Sprzedaż danych osobowych

W CCPA „sprzedaż” definiowana jest obszernie, aby uwzględnić każdą wymianę danych osobowych za pieniądze lub inną cenną opłatę. Według firmy Shopify korzystanie z jej usług na potrzeby prowadzenia sklepu nie oznacza, że sprzedajesz dane osobowe Twoich klientów firmie Shopify. Shopify działa jako dostawca usług i używa informacji wyłącznie w celu świadczenia usług (zob. sekcja 2.2.1 naszego Aneksu dot. przetwarzania danych). CCPA wyraźnie określa, że ujawnienie informacji dostawcom usług nie jest sprzedażą.

Zastanów się, czy korzystasz z usług innych dostawców lub aplikacji i czy transfer do nich danych osobowych konsumentów z Kalifornii jest sprzedażą w rozumieniu CCPA.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo