Ustawienia dotyczące prywatności klienta

Ustawienia gromadzenia danych odwiedzających sklep online uległy zmianie w związku z wprowadzeniem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej.

Jeśli jesteś sprzedawcą działającym w UE, EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym, który obejmuje wszystkie kraje UE plus Islandię, Liechtenstein i Norwegię), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii bądź obsługujesz klientów z tych krajów, musisz uzyskać zgodę klienta przed rozpoczęciem instalacji plików cookie lub gromadzenia danych dotyczących użytkownika. Pliki cookie są przechowywane na komputerze klienta lub urządzeniu mobilnym, co oznacza, że Twój sklep online jest zobowiązany do uzyskania zgody klienta, zanim będziemy mogli przesłać analityczne pliki cookie.

Ustawienia dotyczące prywatności klienta w Europie

Sprzedawcy działający krajach UE, EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii bądź obsługujący klientów z tych krajów mogą wybrać jedną z trzech opcji dotyczących sposobu, w jaki Shopify korzysta z plików cookie w celu gromadzenia i przechowywania danych osób odwiedzających Twój sklep: Gromadzone przed uzyskaniem zgody, Częściowo gromadzone przed uzyskaniem zgody oraz Gromadzone po uzyskaniu zgody.

Opcje gromadzenia danych sklepu online
Opcja Definicja Wpływ
Zbierane przed wyrażeniem zgody Dane są zbierane przed wyrażeniem zgody przez klienta. Może to być niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, ale nie ma wpływu na analitykę i kampanie reklamowe. Brak wpływu na analitykę i gromadzenie danych marketingowych.
Częściowo zbierane przed uzyskaniem zgody Gromadzenie danych analitycznych jest ograniczone do czasu trwania sesji użytkownika, a gromadzenie danych marketingowych jest blokowane przed uzyskaniem zgody klienta. Ta opcja może mieć wpływ na dane analityczne i marketingowe, a gromadzenie danych analitycznych może zostać ograniczone.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie monitu o zainstalowanie aplikacji banera polityki prywatności.

Zbierane po wyrażeniu zgody (zalecane) Dane nie są gromadzone, dopóki klient nie wyrazi na to zgody. Może to być wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności, ale może mieć wpływ na analitykę i kampanie reklamowe. Ze względu na możliwość odmowy udzielenia zgody na gromadzenie danych przez użytkowników, opcja ta może mieć wpływ na dane analityczne i marketingowe. Może nastąpić spadek ogólnej liczby sesji. Może to mieć również wpływ na inne wskaźniki, które są obliczane na podstawie dokładnej liczby sesji, np. współczynnik konwersji.

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie monitu o zainstalowanie aplikacji banera polityki prywatności.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Sklep online, a następnie Preferencje. Przewiń w dół do sekcji Prywatność klienta.

  2. Wybierz poziom ograniczeń dla europejskich klientów: Zbierane przed wyrażeniem zgody, Częściowo zbierane przed uzyskaniem zgody lub Zbierane po wyrażeniu zgody. Wybranie opcji Częściowo zbierane przed uzyskaniem zgody lub Zbierane po wyrażeniu zgody spowoduje wyświetlenie monitu o zainstalowanie aplikacji banera polityki prywatności. Więcej informacji na temat prywatności klientów, plików cookie i poziomów ograniczeń można znajduje się w Dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej.

Ustawienia dotyczące prywatności klienta w Kalifornii

Zgodnie z ustawą CCPA (California Consumer Privacy Act), klienci w Kalifornii mają prawo do niewyrażenia zgody na sprzedaż swoich danych. Możesz ograniczyć zbieranie danych klientów w Kalifornii w sekcji Prywatność klienta w panelu administracyjnym Shopify. W takim przypadku zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aplikacji Customer Privacy w celu zapewnienia zgodności z ustawą CCPA.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Sklep online, a następnie Preferencje. Przewiń w dół do sekcji Prywatność klienta.
  2. Ogranicz gromadzenie danych klientów z Kalifornii, klikając opcję Aktywuj.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację, aby pobrać i zainstalować aplikację Shopify Customer Privacy.

Aplikacja Customer Privacy

Za pomocą aplikacji Customer Privacy Shopify możesz uzyskać od odwiedzających Twój sklep online zgodę na gromadzenie danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak ustawa CCPA (California Consumer Privacy Act) lub Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Aplikacji Customer Privacy można używać do realizacji następujących zadań:

  • Zbuduj zaufanie wśród klientów, dodając baner, który pozwala odwiedzającym wybrać, czy chcą akceptować pliki cookie.
  • Korzystaj z szablonów, które mają wstępnie wypełnione wymagania dotyczące prywatności dla różnych regionów.
  • Z łatwością wybierz i edytuj wiadomość o ochronie prywatności, którą chcesz opublikować w witrynie sklepu.

Customer Privacy to darmowa aplikacja, którą możesz dodać ze sklepu Shopify App Store. Możesz również użyć dowolnej z zatwierdzonych aplikacji do banera polityki prywatności firm zewnętrznych, które znajdują się w Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo