Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych klientów

Podwykonawcy przetwarzania Shopify

Dane osobowe klientów są początkowo przetwarzane przez Shopify International Limited (Irlandia), Shopify Inc. (Kanada) lub Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (Singapur), w zależności od lokalizacji podmiotu danych. Dane osobowe klientów mogą być następnie przekazywane do innych jednostek Shopify w celu ich przechowywania i świadczenia naszych usług w razie potrzeby. Transfery danych do jednostek Shopify są po zatwierdzeniu objęte Wiążącymi regułami korporacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat transferów transgranicznych, pobierz broszurę Shopify & Data Transfers (w języku angielskim).

Główni podwykonawcy to podwykonawcy przetwarzania, bez których nie możemy oferować naszych usług. Dodatkowi podwykonawcy to podwykonawcy przetwarzania, którzy mogą przetwarzać dane osobowe klientów, jeśli te dodatkowe usługi są używane przez sprzedawcę. Na przykład Shopify Capital Inc. może przetwarzać dane osobowe klientów sprzedawcy tylko, jeśli sprzedawca uczestniczy w naszym programie Shopify Capital.

Główni podwykonawcy przetwarzania Shopify

Główni podwykonawcy przetwarzania
Podprocesor Wykonana usługa Główne siedziby firmy Przetworzone dane
Shopify Inc. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Kanada Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify International Limited Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Irlandia Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Australia Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify Commerce India Pvt. Sp. z o.o. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Indie Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify (Japan) 株式会社 Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Japonia Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Singapur Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify UK Ltd. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Wielka Brytania Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify
Shopify Commerce New Zealand Ltd. Dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify oraz innych powiązanych usług Nowa Zelandia Dane platformy wymagane do zapewnienia funkcjonalności platformy i obsługi klienta, zgodnie z opisem w Polityce prywatności Shopify

Dodatkowi podwykonawcy przetwarzania Shopify

Dodatkowi podwykonawcy przetwarzania
Podprocesor Wykonana usługa Główne siedziby firmy Przetworzone dane
Shopify Capital Inc. Dostarczanie i ulepszanie usługi Shopify Capital USA Dane platformy wymagane do świadczenia usługi Capital
Shopify (USA) Inc. Udostępnianie aplikacji Shopify Inbox oraz dostarczanie i ulepszanie platformy Shopify i innych powiązanych usług USA Dane platformy wymagane do zapewnienia zapewnienia funkcjonalności Shopify Inbox
Oberlo UAB Dostarczanie aplikacji Oberlo Litwa Dane platformy wymagane do zapewnienia zapewnienia funkcjonalności Oberlo
Guangzhou Oberlo Information Science and Technology, Co., Ltd. Dostarczanie aplikacji Oberlo Chiny Dane platformy wymagane do zapewnienia zapewnienia funkcjonalności Oberlo
Shopify Commerce Germany GmbH Dostarczanie aplikacji Oberlo Niemcy Dane platformy wymagane do zapewnienia zapewnienia funkcjonalności Oberlo

Zewnętrzni podwykonawcy przetwarzania

Shopify może również korzystać z zewnętrznych podwykonawców w celu świadczenia usług. Główni podwykonawcy przetwarzania to podwykonawcy, bez których nie możemy oferować naszych usług. Dodatkowi podwykonawcy przetwarzania występują, jeśli używane są dodatkowe usługi. Na przykład, nasi podwykonawcy usług realizacji będą przetwarzać informacje tylko wtedy, gdy używana jest nasza Sieć realizacji Shopify. Transfery danych do zewnętrznych podwykonawców przetwarzania są wykonywane w ramach umowy, zgodnie z opisem w broszurze Shopify & Data Transfers.

Główni zewnętrzni podwykonawcy przetwarzania

Główni podwykonawcy przetwarzania
Podprocesor Wykonana usługa Główne siedziby firmy Przetworzone dane
Amazon AWS Hosting w chmurze USA Informacje związane z dostarczaniem treści strony internetowej
Bugsnag Rejestrowanie błędów USA Dane osobowe klienta w razie potrzeby w celu rejestracji błędów
CloudFlare Równoważenie obciążenia i ochrona przed DDoS USA Wszystkie dane platformy
Fastly Dostarczanie zawartości USA Informacje związane z dostarczaniem treści strony internetowej
Google Maps Mapy dla dostarczania USA Dane osobowe niezbędne do funkcjonalności mapowania powierzchni
Google Cloud Platform Hosting w chmurze USA Wszystkie dane platformy
Mode Analiza danych USA Wszystkie dane platformy
ServerCentral Dostarczanie zawartości USA Informacje związane z dostarczaniem treści strony internetowej
Splunk Rejestrowanie wewnętrzne USA Dane osobowe klienta niezbędne do wewnętrznej rejestracji

Dodatkowi zewnętrzni podwykonawcy przetwarzania

Dodatkowi podwykonawcy przetwarzania
Podprocesor Wykonana usługa Główne siedziby firmy Przetworzone dane
Brandfox LLC Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
ITS Logistics LLC Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
Port Logistics Group, Inc. Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
Sauceda Industries LLC Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
ShipHero, LLC Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
Whiplash Merchandising, Inc. Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
SalesForce Usługi realizacji USA Dane osobowe dla zapewnienia usług wysyłki i realizacji
MailGun Transmisja e-maili USA Dane osobowe niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Shopify Email lub porzuconego koszyka
SendGrid Transmisja e-maili USA Dane osobowe niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Shopify Email
Twilio Komunikacja zewnętrzna USA Dane osobowe niezbędne do zapewnienia funkcjonalności SMS-ów

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo