Jaki wpływ ma na Ciebie CCPA

W poniższych sekcjach opisano, w jaki sposób CCPA może mieć wpływ na Ciebie oraz sposób prowadzenia sklepu Shopify:

Wymagania dotyczące przejrzystości

Na Twojej stronie internetowej udostępnić Politykę prywatności zawierającą nazwę Twojej firmy i Twoje dane kontaktowe. CCPA wymaga również, aby Twoja Polityka prywatności zawierała następujące informacje:

 • Kategorie gromadzonych danych osobowych i celów, do których będą one używane.
 • Kategorie danych osobowych, które udostępniasz w celach biznesowych.
 • Opis praw mieszkańców Kalifornii w ramach CCPA.
 • Metody, za pomocą których klienci mogą przesyłać wnioski związane z prawami podmiotów danych.
 • Lista danych osobowych lub kategorii danych osobowych, które firma sprzedaje lub powiadomienie o tym, że firma nie sprzedaje danych osobowych.

Na platformie Shopify dostępny jest generator polityki prywatności, który wygeneruje dla Ciebie szablon polityki prywatności. Możesz uzyskać do niego dostęp również z poziomu panelu administracyjnego Shopify, przechodząc do opcji: Ustawienia > Polityki > Polityka prywatności > Utwórz na podstawie szablonu.

Rezygnacja ze sprzedaży

Jeśli sprzedajesz dane osobowe konsumentów, to począwszy od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy Kalifornii mają prawa do:

 • uzyskania listy kategorii ich danych osobowych, które zostały przez Ciebie sprzedane;
 • uzyskania listy kupujących te dane osobowe, według kategorii danych osobowych, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy; i
 • zrezygnowania ze sprzedaży swoich danych osobowych w przyszłości.

Aby umożliwić konsumentom rezygnację, na każdej stronie witryny sklepu online powinien być link z etykietą Do not sell my personal information. Ten link może kierować do strony, na której opisane są prawa mieszkańców Kalifornii i sposób kontaktowania się z Tobą w przypadku chęci rezygnacji. Jak opisano powyżej, Shopify nie uważa, byś sprzedawał(-a) dane osobowe firmie Shopify, zatem sprzedaż i rezygnacja z sprzedaży odbywają się poza Shopify. Konsumenci powinni mieć zapewniony łatwy kontakt z Tobą w celu przesłania wniosków.

Jeśli klient zrezygnuje ze sprzedaży swoich danych osobowych, musisz podjąć następujące kroki:

 • Przestań sprzedawać jego informacje.
 • Zapisz datę żądania i kroki, które podjąłeś(-aś) w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.
 • Odczekaj 12 miesięcy zanim poprosisz o ponowne wyrażenie zgody.
 • Nie odmawiaj im obsługi ani nie dostarczaj produktów gorszej jakości.

Prawa osobiste

CCPA zapewnia konsumentom z Kalifornii prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych i żądania przekazania im kopii ich danych osobowych. Shopify ma wbudowane funkcje, które pozwolą Ci to zrealizować. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz Przetwarzanie żądań danych CCPA.

Upewnij się, że Twoi klienci mogą skontaktować się z Tobą w celu złożenia wniosku dotyczącego ich danych osobowych. Zgodnie z CCPA konieczne może być umożliwienie mieszkańcom Kalifornii skontaktowania się z Tobą za pomocą bezpłatnego numeru telefonu lub drogą poczty tradycyjnej, poczty e-mail bądź innymi przyjaznymi dla konsumenta metodami kontaktu z firmą (np. w punkcie sprzedaży detalicznej lub poprzez portal online oferowany klientom przez Twoją firmę). Pamiętaj, aby dołączyć te metody kontaktu do swojej Polityki prywatności lub swojej strony internetowej.

Aby udostępnić stronę rezygnacji CCPA w swoim sklepie, przejdź do menu Sklep online > Strony > Dodaj stronę. Strona powinna zawierać informacje na temat praw Twoich klientów na podstawie CCPA, sposobu, w jaki klienci mogą się z Tobą skontaktować, oraz link do Twojej Polityki prywatności.

Możesz dodać tytuł strony do nawigacji w sklepie.

Możesz także dodać formularz kontaktowy do strony.

Dowiedz się więcej o składaniu wniosków o dostęp i usunięcie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo