenie do płatności Escrow

Jeśli przesłałeś(-aś) ofertę na ogłoszenie na Exchange Marketplace i została ona zaakceptowana, sprzedawca utworzy transakcję Escrow w ramach aplikacji Exchange. Następnie otrzymasz e-mail od Escrow.com z instrukcjami dotyczącymi sposobu uruchamiania płatności.

Płatności częściowe, plany płatności i płatności w ratach nie są obsługiwane na platformie Exchange. Kupujący musi zgromadzić wszystkie potrzebne środki finansowe, zanim kupi firmę na platformie Exchange.

Ponieważ sama sprzedaż jest ustalana prywatnie pomiędzy sprzedawcami i kupującymi, wszystkie transakcje sprzedaży na Exchange są ostatecznie wiążące i nie możemy pomóc w zwrocie kosztów z ich tytułu. Aby zwrócić firmę zakupioną za pośrednictwem Exchange poprzedniemu właścicielowi, musisz skontaktować się ze sprzedawcą, aby to zorganizować.

Przed dokonaniem zakupu zawsze dopytaj sprzedawcę o wszelkie kwestie związane z firmą, aby upewnić się, że jest to firma odpowiednia dla Ciebie.

Krok 1: Twoja oferta jest zaakceptowana i rozpoczyna się transakcja

Po zaakceptowaniu oferty sprzedawca zostanie poproszony o utworzenie transakcji Escrow.com w aplikacji Exchange Marketplace. Sprzedawca jest odpowiedzialny za utworzenie warunków transakcji i finalizowanie tego, co obejmuje sprzedaż.

Po utworzeniu transakcji otrzymasz wiadomość e-mail od Escrow.com z prośbą o wyrażenie zgody na warunki transakcji.

Krok 2: Zaakceptuj warunki i wyślij płatność

Po otrzymaniu e-maila od sprzedawcy Escrow.com kliknij opcję Sprawdź warunki, aby utworzyć konto Escrow i sprawdzić ostateczne warunki sprzedaży utworzone przez sprzedawcę. Warunki powinny uwzględniać wszystko to, co sprzedawca zgadza się Ci przekazać.

Jeśli wszystko wygląda dobrze, zaakceptuj warunki, aby przejść do etapu płatności. Musisz zalogować się na swoje konto Escrow, aby dokończyć płatność, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Karta kredytowa
  • PayPal
  • Przelew bankowy

Po dokonaniu płatności Escrow.com zweryfikuje i zabezpieczy Twoje środki na koncie powierniczym. Zapewnia to dodatkową ochronę polegającą na tym, że pieniądze są zatrzymywane do momentu przekazania Ci aktywów przez sprzedawcę.

Krok 3: Uzyskaj aktywa firmy od sprzedawcy

Sprzedawca zostanie powiadomiony o konieczności rozpoczęcia przekazywania aktywów po zabezpieczeniu płatności przez Escrow.com. Możesz oczekiwać wiadomości e-mail od Escrow.com, gdy sprzedawca potwierdzi, że przekazał Ci wszystko.

W tym momencie powinno zostać przekazane Ci wszystko oprócz własności konta Shopify. Nie zostaniesz właścicielem sklepu Shopify, dopóki nie potwierdzisz, że wszystko otrzymałeś(-aś). Jednak sprzedawca musi Cię dodać jako pracownika. Adres e-mail do konta pracownika musi być tym samym adresem e-mail, który jest powiązany z kontem na Facebooku lub kontem Google użytym do zarejestrowania się w Exchange. Nie możesz żądać, aby sprzedawca używał innego adresu e-mail.

Twoim obowiązkiem jest zaakceptowanie zaproszenia pracownika. Otrzymasz wiadomość e-mail od Shopify z zaproszeniem, którego możesz użyć, aby dodać siebie jako pracownika. Jeśli nie otrzymasz tej wiadomości e-mail, poinformuj o tym sprzedawcę, zanim potwierdzisz otrzymanie wszystkich danych.

Nie potwierdzaj otrzymania aktywów, dopóki nie uzyskasz dostępu do panelu administracyjnego Shopify za pomocą loginu pracownika utworzonego dla Ciebie przez sprzedającego. Zazwyczaj sprzedawca jest proszony o utworzenie konta pracownika po uiszczeniu opłaty poprzez Escrow.com. Utworzone przez Ciebie konto na razie będzie miało ograniczony dostęp do sklepu.

Po zakończeniu transakcji Exchange ustanowi Cię właścicielem sklepu w ciągu trzech dni roboczych. Bardzo ważne jest podanie dokładnych informacji w formularzu rejestracyjnym, aby zapewnić, że aktywa zostaną do Ciebie prawidłowo wysłane. Sprzedawca nie otrzyma płatności, dopóki nie zaakceptujesz wszystkich kamieni milowych na stronie Escrow.com.

Krok 4: Sprawdź firmę w okresie kontroli

Każda transakcja Escrow.com obejmuje szczegółowy okres kontroli, podczas którego Ty jako kupujący masz trochę czasu, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z opisem sprzedawcy. Okres kontroli może wynosić od 3 do 30 dni, w zależności od tego, co zostało uzgodnione w warunkach transakcji.

Bardzo ważne jest sprawdzenie następujących elementów:

  • Możesz uzyskać dostęp do wszystkich kont, które zgodziłeś(-aś) się kupić od sprzedawcy.
  • Potwierdzasz, że podane przez sprzedawcę dane dotyczące sprzedaży są aktualne.
  • Wszystko jest zgodne z opisem sprzedawcy.

 

Krok 5: Zaakceptuj aktywa w Escrow.com

Gdy otrzymasz wszystko od sprzedawcy i będziesz zadowolony(-a) z zakupu, musisz zaznaczyć kamienie milowe jako zaakceptowane na Twoim koncie Excrow, aby sfinalizować sprzedaż.

Zaloguj się do Escrow.com i przejdź do karty Transakcje, a następnie kliknij na otwartej transakcji, aby zaakceptować kamienie milowe.

Po dokonaniu akceptacji Escrow.com rozpocznie przekazywanie płatności na rzecz sprzedającego. Zespół Exchange skontaktuje się z Tobą w ciągu trzech dni roboczych w celu potwierdzenia i poinformowania, że już możesz zalogować się na swoje konto Shopify jako nowy właściciel firmy.

Zapewnienie sobie ochrony podczas procesu zakupu

Kupowanie firmy od kogoś poznanego online może być skomplikowane. Możesz jednak zapewnić sprawny przebieg transakcji, stosując się do poniższych wytycznych.

Zawsze płać sprzedawcy poprzez serwis Escrow.com

Exchange współpracuje z Escrow.com, aby zapewnić Ci jak najbezpieczniejsze środowisko handlowe. Zamiast płacić bezpośrednio sprzedawcy, najpierw zapłacisz serwisowi Escrow.com, który zatrzyma Twoje pieniądze do czasu przekazania Ci własności firmy przez sprzedawcę. Sprzedawca otrzyma płatność dopiero wtedy, gdy otrzymasz wszystko, za co zapłaciłeś(-aś). Inne metody płatności, takie jak PayPal, nie zapewniają żadnej ochrony przy sprzedaży towarów cyfrowych, np. konta Shopify. Wszystkie płatności wymagają uiszczenia w całości i nie mogą być dokonywane w ratach.

Nigdy nie pozwól, aby sprzedawca podał Ci hasło do swojego konta Shopify

Zespół pomocy technicznej Exchange przenosi na Ciebie własność konta Shopify w ciągu trzech dni roboczych. Skontaktuje się z Tobą, aby powiadomić Cię, że otrzymał od sprzedawcy żądanie przeniesienia własności. Zostaniesz również powiadomiony(-a) o gotowości konta na ustanowienie Cię nowym właścicielem.

Nigdy nie pozwalaj sprzedawcy na samodzielne przeniesienie własności na Ciebie. Przeniesienia konta są zawsze wykonywane przez pomoc techniczną Exchange.

Pamiętaj o konieczności przeprowadzenia własnej analizy due diligence

Zadawanie pytań sprzedawcy to najlepszy sposób na uniknięcie niespodzianek po zakupie firmy.

Mimo iż możesz zaufać Shopify w zakresie weryfikacji wykresów danych sprzedażowych ofert Exchange, nie zaszkodzi poprosić sprzedawcę o sprawdzenie również ewentualnych zastrzeżeń dotyczących danych liczbowych.

Jako kupujący będziesz mieć zawsze możliwość wykorzystania okresu kontroli przy płatnościach za pośrednictwem Escrow.com.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo