Otrzymywanie płatności za pośrednictwem Exchange

Po tym, jak kupujący wyśle Ci ofertę, która będzie dla Ciebie atrakcyjna, musisz ją zaakceptować i rozpocząć tworzenie transakcji w aplikacji Exchange Marketplace. 

Exchange współpracuje z Escrow.com, aby oferować najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób uzyskania płatności. Aby Twoje konto zostało przeniesione na kupującego i abyś mógł uzyskać płatność, musisz użyć przepływu płatności Exchange.

Konfigurowanie kont i przyjmowanie płatności

W tej sekcji opisano, w jaki sposób możesz zaakceptować ofertę kupującego i sfinalizować sprzedaż swojej firmy. Exchange bezpiecznie przenosi własność Twojej firmy dopiero po otrzymaniu płatności w wyniku zakończenia tego procesu. Wszelkie należności wynikające ze sprzedaży dokonanej w czasie, gdy byłeś(-aś) właścicielem sklepu, są również Tobie wypłacane.

Jeśli masz zaplanowane wypłaty lub środki w rezerwie w Shopify Payments, otrzymasz środki zgodnie z harmonogramem, pod warunkiem, że Twoje konto zostanie prawidłowo przeniesione. Zespół ds. kont Shopify zapewnia, że wypłaty są kierowane na konto bankowe, które masz w Shopify Payments.

Krok 1: Kupujący wysyła ofertę

Najpierw kupujący wysyła Ci wiadomość, w której wyraża zainteresowanie zakupem Twojej firmy. Gdy kupujący będzie gotowy zrealizować ten zakup, wyśle Ci ofertę. Oferta musi wynosić co najmniej 80% Twojej ceny. Następnie otrzymasz powiadomienie, że kupujący wysłał Ci ofertę i musisz ją sprawdzić w aplikacji Exchange, w zakładce Skrzynka odbiorcza.

Przejdź do wiadomości od kupującego, aby zobaczyć baner Oferty zawierający przycisk do akceptowania oferty.

Krok 2: Zaakceptuj ofertę i utwórz transakcję

Kliknij przycisk Akceptuj ofertę, aby zaakceptować ofertę, która Ci odpowiada. Następnie zostaniesz poproszony o utworzenie nowej transakcji w aplikacji Exchange.

Aby rozpocząć transakcję, musisz podać następujące informacje:

 • Opis: To pole jest używane do dokładnego opisania tego, co przekazujesz kupującemu. Powinny to być: konto Shopify, nazwy domen, konta mediów społecznościowych, zapasy oraz wszelkie inne właściwe elementy.

 • Okres kontroli: Jest to czas, który kupujący ma na sprawdzenie i przegląd zasobów firmy. Okres kontroli może wynosić od 3 do 30 dni. W dowolnym momencie okresu kontroli kupujący może zaakceptować zasoby firmy i zakończyć okres kontroli. Po tym zdarzeniu Escrow.com przystąpi do wypłaty Twojej płatności. Własność Twojego konta Shopify zostanie przeniesiona na kupującego w ciągu 3 dni roboczych przez zespół ds. kont Shopify.

 • Cena sprzedaży: Jest to ostateczna cena za Twoją firmę. Kwota oferty kupującego jest automatycznie dodawana do tego pola. Opłata za usługę jest obliczana i wyświetlana poniżej ceny sprzedaży. Więcej informacji na temat opłaty za usługę znajduje się w sekcji Oferowanie firmy na sprzedaż w Exchange.

Krok 3: Połącz swoje konto Exchange z Escrow.com

Po wypełnieniu informacji o sprzedaży i utworzeniu transakcji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o połączenie z kontem Escrow.com i dodanie swoich informacji bankowych. Podczas rejestracji konta Escrow musisz użyć tego samego adresu e-mail, na który został wysłany link. Jeśli zarejestrujesz się przy użyciu innego adresu e-mail, transakcja nie zostanie połączona z aplikacją Exchange. Jeśli masz już konto Escrow.com powiązane z adresem e-mail właściciela sklepu, możesz po prostu kliknąć przycisk*Zaloguj się*.

Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony(-a) o wybranie metody wypłaty. To tutaj otrzymasz płatności od kupujących na koniec transakcji.

Dostępne są trzy opcje otrzymywania płatności: czek elektroniczny ACH, przelew krajowy lub przelew międzynarodowy. Jeśli działasz poza Stanami Zjednoczonymi, możesz otrzymywać płatności wyłącznie za pośrednictwem przelewu międzynarodowego. Wszystkie transakcje, w tym transakcje spoza USA, podlegają opłacie w wysokości 10 $.

Po dodaniu danych konta bankowego Escrow.com powiadamia kupującego, że może teraz wysłać płatność. Gdy tylko Escrow zabezpieczy płatność kupującego, Exchange wysyła do Ciebie wiadomość e-mail z instrukcjami, jak postępować dalej. 

Krok 4: Kupujący płaci

Po wykonaniu powyższych kroków kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Escrow.com z prośbą o dokonanie płatności. Kupujący może zapłacić kartą kredytową, przelewem bankowym lub przez Paypal. Oto pełna lista obsługiwanych krajów.

Gdy Escrow.com otrzyma i zabezpieczy płatność kupującego, otrzymasz powiadomienie e-mailem.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w kamieniach milowych Escrow po utworzeniu transakcji, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Escrow, aby poprosić o ich dokonanie. Po zaakceptowaniu zmian przez kupującego i sprzedającego Escrow je zastosuje.

Krok 5: Przenieś zasoby na kupującego

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją, że Escrow.com otrzymał płatność od kupującego następnym krokiem jest przeniesienie zasobów, które są sprzedawane kupującemu.

Najpierw musisz udzielić kupującemu uprawnień pracownika. Login pracownika należy utworzyć przy użyciu adresu e-mail powiązanego z profilem kupującego i kontem Escrow.com. Kupujący nie mogą zażądać utworzenia loginu pracownika za pomocą innego adresu e-mail. System Exchange może ustalić, czy login pracownika został dodany i aktywowany tylko wtedy, gdy jest on zgodny z adresem e-mail połączonym z profilem kupującego.

Kupujący będzie potrzebował uprawnień pracownika, aby prawidłowo sprawdzić konto Shopify. Kupujący nie może zostać właścicielem sklepu Shopify, zanim nie zaakceptuje wszystkich kamieni milowych Escrow. Po zaakceptowaniu kamieni milowych Escrow firma Escrow otrzymuje polecenie wypłacenia Ci środków kupującego, a zespół ds. kont Shopify przekształca kupującego w nowego właściciela sklepu w ciągu 3 dni roboczych.

Oprócz konta właściciela Shopify konieczne może być również przeniesienie zasobów, takich jak konta w mediach społecznościowych, domeny i konta aplikacji. Przykładami tych kont mogą być strona firmowa na Facebooku, konto na Instagramie, nazwy domen i konto Printful.

Przeniesienie strony firmowej na Facebooku

Aby było możliwe przeniesienie własności strony firmowej na Facebooku, kupujący musi mieć konto na Facebooku i musi polubić stronę firmową lub być znajomym na Facebooku. Wtedy mona nadać kupującemu status administratora strony na Facebooku.

Kroki:

 1. Odwiedź stronę na Facebooku ze swojego konta na Facebooku.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Role strony.
 4. W sekcji Przypisz nową rolę strony dodaj nazwę kupującego i dodaj go jako administratora.

Gdy kupujący stanie się administratorem strony, możesz usunąć siebie z roli administratora w sekcji Istniejące role strony.

Przeniesienie konta na Instagramie

Jeśli konto na Instagramie podlegało również sprzedaży, to jesteś odpowiedzialny(-a) za przekazanie kupującemu własności konta podczas procesu przeniesienia.

Kroki:

 1. Otwórz aplikację Instagram na urządzeniu mobilnym i przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuetapowe jest włączone, wyłącz je. Możesz to zrobić, naciskając link Uwierzytelnianie dwuetapowe w sekcji Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. W Ustawieniach naciśnij opcję Połączone konta. Upewnij się, że kupujący ma dostęp do wszystkich wymienionych tutaj kont, które zamierzasz przenieść (np. strona firmowa na Facebooku lub konto na Twitterze). Jeśli istnieją jakieś powiązane konta, które nie są przenoszone na kupującego, musisz je tutaj usunąć.
 4. W Ustawieniach naciśnij opcję Płatności. Usuń wszelkie zapisane karty kredytowe lub kody PIN.
 5. Przejdź do opcji Edytuj profil > Informacje prywatne, aby wyświetlić zapisane dane kontaktowe.
 6. Usuń numer telefonu i wyedytuj e-mail, aby był zgodny z adresem e-mail kupującego.
 7. Naciśnij opcję Gotowe.  Jeśli Instagram wyśle e-maila z prośbą o potwierdzenie zmiany informacji o profilu, musisz przesłać ten e-mail do kupującego, aby mógł sam dokonać potwierdzenia.

Większość innych kont mediów społecznościowych wymaga zmiany danych logowania dla kupującego.

Przeniesienie nazw domen

Jeśli zgodziłeś(-aś) się na sprzedaż jakichkolwiek nazw domen powiązanych z Twoim sklepem, a domena została zakupiona za pośrednictwem Shopify, możesz przenieść ich własność za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.
 2. Kliknij link Zarządzaj obok domeny, której własność chcesz przenieść.
 3. Na stronie Zarządzaj kliknij opcję Edytuj obok Informacji o rejestratorze.
 4. Zmień informacje na nazwę i dane kontaktowe kupującego.

Po przeniesieniu własności na kupującego i uzyskaniu przez niego statusu nowego właściciela sklepu zostaną mu naliczone wszystkie opłaty za odnowienie domeny. Jeśli nabyłeś(-aś) domenę za pośrednictwem hosta firmy zewnętrznej, takiego jak GoDaddy lub Namecheap, skontaktuj się z hostem domeny, aby uzyskać informacje na temat sposobu przeniesienia własności nazwy domeny na kupującego.

Niektóre aplikacje mogą zapisywać Twoje osobiste dane kontaktowe, sprawdź każdą aplikację i zaktualizuj informacje, wprowadzając dane kupującego.

Przeniesienie konta Printful

Jeśli Twoja firma korzysta z aplikacji Printful do realizacji zamówień, konieczne jest przeniesienie własności aplikacji na kupującego. Aby przenieść konto Printful, zacznij od upewnienia się, że karta kredytowa została usunięta z konta, a następnie zmień dane logowania do konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Printful.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij swoją nazwę, a następnie kliknij opcję Rozliczenie.

 5. Kliknij symbol X obok metody płatności, aby ją usunąć.

 6. Wycofaj wszelkie środki pozostające w portfelu Printful.

 7. W aplikacji Printful kliknij swoją nazwę, a następnie opcję Ustawienia.

 8. Zmień hasło na hasło ogólne, które zostanie udostępnione kupującemu, gdy operacja przeniesienia zostanie zakończona. Musisz wprowadzić stare hasło, a następnie utworzyć nowe.

 9. Zmień pełną nazwę na nazwę kupującego i kliknij opcję Zapisz zmiany.

 10. Zmień adres e-mail na adres e-mail kupującego, którego używa na koncie pracownika. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail. Gdy kupujący zaakceptuje zmiany, zobaczysz nowy adres e-mail w swoich ustawieniach.

 11. Po wyświetleniu adresu e-mail kupującego w ustawieniach konta poinformuj go, że zmieniłeś(-aś) informacje o koncie dla aplikacji Printful. Możesz udostępnić kupującemu nowy adres e-mail i utworzone hasło. W tym momencie kupujący może zmienić hasło.

Krok 6: Kupujący akceptuje zasoby

Po wysłaniu wszystkich uzgodnionych zasobów i odbiorze przez kupującego oraz po zakończeniu okresu kontroli kupujący musi oznaczyć wszystkie zasoby jako zaakceptowane.

Po zaakceptowaniu przez kupującego otrzymasz e-mail informujący, że Twoja płatność jest w drodze. Płatności z Escrow.com są dokonywane przelewem bankowym i zanim pojawią się na koncie, może minąć nawet 5 dni roboczych.

Krok 7: Zespół ds. kont Shopify przenosi własność firmy

W tym momencie platforma Exchange jest powiadamiana o zakończeniu transakcji i zmienia status kupującego z pracownika na właściciela sklepu. Przeniesienie własności następuje w ciągu trzech dni roboczych.

Zespół ds. kont Shopify usuwa kartę kredytową i wyłącza konto Shopify Payments dla nowego właściciela, aby mógł on wprowadzić własne informacje finansowe. Sprawdź informacje zawarte w sekcji Przeniesienie firmy, aby dowiedzieć się, jak działa proces przenoszenia własności. O zakończeniu przeniesienia zostaniesz powiadomiony(-a) e-mailem.

Korzyści z używania Escrow

Istnieje kilka różnych powodów, dla których należy korzystać z płatności Escrow, gdy sprzedajesz swoją firmę:

 • Nie ma ryzyka, że kupujący przedłoży obciążenie zwrotne po przeniesieniu na niego firmy. Wszystkie transakcje Escrow są ostateczne.
 • Systemy Escrow i Exchange współpracują ze sobą w celu wyjaśnienia wszelkich sporów, które mogą powstać podczas sprzedaży. Niektóre spory mogą wymagać kontynuacji procesu rozstrzygania sporów. Nie wszystkie spory mogą być rozstrzygane samodzielnie przez Exchange i Escrow.
 • Escrow chroni Cię przed nieuczciwymi kupującymi, zabezpieczając i weryfikując ich płatności.
 • Exchange jest w stanie chronić Twoje dane finansowe i bezpiecznie przenieść własność Twojej firmy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo