Oś czasu CCPA

Organa ustawodawcze Kalifornii przyjęły CCPA w czerwcu 2018 r. Firmy podlegające prawu muszą zapewnić zgodność do 1 stycznia 2020.

Kalifornijski prokuratur generalny może rozpocząć egzekwowanie tego prawa w dniu 1 lipca 2020 r. Prokurator generalny może również wydać więcej wskazówek na temat zgodności z przepisami w 2020 r.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r., konsumenci mają prawo do żądania informacji o tym, gdzie ich dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rozważ gromadzenie dokumentacji o tym, gdzie zostały sprzedane lub ujawnione informacje od 1 stycznia 2019 r.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo