Przepisy dotyczące ochrony konsumentów

Sprzedając produkty za pośrednictwem Shopify, musisz przestrzegać przepisów prawnych i regulacji w zakresie ochrony konsumentów, które mają zastosowanie do Twojej działalności. Przepisy prawne w zakresie ochrony konsumentów promują prawa konsumenta i bezpieczeństwo publiczne. Takie przepisy prawne i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep oraz regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Skorzystaj z informacji zawartych na tej stronie, aby zapoznać się z przepisami w zakresie ochrony konsumentów, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając swoje produkty w kilku jurysdykcjach. Aby zapewnić sobie nieprzerwane korzystanie ze sklepu Shopify, stosuj się do przepisów o ochronie praw konsumenta obowiązujących w każdej jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Dane kontaktowe

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify musisz podać aktualne i dokładne dane kontaktowe w swoim sklepie online. Informacje te obejmują:

 • Nazwa Twojej firmy
 • Adres e-mail i numer telefonu (jeśli jest dostępny), za pomocą których klienci mogą kontaktować się z Tobą w razie pytań, skarg lub reklamacji
 • Adres fizyczny Twojej firmy

Twoje dane kontaktowe muszą być ogólno- i łatwodostępne.

Możesz dodać politykę sklepu lub dodać stronę Skontaktuj się z nami do swojego sklepu online.

Shopify oferuje darmowe narzędzia do generowania polityki i zasoby, dzięki którym możesz w łatwy sposób tworzyć następujące zasady dla swojej strony internetowej:

Dane kontaktowe dla sklepów europejskich

Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w Europie lub sprzedającym produkty klientom w Europie, obowiązują Cię również przepisy europejskie. Musisz także podać w swoim sklepie online numer firmy i NIP.

Jeśli reklamacja jest obsługiwane przez telefon, nie możesz naliczać klientowi stawek wyższych niż podstawowe stawki. Przed sprzedażą klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Polityka zwrotu kosztów

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify musisz podać aktualne, dokładne informacje publiczne i zapewnić łatwy dostęp do polityki zwrotów w swoim sklepie online.

Twoja polityka zwrotów powinna zawierać następujące informacje:

 • Czas, w którym produkt musi zostać zwrócony.
 • Adres, na który należy wysłać zwrot.
 • Informacje o kosztach zwrotu produktu i o tym, kto płaci za zwrot.
 • Informacje o tym, w jaki sposób czas uzyskania zwrotu kosztów może być zależny od położenia lokalizacji klienta względem Twojej lokalizacji.
 • Dane kontaktowe, których klient może użyć w celu skontaktowania się z Tobą, jeśli nie otrzyma w terminie zwrotu kosztów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu do sklepu online zasad sklepu, np. dotyczących dokonywania zwrotów, ochrony prywatności, warunków świadczenia usług, zasad wysyłki lub polityki prawnej sklepu.

Polityka zwrotów dla sklepów europejskich

Jeśli jesteś sprzedawcą mającym siedzibę w Europie lub sprzedającym produkty klientom w Europie, obowiązują Cię również przepisy europejskie. W swojej polityce zwrotów musisz podać europejskim konsumentom informacje o ich podstawowych prawach, w tym o prawie do odstąpienia od umowy i zgodności towarów z umową.

Przed dokonaniem sprzedaży klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Realizacja i dostawa zamówień

W warunkach świadczenia usług Shopify musisz zamieścić również informacje o realizacji zamówień, dostawie oraz wszelkie inne istotne kwestie, takie jak szacunkowy czas realizacji wysyłki. Zanim klient sfinalizuje zakup, musi wiedzieć, jak długo będzie trwało dostarczenie zamówienia.

Należy informować klientów w następujących przypadkach:

 • W przypadku zmiany lub opóźnienia w zamówieniu klienta.
 • Jeśli mogą zostać narzucone opłaty importowe lub opłaty celne, ponieważ klient znajduje się w kraju innym niż kraj, z którego wysyłasz produkty.
 • [Opcjonalnie] Jeśli korzystasz z dropshippingu lub usługi innej firmy w celu realizacji zamówień, dobrą praktyką jest informowanie klientów, że produkty zostaną wysłane przez firmę trzecią z innej lokalizacji.

Realizacja i dostawa zamówienia dla sklepów europejskich

Przed sprzedażą klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji zamówień, informacji o wysyłce i ujawniania opłat importowych lub celnych, takich jak następujące dyrektywy:

Informacje dotyczące wydajności produktu, marketingu i cen

Deklaracje, które składasz w związku z produktem, muszą być prawdziwe i poparte udokumentowanymi dowodami. W niektórych jurysdykcjach prawo może wymagać również zweryfikowania złożonych deklaracji.

Zgodnie z Zasadami dozwolonego użytkowania Shopify nie możesz klientów oszukiwać ani wprowadzać ich w błąd.

Informacje dotyczące popularności i dostępności produktu powinny być przejrzyste i dokładne. Przykłady taktyk, które mogą wprowadzać w błąd, jeśli informacje są niedokładne lub fałszywe:

 • powiadomienia o ograniczonych zapasach, takie jak "pozostało tylko [x] pozycji"
 • odliczanie, np. "pozostało tylko [x] godzin"
 • informacje o tym, ile osób kupiło dany produkt, np. “[x] osób kupiło dzisiaj ten produkt".

Informacje dotyczące wydajności produktu, marketingu i cen dla sklepów europejskich

Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą w Europie lub sprzedającym produkty klientom w Europie, obowiązują Cię również przepisy europejskie. W informacjach na temat wydajności produktów, działań marketingowych i cen musisz uwzględnić podatek VAT i cła importowe w cenach końcowych wyświetlanych dla produktów sprzedawanych w Twoim sklepie online.

Począwszy od 28 maja 2022 r., jeśli oferujesz rabat lub obniżkę ceny, musisz wyraźnie wskazać poprzednią cenę produktu.

Przed dokonaniem sprzedaży klientom w Europie zapoznaj się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, takimi jak następujące dyrektywy:

Wycofania produktów

Masz obowiązek monitorowania listy produktów wycofanych ze sprzedaży w każdej jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Jeśli produkt, który obecnie sprzedajesz lub sprzedawałeś(-aś) wcześniej, został wycofany ze sprzedaży, musisz bezzwłocznie usunąć wycofane produkty ze sklepu online.

Jeśli tak nakazuje prawo, konieczne może być powiadomienie klientów, którzy kupili wycofany produkt i doradzenie im, jakie dalsze kroki należy podjąć.

W Internecie można znaleźć konkretne informacje na temat wycofania produktów z rynku, np. na stronach internetowych administracji rządowej:

Informacje dotyczące ochrony praw konsumenta

Szczegółowe informacje na temat wytycznych dotyczących świadomości konsumenckiej obowiązujących w różnych jurysdykcjach można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo