Udziel kupującemu uprawnień pracownika

Zanim kupujący stanie się nowym właścicielem Twojej firmy, będzie potrzebować własnych uprawnień pracownika. Wszystko, czego potrzebujesz, to imię i nazwisko oraz adres e-mail kupującego, które są ujawniane na etapie przeniesienia zasobów. Ważne jest, aby adres e-mail użyty dla konta pracownika był dokładnie taki sam jak w aplikacji Exchange. Jeśli zostanie użyty dowolny inny adres e-mail, proces nie będzie dalej realizowany w aplikacji Exchange.

Po wysłaniu zaproszenia kupujący będzie musiał sprawdzić swoją pocztę, aby uzyskać link do aktywacji swojego konta. Kupujący będzie odpowiedzialny za utworzenie swojego hasła podczas aktywacji konta.

Uprawnienia do konta dla kupujących

To od Ciebie zależy, jakiego rodzaju uprawnienia nadasz kupującemu. Zalecamy przyznanie pełnych uprawnień, tak aby kupujący mógł jak najlepiej wykorzystać okres kontroli. Jeśli obawiasz się o kwestie prywatności, kupujący może podpisać umowę o zachowaniu poufności.

Gdy transakcja Escrow zostanie sfinalizowana, zespół ds. kont Shopify zdefiniuje kupującego jako nowego właściciela sklepu

Ważne: Nigdy samodzielnie nie udostępniaj poświadczeń do logowania właściciela sklepu ani nie definiuj kupującego jako właściciela sklepu. Może to spowodować stały zakaz korzystania z Exchange Marketplace, jak określono w wymaganiach użytkownika Exchange.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo