Produkty związane z COVID-19

Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się, jakie są Zasady sprzedaży produktów związanych z COVID-19 ustalone przez Shopify oraz inne przepisy prawne dotyczące produktów związanych z koronawirusem (COVID-19), pod które może podlegać Twoja firma. Te zasady i regulacje mają na względzie bezpieczeństwo publiczne i różnią się w zależności od regionu.

Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając produkty związane z COVID-19. Aby zapewnić sobie nieprzerwane korzystanie ze sklepu Shopify, stosuj się do Zasad sprzedaży produktów związanych z COVID-19 ustalonych przez Shopify oraz wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w jurysdykcji, w której prowadzisz działalność.

Szczepionki i usługi szczepień

Sprzedaż szczepionek przeciw COVID-19 za pośrednictwem Shopify dozwolona jest tylko wtedy, gdy jest realizowana przez jednostkę administracji rządowej lub jest z nią powiązana. Jeśli jesteś jednostką administracji rządowej korzystającą z platformy Shopify w celu dystrybuowania szczepionek, możesz zostać poproszony(-a) o potwierdzenie korzystania z platformy i zweryfikowanie Twojego statusu jako jednostki administracji rządowej.

Usługi rezerwowania terminów na szczepienie przeciw COVID-19 na platformie mogą być dozwolone po pomyślnym przejściu weryfikacji. Zostaniesz poproszony(-a) o poświadczenie, że świadczenie usługi odbywa się zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi we wszystkich stosownych jurysdykcjach.

Sprzedaż kart szczepień przeciw COVID-19 na platformie jest surowo zabroniona, ponieważ z tymi produktami wiąże się wysokie ryzyko oszustwa i wykorzystania w celu obejścia przepisów dotyczących zdrowia publicznego.

Zestawy do przeprowadzania testów i usługi przeprowadzania testów

Sprzedaż zestawów do przeprowadzania testów na COVID-19 i udostępnianie usług przeprowadzania testów na COVID-19 na platformie dozwolone są dopiero po pomyślnym przejściu weryfikacji. W ramach procesu weryfikacyjnego Shopify zostaniesz poproszony(-a) o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji stanowiącej dowód na to, że zestawy do przeprowadzania testów lub usługi przeprowadzania testów zostały autoryzowane przez odnośny organ regulujący kwestie zdrowotne w Twojej jurysdykcji. Możesz również zostać poproszony(-a) o dostarczenie innej dokumentacji, upoważnienia lub licencji uznanych przez Shopify za niezbędne.

Najlepsze praktyki

Chronione informacje o stanie zdrowia

Masz obowiązek stosowania się do Zasad dozwolonego użytkowania Shopify przedstawionych w sekcji 8, zgodnie z którymi nie możesz używać Shopify do gromadzenia, przechowywania ani przetwarzania żadnych chronionych informacji o stanie zdrowia.

Zdrowie publiczne

Nie możesz sprzedawać produktów związanych z COVID-19, które mają na celu jawne lub niejawne obejście przepisów i regulacji dotyczących zdrowia publicznego w związku z COVID-19.

Ceny

Ceny związane z produktami lub usługami związanymi z COVID-19 nie mogą przekroczyć wartości rynkowej.

Deklaracje medyczne i dotyczące jakości

Reklamacje dotyczące Twojego produktu muszą być prawdziwe i poparte udokumentowanymi dowodami. W niektórych jurysdykcjach prawo może również wymagać, aby reklamacje zostały odpowiednio zweryfikowane.

Produkt zostanie usunięty z Twojego sklepu online, jeśli składasz bezpodstawne deklaracje medyczne lub nadużywasz określeń związanych z produktami, które zapobiegają zachorowaniu na COVID-19 lub leczą osoby chore na COVID-19.

Jeśli twierdzisz, że produkt został sklasyfikowany jak wyrób medyczny lub zapewnia ochronę przed COVID-19 na określonym poziomie, musisz mieć dowody na poparcie swoich deklaracji. Jeśli Twój produkt został sklasyfikowany jako niemedyczny, to właśnie jako taki należy go reklamować.

Wycofania produktów

Sprzedaż produktów wycofanych ze sprzedaży, takich jak m.in. środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji rąk lub inny sprzęt medyczny, jest surowo zabroniona.

Shopify Payments

Możliwość korzystania z usługi Shopify Payments jako dostawcy płatności zależy od produktów związanych z COVID-19, które oferujesz w sprzedaży.

Zasoby

Stany Zjednoczone (USA)

Kanada

Unia Europejska

Wielka Brytania

Australia

Nowa Zelandia

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo