Porównanie CCPA i RODO

Ustawa CCPA jest podobna do Rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 r., ponieważ obie regulacje zapewniają konsumentom prawa do dysponowania ich danymi oraz określają obowiązki. Jednakże RODO nakłada dodatkowe zobowiązania, takie jak wymóg zapewnienia ochrony danych osobowych w przypadku ich przenoszenia przez granice i konieczność przestrzegania przez firmy reguł dotyczących powiadamiania osób i organów nadzorujących w chwili naruszenia danych.

Znaczna część prac przygotowujących do RODO ma zastosowanie do CCPA, ale zgodność z RODO nie oznacza spełnienie wymogów CCPA. RODO dotyczy mieszkańców Europy, natomiast CCPA - mieszkańców Kalifornii. RODO stosuje się do danych osobowych podmiotów danych, CCPA ma zastosowanie do danych osobowych konsumentów i gospodarstw domowych. RODO nakłada wymogi dotyczące transferu danych przez granice, a CCPA nakłada ograniczenia dotyczące sprzedaży danych. Ponadto RODO i CCPA mają różne wymagania dotyczące powiadamiania o naruszeniu danych oraz inne kary za niezachowanie zgodności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo